PDF 168kWORD 298k

 

Výbor pro právní záležitosti

JURI(2012)0425_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 25. dubna 2012, 15:0018:30

Čtvrtek 26. dubna 2012, 9:0012:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (4B001)

25. dubna 2012, 15:0015:45

1.        Přijetí pořadu jednání

2.        Sdělení předsedkyně

3.        Schválení zápisu ze schůze konané ve dnech:

· 1. března 2012                                                                       PV – PE483.867v02-00

· 26.–27. března 2012                                                              PV – PE486.192v01-00

4.        Výměna názorů s místopředsedkyní Evropské komise, komisařkou pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingovou strukturovaný dialog o legislativním programu Komise

25. dubna 2012, 15:4516:30

5.        Výměna názorů s evropským komisařem pro vnitřní trh a služby Michelem Barnierem strukturovaný dialog o legislativním programu Komise

25. dubna 2012, 16:3016:50

*** Hlasování ***

6.        Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců EU

JURI/7/08217

***I        2011/0455(COD)           COM(2011)0890 – C7-0507/2011

 

Zpravodajka:

Dagmar Roth-Behrendt (S&D)

PR – PE480.807v01-00
AM – PE483.851v02-00
LT – PE483.519v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

Stanoviska:

BUDG –

George Lyon (ALDE)

AD – PE480.897v02-00
AM – PE483.746v01-00

 

CONT –

Ingeborg Gräßle (PPE)

AD – PE480.756v02-00
AM – PE483.645v01-00
DT – PE480.777v02-00

 

AFCO – rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

FEMM –

Silvana Koch-Mehrin (ALDE)

PA – PE483.788v01-00
AM – PE486.090v01-00

· přijetí návrhu zprávy

*** Konec hlasování ***

25. dubna 2012, 16:5017:30

7.        Alternativní řešení sporů u spotřebitelských sporů a změna nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)

JURI/7/08131

***I        2011/0373(COD)           COM(2011)0793 – C7-0454/2011

 

Navrhovatel:

Cristian Silviu Buşoi (ALDE)

PA – PE486.223v01-00
CM – PE480.810v01-00
CM – PE480.713v01-00

Příslušný výbor:

IMCO –

Louis Grech (S&D)

 

Stanoviska:

JURI

· projednání návrhu stanoviska

8.        Obchodní dohoda proti padělatelství mezi EU a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Korejskou republikou, Spojenými státy, Japonskem, Marokem, Mexikem, Novým Zélandem, Singapurem a Švýcarskem

JURI/7/06357

***         2011/0167(NLE)            12195/2011 – C7-0027/2012

 

Navrhovatelka:

Marielle Gallo (PPE)

PA – PE487.684v01-00

Příslušný výbor:

INTA –

David Martin (S&D)

PR – PE486.174v01-00

Stanoviska:

DEVE, ITRE, JURI, LIBE

· projednání návrhu stanoviska

9.        Online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů)

JURI/7/08129

***I        2011/0374(COD)           COM(2011)0794 – C7-0453/2011

 

Navrhovatel:

Luigi Berlinguer (S&D)

PA – PE486.178v01-00

Příslušný výbor:

IMCO –

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Stanoviska:

JURI

· projednání návrhu stanoviska

10.      Program v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele na období 2014-2020

JURI/7/07739

***I        2011/0340(COD)           COM(2011)0707 – C7-0397/2011

 

Navrhovatelka:

Cecilia Wikström (ALDE)

 

Příslušný výbor:

IMCO –

Robert Rochefort (ALDE)

 

Stanoviska:

BUDG, JURI

· projednání návrhu stanoviska

11.      Obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem (zneužívání trhu)

JURI/7/07583

***I        2011/0295(COD)           COM(2011)0651 – C7-0360/2011

 

Navrhovatelka:

Alexandra Thein (ALDE)

 

Příslušný výbor:

ECON –

Arlene McCarthy (S&D)

PR – PE485.914v01-00

Stanoviska:

BUDG, ENVI, JURI, LIBE

· projednání návrhu stanoviska

12.      Trestní sankce za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem

JURI/7/07610

***I        2011/0297(COD)           COM(2011)0654 – C7-0358/2011

 

Navrhovatelka:

Alexandra Thein (ALDE)

PA – PE486.199v01-00
CM – PE478.632v01-00

Příslušný výbor:

ECON –

Arlene McCarthy (S&D)

PR – PE485.917v02-00

Stanoviska:

JURI, LIBE

· projednání návrhu stanoviska

13.      Strategický inovační program Evropského inovačního a technologického institutu (EIT): příspěvek EIT k inovativnější Evropě

JURI/7/08122

***I        2011/0387(COD)           COM(2011)0822 – C7-0462/2011

 

Navrhovatel:

Alajos Mészáros (PPE)

 

Příslušný výbor:

ITRE –

Marisa Matias (GUE/NGL)

 

Stanoviska:

