PDF 696kWORD 581k

 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

CONT(2017)0227_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 27. února 2017, 15:00–18:30

Úterý 28. února 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (5G-3)

27. února 2017, 15:00–18:30

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Sdělení předsedsedkyně

3.  Schválení zápisů ze schůzí:

·5. prosince 2016  PV – PE595.576v01-00

·8. prosince 2016  PV – PE595.649v02-00

·9. ledna 2017  PV – PE597.426v01-00

·9. ledna 2017  PV – PE597.437v01-00

·23.–24. ledna 2017  PV – PE597.615v01-00

·30.–31. ledna 2017  PV – PE597.682v01-00

Udělení absolutoria za rok 2015: další instituce

4.  Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada

CONT/8/07219

  2016/2153(DEC)  COM(2016)0475[03] – C8-0271/2016

 

Zpravodaj:

Bart Staes (Verts/ALE)

PR – PE593.847v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

5.  Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost

CONT/8/07214

  2016/2160(DEC)  COM(2016)0475[10] – C8-0278/2016

 

Zpravodaj:

Benedek Jávor (Verts/ALE)

PR – PE593.846v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

AFET, DEVE, INTA, AFCO

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

6.  Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr

CONT/8/07327

  2016/2154(DEC)  COM(2016)0475[04] – C8-0272/2016

 

Zpravodaj:

Benedek Jávor (Verts/ALE)

PR – PE593.842v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

7.  Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr

CONT/8/07347

  2016/2155(DEC)  COM(2016)0475[05] – C8-0273/2016

 

Zpravodaj:

Benedek Jávor (Verts/ALE)

PR – PE593.841v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

8.  Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Hospodářský a sociální výbor

CONT/8/07366

  2016/2156(DEC)  COM(2016)0475[06] – C8-0274/2016

 

Zpravodaj:

Bart Staes (Verts/ALE)

PR – PE593.844v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

9.  Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů

CONT/8/07386

  2016/2157(DEC)  COM(2016)0475[07] – C8-0275/2016

 

Zpravodaj:

Bart Staes (Verts/ALE)

PR – PE593.840v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

10.  Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – evropský veřejný ochránce práv

CONT/8/07406

  2016/2158(DEC)  COM(2016)0475[08] – C8-0276/2016

 

Zpravodaj:

Benedek Jávor (Verts/ALE)

PR – PE593.845v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

11.  Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – evropský inspektor ochrany údajů

CONT/8/07426

  2016/2159(DEC)  COM(2016)0475[09] – C8-0277/2016

 

Zpravodaj:

Bart Staes (Verts/ALE)

PR – PE593.843v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

JURI, LIBE

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

* * *

Udělení absolutoria za rok 2015: agentury

12.  Absolutorium za rok 2015: Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2015: výkonnost, finanční řízení a kontrola

CONT/8/07541

  2016/2206(DEC)  COM(2016)0475[52] – C8-0335/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.896v02-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

13.  Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

CONT/8/07509

  2016/2189(DEC)  COM(2016)0475[38] – C8-0307/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.856v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ITRE

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

14.  Udělení absolutoria za rok 2015: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

CONT/8/07511

  2016/2190(DEC)  COM(2016)0475[39] – C8-0308/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.875v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ITRE, IMCO

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

15.  Udělení absolutoria za rok 2015: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

CONT/8/07465

  2016/2168(DEC)  COM(2016)0475[17] – C8-0286/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.877v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

CULT

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

16.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)

CONT/8/07432

  2016/2161(DEC)  COM(2016)0475[11] – C8-0279/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.878v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

EMPL, ITRE

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

17.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská policejní akademie (CEPOL)

CONT/8/07485

  2016/2178(DEC)  COM(2016)0475[27] – C8-0296/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.870v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

LIBE

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

18.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

CONT/8/07475

  2016/2173(DEC)  COM(2016)0475[22] – C8-0291/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.862v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

TRAN

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

19.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

CONT/8/07515

  2016/2192(DEC)  COM(2016)0475[41] – C8-0310/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.861v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

LIBE

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

20.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

CONT/8/07502

  2016/2186(DEC)  COM(2016)0475[35] – C8-0304/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.863v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ECON

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

21.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

CONT/8/07479

  2016/2175(DEC)  COM(2016)0475[24] – C8-0293/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.886v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ENVI

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

22.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro chemické látky (AEPC)

CONT/8/07494

  2016/2182(DEC)  COM(2016)0475[31] – C8-0300/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.879v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ENVI

