PDF 546kWORD 304k

 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

FEMM(2017)0228_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 28. února 2017, 15:00–18:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q1)

28. února 2017, 15:00–17:00

Za přítomnosti Rady a Komise

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Schválení zápisů ze schůzí:

·25. ledna 2017  PV – PE597.725v01-00

3.  Sdělení předsedsedkyně

4.  Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

FEMM/8/09256

·výměna názorů o nejnovějších údajích o politikách členských států EU v oblasti slaďování pracovního a soukromého života pracujících rodičů a pečujících osob

5.  Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

FEMM/8/00840

·výměna názorů o rovnosti pohlaví v akademické obci a výzkumu - nástroj GEAR: za přítomnosti zástupců GŘ Komise pro výzkum a inovace

6.  Hodnocení provádění programu Horizont 2020 v souvislosti s jeho střednědobým přezkumem a návrhem rámcového programu č. 9

FEMM/8/07643

  2016/2147(INI)  

 

Navrhovatelka:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

PA – PE599.697v01-00

Příslušný výbor:

ITRE –

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

 

Stanoviska:

BUDG –

Nils Torvalds (ALDE)

 

 

REGI –

Matthijs van Miltenburg (ALDE)

PA – PE594.064v02-00
AM – PE599.727v01-00

 

FEMM

 

 

·projednání návrhu stanoviska

·stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

7.  Znalosti a dovednosti: úloha sebeobrany v prevenci násilí páchaného na ženách

FEMM/8/08419

·vystoupení Liz Kellyové s prezentací studie, která byla zadána tematickou sekcí C

8.  Posílení hospodářského postavení žen v soukrromém a veřejném sektoru v EU

FEMM/8/08887

  2017/2008(INI)  

 

Příslušný výbor:

FEMM –

(S&D)

 

Stanoviska:

EMPL –

(GUE/NGL)

 

·projednání pracovního dokumentu

* * *

28. února 2017, 17:00–17:30

*** Elektronické hlasování ***

9.  Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb

FEMM/8/05905

***I  2015/0278(COD)  COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Navrhovatelka:

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

PA – PE592.148v01-00
AM – PE593.990v01-00

Příslušný výbor:

IMCO* –

Morten Løkkegaard (ALDE)

PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00

Stanoviska:

ECON –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

EMPL* –

Ádám Kósa (PPE)

PA – PE594.023v01-00
AM – PE595.575v01-00

 

ITRE –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

TRAN* –

Keith Taylor (Verts/ALE)

PA – PE595.734v01-00
AM – PE599.676v01-00

 

REGI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE582.315v02-00
AM – PE584.016v03-00

 

JURI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

LIBE –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

FEMM

 

 

 

PETI –

Kostadinka Kuneva (GUE/NGL)

AD – PE583.968v03-00
AM – PE593.823v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

10.  Řešení případů porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy

FEMM/8/09266

  2016/2239(INI)  

 

Navrhovatelka:

Liliana Rodrigues (S&D)

 

Příslušný výbor:

AFET –

Cristian Dan Preda (PPE)

PR – PE599.812v01-00

·přijetí pozměňovacích návrhů

*** Konec elektronického hlasování ***

11.  Různé

12.  Příští schůze

·8. března 2017, 15:00–18:30 (Brusel)

·9. března 2017, 9:00–12:30 (Brusel)

* * *

28. února 2017, 17:30–18:30

Neveřejná schůze

13.  Schůze koordinátorů

* * *

Poslední aktualizace: 24. února 2017Právní upozornění