PDF 469kWORD 294k

 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

IMCO(2017)0306_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 6. března 2017, 15:00–18:30

Brusel

Místnost: József Antall (6Q2)

6. března 2017, 15:00–18:30

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Sdělení předsedsedkyně

3.  Schválení zápisů ze schůzí:

·25.–26. ledna 2017  PV – PE597.636v01-00

·6. února 2017  PV – PE599.640v01-00

·9. února 2017  PV – PE599.690v01-00

4.  Aktuální informace o třístranných jednáních a akcích

5.  Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

IMCO/8/05993

***I  2016/0070(COD)  COM(2016)0128 – C8-0114/2016

 

Navrhovatelka:

Christel Schaldemose (S&D)

PA – PE597.610v01-00

Příslušný výbor:

EMPL –

Elisabeth Morin-Chartier (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)

PR – PE582.163v01-00

·projednání návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 22. března 2017, 12:00

6.  Evropský program pro ekonomiku sdílení

IMCO/8/07659

 

Zpravodaj:

Nicola Danti (S&D)

PR – PE595.756v01-00
AM – PE599.597v01-00

·projednání pozměňovacích návrhů

7.  Fungování franšíz v maloobchodním odvětví

IMCO/8/08004

  2016/2244(INI)  

 

Zpravodaj:

Dennis de Jong (GUE/NGL)

PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00

Příslušný výbor:

IMCO*

 

 

·projednání pozměňovacích návrhů

8.  Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb

IMCO/8/05279

***I  2015/0278(COD)  COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Zpravodaj:

Morten Løkkegaard (ALDE)

PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00

Příslušný výbor:

IMCO*

 

 

·projednání pozměňovacích návrhů

9.  Řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu

IMCO/8/06772

***I  2016/0152(COD)  COM(2016)0289 – C8-0192/2016

 

Zpravodajka:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE595.745v01-00
AM – PE599.724v01-00
AM – PE599.759v01-00

Příslušný výbor:

IMCO*

 

 

·projednání pozměňovacích návrhů

10.  FinTech: vliv techniky na budoucnost finančního sektoru

IMCO/8/08003

  2016/2243(INI)  

 

Navrhovatelka:

Dita Charanzová (ALDE)

PA – PE595.754v01-00
AM – PE599.598v01-00

Příslušný výbor:

ECON –

Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)

PR – PE597.523v01-00

·projednání pozměňovacích návrhů

11.  Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G

IMCO/8/08472

  2016/2305(INI)  

 

Navrhovatel:

Antonio López-Istúriz White (PPE)

PA – PE597.470v01-00
AM – PE599.776v01-00

Příslušný výbor:

ITRE –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

·projednání pozměňovacích návrhů

12.  Různé

13.  Příští schůze

·13. března 2017, 19:00–20:30 (Štrasburk)

Poslední aktualizace: 27. února 2017Právní upozornění