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

23.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

CONT/8/07461

  2016/2166(DEC)  COM(2016)0475[15] – C8-0284/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.880v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ENVI

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

24.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

CONT/8/07492

  2016/2181(DEC)  COM(2016)0475[30] – C8-0299/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.855v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

PECH

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

25.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

CONT/8/07477

  2016/2174(DEC)  COM(2016)0475[23] – C8-0292/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.881v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ENVI

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

26.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

CONT/8/07500

  2016/2185(DEC)  COM(2016)0475[34] – C8-0303/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.865v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

FEMM

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

27.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

CONT/8/07504

  2016/2187(DEC)  COM(2016)0475[36] – C8-0305/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.867v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ECON, EMPL

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

28.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský inovační a technologický institut (EIT)

CONT/8/07513

  2016/2191(DEC)  COM(2016)0475[40] – C8-0309/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.866v02-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ITRE

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

29.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

CONT/8/07467

  2016/2169(DEC)  COM(2016)0475[18] – C8-0287/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.883v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ENVI

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

30.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

CONT/8/07458

  2016/2164(DEC)  COM(2016)0475[14] – C8-0282/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.884v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ENVI, LIBE

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

31.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

CONT/8/07473

  2016/2172(DEC)  COM(2016)0475[21] – C8-0290/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.868v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

TRAN

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

32.  Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

CONT/8/07481

  2016/2176(DEC)  COM(2016)0475[25] – C8-0294/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.869v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ITRE

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

33.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro železnice (ERA)

CONT/8/07483

  2016/2177(DEC)  COM(2016)0475[26] – C8-0295/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.872v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

TRAN

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

34.  Udělení absolutoria za rok 2015: Zásobovací agentura Euratomu (AA)

CONT/8/07496

  2016/2183(DEC)  COM(2016)0475[32] – C8-0301/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.857v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ITRE

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

35.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

CONT/8/07507

  2016/2188(DEC)  COM(2016)0475[37] – C8-0306/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.873v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ECON

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

36.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

CONT/8/07471

  2016/2171(DEC)  COM(2016)0475[20] – C8-0289/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.874v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

EMPL

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

37.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

CONT/8/07517

  2016/2193(DEC)  COM(2016)0475[42] – C8-0311/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.860v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

LIBE

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

38.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)

CONT/8/07463

  2016/2167(DEC)  COM(2016)0475[16] – C8-0285/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.858v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

EMPL

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

39.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND)

CONT/8/07435

  2016/2162(DEC)  COM(2016)0475[12] – C8-0280/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.882v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

EMPL

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

40.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)

CONT/8/07469

  2016/2170(DEC)  COM(2016)0475[19] – C8-0288/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.876v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

LIBE

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

41.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský policejní úřad (EUROPOL)

CONT/8/07498

  2016/2184(DEC)  COM(2016)0475[33] – C8-0302/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.871v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

LIBE

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

42.  Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

CONT/8/07437

  2016/2163(DEC)  COM(2016)0475[13] – C8-0281/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.885v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

LIBE

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

43.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX)

CONT/8/07487

  2016/2179(DEC)  COM(2016)0475[28] – C8-0297/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.859v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

AFET, LIBE

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

44.  Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura pro evropský GNSS (GSA)

CONT/8/07490

  2016/2180(DEC)  COM(2016)0475[29] – C8-0298/2016

 

Zpravodajka:

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.864v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ITRE

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

* * *

Udělení absolutoria za rok 2015: společné podniky

45.  Udělení absolutoria za rok 2015: Průmysl založený na biotechnologiích (BBI)

CONT/8/07528

  2016/2197(DEC)  COM(2016)0475[46] – C8-0315/2016

 

Zpravodaj:

Miroslav Poche (S&D)

PR – PE593.965v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ITRE, REGI

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

46.  Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik - letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY)

CONT/8/07524

  2016/2196(DEC)  COM(2016)0475[45] – C8-0314/2016

 

Zpravodaj:

Miroslav Poche (S&D)

PR – PE593.971v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ENVI, ITRE, TRAN

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

47.  Udělení absolutoria za rok 2015: Elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL)

CONT/8/07537

  2016/2201(DEC)  COM(2016)0475[50] – C8-0319/2016

 

Zpravodaj:

Miroslav Poche (S&D)

PR – PE593.966v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ITRE

·výměna názorů

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

48.  Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH)

