PDF 490kWORD 330k

 

Hospodářský a měnový výbor

ECON(2017)0227_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 27. února 2017, 15:00–17:15

Úterý 28. února 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

27. února 2017, 15:00–15:45

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Schválení zápisů ze schůzí:

·8. prosince 2016  PV – PE595.726v01-00

·12. prosince 2016  PV – PE597.389v01-00

·12. ledna 2017  PV – PE597.465v01-00

·25. ledna 2017  PV – PE597.717v01-00

·6. února 2017  PV – PE599.657v01-00

3.  Sdělení předsedsedy

4.  Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

5.  Evropské fondy rizikového kapitálu a evropské fondy sociálního podnikání

ECON/8/07246

***I  2016/0221(COD)  COM(2016)0461 – C8-0320/2016

 

Zpravodajka:

Sirpa Pietikäinen (PPE)

PR – PE595.680v01-00
AM – PE597.685v01-00

Příslušný výbor:

ECON

 

 

Stanoviska:

ITRE, IMCO, JURI

·projednání pozměňovacích návrhů

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 24. ledna 2017, 12:00

27. února 2017, 15:45–16:45

6.  FinTech: vliv techniky na budoucnost finančního sektoru

ECON/8/07726

  2016/2243(INI)  

 

Zpravodajka:

Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)

PR – PE597.523v01-00

Příslušný výbor:

ECON

 

 

Stanoviska:

EMPL, ITRE, IMCO

·projednání návrhu zprávy

27. února 2017, 16:45–17:15

7.  Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu na období let 2018 až 2020

ECON/8/07767

***I  2016/0265(COD)  COM(2016)0557 – C8-0367/2016

 

Zpravodaj:

Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE597.441v01-00
AM – PE599.677v01-00

Příslušný výbor:

ECON

 

 

Stanoviska:

AFET, BUDG, EMPL, ITRE, IMCO

·projednání pozměňovacích návrhů

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 8. února 2017, 12:00

28. února 2017, 9:00–10:15

8.  Přezkum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření

ECON/8/01912

28. února 2017, 10:15–12:00

9.  Strukturovaný dialog s Valdisem Dombrovskisem, místopředsedou pro euro a sociální dialog, odpovědným také za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů

ECON/8/06111

28. února 2017, 12:00–12:30

10.  Hybridní nesoulady s třetími zeměmi

ECON/8/08425

*  2016/0339(CNS)  COM(2016)0687 – C8-0464/2016

 

Zpravodaj:

Olle Ludvigsson (S&D)

PR – PE597.532v01-00

Příslušný výbor:

ECON

 

 

Stanoviska:

INTA, IMCO

·projednání návrhu zprávy

28. února 2017, 15:00–15:30

*** Hlasování ***

11.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

ECON/8/07503

  2016/2186(DEC)  COM(2016)0475[35] – C8-0304/2016

 

Navrhovatel:

Sander Loones (ECR)

PA – PE595.630v01-00
AM – PE597.472v01-00

Příslušný výbor:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.863v01-00

Stanoviska:

ECON

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 17. ledna 2017, 12:00

12.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

ECON/8/07506

  2016/2187(DEC)  COM(2016)0475[36] – C8-0305/2016

 

Navrhovatel:

Sander Loones (ECR)

PA – PE595.631v01-00
AM – PE597.473v01-00

Příslušný výbor:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.867v01-00

Stanoviska:

ECON, EMPL

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 17. ledna 2017, 12:00

13.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

ECON/8/07508

  2016/2188(DEC)  COM(2016)0475[37] – C8-0306/2016

 

Navrhovatel:

Sander Loones (ECR)

PA – PE595.632v01-00
AM – PE597.474v01-00

Příslušný výbor:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.873v01-00

Stanoviska:

ECON

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 17. ledna 2017, 12:00

*** Konec hlasování ***

28. února 2017, 15:30–17:30

14.  Pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v hierarchii stanovené pro případy úpadku

ECON/8/08557

***I  2016/0363(COD)  COM(2016)0853 – C8-0479/2016

 

Zpravodaj:

Gunnar Hökmark (PPE)

 

Příslušný výbor:

ECON

 

 

Stanoviska:

BUDG, JURI

·první výměna názorů

15.  Schopnost absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků a změna směrnic 98/26/ES, 2002/47/ES, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/ES, 2004/25/ES a 2007/36/ES

ECON/8/08585

***I  2016/0362(COD)  COM(2016)0852 – C8-0481/2016

 

Zpravodaj:

Gunnar Hökmark (PPE)

 

Příslušný výbor:

ECON

 

 

Stanoviska:

EMPL, ITRE, JURI

·první výměna názorů

16.  Schopnost absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků

ECON/8/08581

***I  2016/0361(COD)  COM(2016)0851 – C8-0478/2016

 

Zpravodaj:

Gunnar Hökmark (PPE)

 

Příslušný výbor:

ECON

 

 

Stanoviska:

JURI, AFCO

·první výměna názorů

17.  Subjekty, jimž byla udělena výjimka, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu

ECON/8/08560

***I  2016/0364(COD)  COM(2016)0854 – C8-0474/2016

 

Zpravodaj:

Peter Simon (S&D)

 

Příslušný výbor:

ECON

 

 

·první výměna názorů

18.  Pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky týkající se vlastních prostředků a způsobilých závazků, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, vykazovací povinnosti a povinnost zveřejňovat informace

ECON/8/08561

***I  2016/0360(COD)  COM(2016)0850 – C8-0480/2016

 

Zpravodaj:

Peter Simon (S&D)

 

Příslušný výbor:

ECON

 

 

Stanoviska:

ITRE, JURI

·první výměna názorů

19.  Různé

20.  Příští schůze

Čtvrtek 9. března 2017, 9:00-12:30 (bude potvrzeno)

Poslední aktualizace: 21. února 2017Právní upozornění