BUDG, EMPL, ENVI, AGRI, CULT, JURI

· výměna názorů

14.      Změna nařízení (ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut

JURI/7/08127

***I        2011/0384(COD)           COM(2011)0817 – C7-0467/2011

 

Navrhovatel:

Alajos Mészáros (PPE)

 

Příslušný výbor:

ITRE –

Philippe Lamberts (Verts/ALE)

 

Stanoviska:

BUDG, EMPL, CULT, JURI

· výměna názorů

25. dubna 2012, 17:3018:30

Neveřejná schůze

15.      Řízení před Soudním dvorem Evropské unie (článek 128)

16.      Ověřování pověřovacích listin (článek 3)

17.      Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Cornelia Vadima Tudora

JURI/7/06034

               2011/2100(IMM)            

 

Zpravodajka:

Cecilia Wikström (ALDE)

PR – PE486.184v01-00
CM – PE474.045v01-00
CM – PE474.064v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

· přijetí návrhu zprávy

* * *

Schůze koordinátorů

* * *

26. dubna 2012, 9:0010:00

Slyšení

18.      Změna směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice Komise 2007/14/ES

JURI/7/07694

***I        2011/0307(COD)           COM(2011)0683 – C7-0380/2011

 

Zpravodajka:

Arlene McCarthy (S&D)

PR – PE486.067v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

Stanoviska:

AFET –

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE)

PA – PE483.739v01-00

 

DEVE –

Fiona Hall (ALDE)

 

 

INTA –

Helmut Scholz (GUE/NGL)

 

 

ECON –

Sirpa Pietikäinen (PPE)

PA – PE483.735v01-00

 

EMPL – rozhodnutí: bez stanoviska

 

· slyšení

19.      Roční fínanční výkazy, konsolidované finanční výkazy a související zprávy některých forem podniků

JURI/7/07698

***I        2011/0308(COD)           COM(2011)0684 – C7-0393/2011

 

Zpravodaj:

Klaus-Heiner Lehne (PPE)

PR – PE485.920v03-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

Stanoviska:

AFET –

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE)

PA – PE483.740v01-00

 

DEVE –

Fiona Hall (ALDE)

 

 

INTA –

Helmut Scholz (GUE/NGL)

 

 

ECON –

Wolf Klinz (ALDE)

PA – PE483.725v02-00

 

EMPL – rozhodnutí: bez stanoviska

 

· slyšení

26. dubna 2012, 10:0010:45

*** Hlasování ***

20.      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, jímž se mění statut Soudního dvora Evropské unie

JURI/7/05776

***I        2011/0901(COD)           02074/2011 – C7-0090/2011

 

Zpravodajka:

Alexandra Thein (ALDE)

PR – PE475.771v01-00
AM – PE478.661v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

Stanoviska:

BUDG –

Angelika Werthmann (NI)

AD – PE475.913v02-00

 

AFCO –

Morten Messerschmidt (EFD)

AD – PE470.092v02-00
AM – PE475.880v02-00
AM – PE480.658v01-00

· přijetí návrhu zprávy

21.      Návrh nařízení EP a Rady o zastupujících soudcích Soudu pro veřejnou službu Evropské unie

JURI/7/05777

***I        2011/0902(COD)           01923/2011 – C7-0091/2011

 

Zpravodajka:

Alexandra Thein (ALDE)

PR – PE475.770v01-00
AM – PE478.660v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

· přijetí návrhu zprávy

22.      Přistoupení Maroka k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

JURI/7/08408

*             2011/0451(NLE)            COM(2011)0916

 

Zpravodajka:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

PR – PE483.649v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

Stanoviska:

LIBE – rozhodnutí: bez stanoviska

 

· přijetí návrhu zprávy

23.      Přistoupení Singapuru k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

JURI/7/08410

*             2011/0450(NLE)            COM(2011)0915

 

Zpravodajka:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

PR – PE483.648v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

Stanoviska:

LIBE – rozhodnutí: bez stanoviska

 

· přijetí návrhu zprávy

24.      Přistoupení Ruské federace k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únorsů dětí z roku 1980

JURI/7/08413

*             2011/0447(NLE)            COM(2011)0911

 

Zpravodajka:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

PR – PE483.627v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

Stanoviska:

LIBE – rozhodnutí: bez stanoviska

 

· přijetí návrhu zprávy

25.      Přistoupení Albánie k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

JURI/7/08415

*             2011/0448(NLE)            COM(2011)0912

 

Zpravodajka:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

PR – PE483.634v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

Stanoviska:

LIBE – rozhodnutí: bez stanoviska

 

· přijetí návrhu zprávy

26.      Přistoupení Andorry k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

JURI/7/08417

*             2011/0443(NLE)            COM(2011)0908

 

Zpravodajka:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

PR – PE483.607v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

Stanoviska:

LIBE – rozhodnutí: bez stanoviska

 

· přijetí návrhu zprávy

27.      Přistoupení Seychel k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

JURI/7/08419

*             2011/0444(NLE)            COM(2011)0909

 