CONT/8/07533

  2016/2199(DEC)  COM(2016)0475[48] – C8-0317/2016

 

Zpravodaj:

Miroslav Poche (S&D)

PR – PE593.967v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ITRE

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

49.  Udělení absolutoria za rok 2015: společný podnik „Iniciativa inovačních léčiv 2“ (IMI),

CONT/8/07530

  2016/2198(DEC)  COM(2016)0475[47] – C8-0316/2016

 

Zpravodaj:

Miroslav Poche (S&D)

PR – PE593.972v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ENVI, ITRE

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

50.  Udělení absolutoria za rok 2015: Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy (ITER)

CONT/8/07519

  2016/2194(DEC)  COM(2016)0475[43] – C8-0312/2016

 

Zpravodaj:

Miroslav Poche (S&D)

PR – PE587.621v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ITRE

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

51.  Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik – Bezpečnost letecké navigace (SESAR)

CONT/8/07521

  2016/2195(DEC)  COM(2016)0475[44] – C8-0313/2016

 

Zpravodaj:

Miroslav Poche (S&D)

PR – PE593.968v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

ITRE, TRAN

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

* * *

52.  Zvláštní zpráva EÚD 34/2016 (udělení absolutoria za rok 2016): boj proti plýtvání potravinami: příležitost pro EU, jak zlepšit účinné využívání zdrojů v potravinovém řetězci

CONT/8/09059

 

Zpravodaj:

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

·prezentace zvláštní zprávy odpovědnou členkou Evropského účetního dvora Bettinou Jakobsenovou a projednání pracovního dokumentu

28. února 2017, 9:00–12:30

53.  Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

CONT/8/07174

  2016/2151(DEC)  COM(2016)0475[01] – C8-0269/2016

 

Zpravodaj:

Joachim Zeller (PPE)

PR – PE593.832v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

·projednání návrhu zprávy za účasti Günthera Oettingera, komisaře odpovědného za rozpočet a lidské zdroje

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

54.  Udělení absolutoria za rok 2015: Zvláštní zprávy Účetního dvora Evropské komise

CONT/8/07581

  2016/2208(DEC)  COM(2016)0475[53] – C8-0338/2016

 

Zpravodaj:

Joachim Zeller (PPE)

PR – PE592.205v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

·projednání návrhu zprávy za účasti Günthera Oettingera, komisaře odpovědného za rozpočet a lidské zdroje

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

* * *

55.  Zvláštní zpráva EÚD č. 36/2016 (udělení absolutoria za rok 2016): Posouzení mechanismů pro uzávěrky programů soudržnosti a rozvoje venkova na roky 2007–2013

CONT/8/09301

 

Zpravodaj:

Bogusław Liberadzki (S&D)

 

·Prezentace zvláštní zprávy odpovědným členem Evropského účetního dvora Ladislavem Balkem a projednání pracovního dokumentu

56.  Zvláštní zpráva EÚD č. 31/2016 (absolutorium za rok 2016): „Alespoň pětina rozpočtu EU by měla být vynaložena na opatření v oblasti klimatu: na tomto cíli se ambiciózně pracuje, ale existuje vážné riziko, že nebude splněn“

CONT/8/08542

 

Zpravodaj:

Tomáš Zdechovský (PPE)

DT – PE594.176v03-00

·prezentace zvláštní zprávy odpovědným členem Evropského účetního dvora Philem Wynnem Owenem a projednání pracovního dokumentu

* * *

57.  Udělení absolutoria za rok 2015: Prezentace doporučení Rady, Edward Scicluna, ministr financí Malty

* * *

28. února 2017, 15:00–18:30

58.  Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament

CONT/8/07194

  2016/2152(DEC)  COM(2016)0475[02] – C8-0270/2016

 

Zpravodaj:

Dennis de Jong (GUE/NGL)

PR – PE593.979v01-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

59.  Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF

CONT/8/07429

  2016/2202(DEC)  COM(2016)0485 – C8-0326/2016

 

Zpravodaj:

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PR – PE593.839v04-00

Příslušný výbor:

CONT

 

 

Stanoviska:

DEVE, BUDG

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 14:00

60.  Různé

61.  Příští schůze

·22. března 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)

·23. března 2017, 9:00–12:30 (Brusel)

·27. března 2017, 15:00–18:30 (Brusel)

Neveřejná schůze

62.  Schůze koordinátorů

Poslední aktualizace: 23. února 2017Právní upozornění