PDF 566kWORD 313k

 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

ITRE(2017)0227_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 27. února 2017, 15:00–18:30

Úterý 28. února 2017, 9:00–12:30 a 15:45–17:45

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (1A002)

27. února 2017, 15:00–18:30

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Sdělení předsedy

3.  Studie na téma „Investice do evropského energetického průmyslu“, prezentace Luca Van Nuffela a Jessicy Yearwoodové

ITRE/8/09236

4.  Podpora připojení k internetu v místních komunitách

ITRE/8/07864

***I  2016/0287(COD)  COM(2016)0589 – C8-0378/2016

 

Zpravodaj:

Carlos Zorrinho (S&D)

PR – PE592.352v01-00

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

Stanoviska:

BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, REGI, CULT

·projednání návrhu zprávy

5.  Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie

ITRE/8/07926

***I  2016/0282(COD)  COM(2016)0605 – C8-0372/2016

 

Navrhovatel:

Jerzy Buzek (PPE)

PA – PE597.745v01-00

Příslušný výbor:

BUDG, CONT* –

Ingeborg Gräßle (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

Stanoviska:

AFET, DEVE, EMPL*, ENVI, ITRE*, TRAN*, REGI*, AGRI*, PECH, LIBE

·projednání návrhu stanoviska

6.  Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU

ITRE/8/08454

***I  2016/0351(COD)  COM(2016)0721 – C8-0456/2016

 

Navrhovatelka:

Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

PA – PE597.738v01-00

Příslušný výbor:

INTA –

Salvatore Cicu (PPE)

 

Stanoviska:

ITRE, JURI

·projednání návrhu stanoviska

28. února 2017, 9:00–12:30

Neveřejná schůze

7.  Schůze koordinátorů

Od 10:00:

*** Elektronické hlasování ***

8.  Pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem

ITRE/8/06880

***I  2016/0185(COD)  COM(2016)0399 – C8-0219/2016

 

Zpravodajka:

Miapetra Kumpula-Natri (S&D)

 

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

Stanoviska:

IMCO –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

·hlasování o znění dohodnutém během interinstitucionálních jednání

9.  Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020

ITRE/8/08297

  2016/2273(INI)  COM(2016)0179

 

Navrhovatelka:

Angelika Mlinar (ALDE)

PA – PE594.095v01-00
AM – PE597.440v01-00

Příslušný výbor:

IMCO* –

Sabine Verheyen (PPE)

PR – PE593.826v01-00

Stanoviska:

ITRE*

 

 

 

JURI* –

Pavel Svoboda (PPE)

PA – PE595.605v01-00
AM – PE597.531v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 17. ledna 2017, 12:00

*** Konec elektronického hlasování ***

10.  Energetická náročnost budov

ITRE/8/08698

***I  2016/0381(COD)  COM(2016)0765 – C8-0499/2016

 

Zpravodaj:

Bendt Bendtsen (PPE)

 

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

Stanoviska:

ENVI

·výměna názorů

11.  Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracování)

ITRE/8/08709

***I  2016/0382(COD)  COM(2016)0767 – C8-0500/2016

 

Zpravodaj:

José Blanco López (S&D)

 

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

Stanoviska:

ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI, PETI

·výměna názorů

28. února 2017, 15:45–17:45

POZOR: změna zasedací místnosti - PHS 5B001

Společná rozprava o EFSI (body 12-13) za účasti pana Mikolaje Dowgielewicze, EIB:

12.  Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

ITRE/8/07820

***I  2016/0276(COD)  COM(2016)0597 – C8-0375/2016

 

Navrhovatelka:

Eva Kaili (S&D)

PA – PE597.734v01-00

Příslušný výbor:

BUDG, ECON*

 

 

Stanoviska:

CONT, EMPL, ENVI, ITRE*, TRAN*, REGI, AGRI

·projednání návrhu stanoviska

13.  Provádění Evropského fondu pro strategické investice

ITRE/8/06316

  2016/2064(INI)  

 

Navrhovatel:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA – PE599.549v01-00

Příslušný výbor:

BUDG, ECON* –

José Manuel Fernandes (PPE)
Udo Bullmann (S&D)

PR – PE597.724v01-00

Stanoviska:

INTA, CONT, EMPL, ITRE*, IMCO, TRAN*, REGI, CULT

·projednání návrhu stanoviska

14.  Studie na téma „Trendy v oblasti spotřeby energie a energetické účinnosti v EU-28 v letech 2000–2014“, prezentace Paola Bertoldiho (Společné výzkumné středisko)

ITRE/8/09237

15.  Různé

16.  Příští schůze

·22. března 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)

·23. března 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 17. února 2017Právní upozornění