PDF 98kWORD 296k

 

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguraă alimentară

ENVI(2012)0906_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Joi, 6 septembrie 2012, 10.30 - 13.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

1.        Adoptarea ordinii de zi

2.        Comunicări ale președintelui

3.        Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 - toate secțiunile

ENVI/7/09526

               2012/2092(BUD)            

 

Raportoare pentru aviz :

Jutta Haug (S&D)

PA – PE491.336v01-00

Fond:

BUDG –

Giovanni La Via (PPE)
Derek Vaughan (S&D)

 

· Adoptarea proiectului de aviz și a amendamentelor bugetare

· Termen de depunere a amendamentelor: 25 iulie 2012, 12.00

4.        Descărcarea de gestiune 2010: Agenția Europeană de Mediu

ENVI/7/09975

               2011/2217(DEC)            COM(2011)0473[15] – C7-0278/2011

 

Raportoare pentru aviz :

Jutta Haug (S&D)

 

Fond:

CONT –

Monica Luisa Macovei (PPE)

PR – PE491.066v01-00

· Examinarea proiectului de aviz

· Termen de depunere a amendamentelor: 30 august 2012, 16.00

5.        Descărcarea de gestiune 2010: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară

ENVI/7/09977

               2011/2226(DEC)            COM(2011)0473[23] – C7-0286/2011

 

Raportoare pentru aviz :

Jutta Haug (S&D)

 

Fond:

CONT –

Monica Luisa Macovei (PPE)

PR – PE491.067v01-00

· Examinarea proiectului de aviz

· Termen de depunere a amendamentelor: 30 august 2012, 16.00

6.        Descărcarea de gestiune 2010: Agenția Europeană pentru Medicamente

ENVI/7/09976

               2011/2220(DEC)            COM(2011)0473[18] – C7-0281/2011

 

Raportoare pentru aviz :

Jutta Haug (S&D)

 

Fond:

CONT –

Monica Luisa Macovei (PPE)

PR – PE491.065v01-00

· Examinarea proiectului de aviz

· Termen de depunere a amendamentelor: 30 august 2012, 16.00

7.        Substanțele prioritare din domeniul politicii apei

ENVI/7/08744

***I        2011/0429(COD)           COM(2011)0876 – C7-0026/2012

 

Raportor:

Richard Seeber (PPE)

 

Fond:

ENVI –

 

Avize:

ITRE – Decizie: fără aviz

 

 

AGRI – Decizie: fără aviz

 

 

PECH – Decizie: fără aviz

 

· Examinarea proiectului de raport

· Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2012, 12.00

8.        Problema microbilor: amenințările tot mai mari reprezentate de rezistența la antimicrobiene

ENVI/7/08364

               2012/2041(INI)              COM(2011)0748

 

Raportoare:

Anna Rosbach (ECR)

PR – PE486.077v01-00

Fond:

ENVI –

 

Avize:

ITRE –

 

 

AGRI –

Martin Häusling (Verts/ALE)

 

· Examinarea proiectului de raport

· Termen de depunere a amendamentelor: 14 septembrie 2012, 12.00

9.        Siguranța activităților petroliere și gaziere offshore de prospectare, explorare și producție

ENVI/7/07803

***I        2011/0309(COD)           COM(2011)0688 – C7-0392/2011

 

Raportor pentru aviz :

Justas Vincas Paleckis (S&D)

PA – PE491.315v01-00

Fond:

ITRE* –

Ivo Belet (PPE)

PR – PE491.285v01-00

· Examinarea amendamentelor

· Termen de depunere a amendamentelor: 12 iulie 2012, 12.00

10.      Reuniuni următoare

· 19 septembrie 2012, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

· 20 septembrie 2012, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 17 iulie 2012Notă juridică