Zpravodajka:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

PR – PE483.619v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

Stanoviska:

LIBE – rozhodnutí: bez stanoviska

 

· přijetí návrhu zprávy

28.      Přistoupení Gabonu k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

JURI/7/08421

*             2011/0441(NLE)            COM(2011)0904

 

Zpravodajka:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

PR – PE483.543v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

Stanoviska:

LIBE – rozhodnutí: bez stanoviska

 

· přijetí návrhu zprávy

29.      Přistoupení Arménie k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

JURI/7/08544

*             2011/0452(NLE)            COM(2011)0917

 

Zpravodajka:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

PR – PE483.650v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

Stanoviska:

LIBE – rozhodnutí: bez stanoviska

 

· přijetí návrhu zprávy

30.      Změna nařízení (ES) č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)

JURI/7/01255

               2009/2170(INI)              

 

Zpravodajka:

Cecilia Wikström (ALDE)

PR – PE469.993v02-00
AM – PE478.663v01-00
DT – PE452.555v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

· přijetí návrhu zprávy

31.      Obchodní dohoda proti padělatelství mezi EU a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Korejskou republikou, Spojenými státy, Japonskem, Marokem, Mexikem, Novým Zélandem, Singapurem a Švýcarskem

JURI/7/06357

***         2011/0167(NLE)            12195/2011 – C7-0027/2012

 

Navrhovatelka:

Marielle Gallo (PPE)

PA – PE487.684v01-00

Příslušný výbor:

INTA –

David Martin (S&D)

PR – PE486.174v01-00

Stanoviska:

DEVE –

Jan Zahradil (ECR)

PA – PE478.666v01-00

 

ITRE –

Amelia Andersdotter (Verts/ALE)

PA – PE483.518v01-00

 

JURI –

 

 

LIBE –

Dimitrios Droutsas (S&D)

 

· přijetí návrhu stanoviska

32.      Dobrovolné a bezplatné dárcovství tkání a buněk

JURI/7/06909

               2011/2193(INI)              COM(2011)0352

 

Navrhovatel:

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

PA – PE478.552v01-00
AM – PE486.137v01-00

Příslušný výbor:

ENVI –

Marina Yannakoudakis (ECR)

PR – PE480.608v01-00

Stanoviska:

ITRE – rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

IMCO – rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

JURI –

 

· přijetí návrhu stanoviska

33.      Změna nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách

JURI/7/07816

***I        2011/0361(COD)           COM(2011)0747 – C7-0420/2011

 

Navrhovatelka:

Cecilia Wikström (ALDE)

PA – PE483.717v02-00
AM – PE486.177v01-00
CM – PE480.613v01-00

Příslušný výbor:

ECON –

Leonardo Domenici (S&D)

PR – PE480.852v03-00
AM – PE486.062v01-00
AM – PE486.071v01-00

Stanoviska:

IMCO – rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

JURI –

 

· přijetí návrhu stanoviska

34.      Koordinace právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání na rating

JURI/7/07819

***I        2011/0360(COD)           COM(2011)0746 – C7-0419/2011

 

Navrhovatel:

Sebastian Valentin Bodu (PPE)

PA – PE483.524v01-00
AM – PE486.179v01-00

Příslušný výbor:

ECON –

Leonardo Domenici (S&D)

PR – PE480.851v01-00
AM – PE486.063v02-00

Stanoviska:

JURI –

 

· přijetí návrhu stanoviska

35.      Evropský sociální podnikatelský fond

JURI/7/08184

***I        2011/0418(COD)           COM(2011)0862 – C7-0489/2011

 

Navrhovatel:

Dimitar Stoyanov (NI)

PA – PE485.841v01-00
AM – PE486.136v01-00

Příslušný výbor:

ECON –

Sophie Auconie (PPE)

PR – PE483.704v01-00
AM – PE486.145v01-00

Stanoviska:

IMCO – rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

JURI –

 

· přijetí návrhu stanoviska

36.      Evropský fond rizikového kapitálu

JURI/7/08187

***I        2011/0417(COD)           COM(2011)0860 – C7-0490/2011

 

Navrhovatel:

Dimitar Stoyanov (NI)

PA – PE485.839v01-00
AM – PE486.176v01-00

Příslušný výbor:

ECON –

Philippe Lamberts (Verts/ALE)

PR – PE483.701v01-00
AM – PE486.144v01-00

Stanoviska:

ITRE – rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

IMCO – rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

JURI –

 

· přijetí návrhu stanoviska

37.      Distribuce audiovizuálních děl v EU po internetu

JURI/7/08156

               2011/2313(INI)              

 

Navrhovatel:

Piotr Borys (PPE)

PA – PE485.840v01-00
AM – PE486.139v01-00

Příslušný výbor:

CULT –

Jean-Marie Cavada (PPE)

PR – PE480.505v01-00

Stanoviska:

ITRE –

Maria Badia i Cutchet (S&D)

PA – PE478.423v02-00
AM – PE483.685v01-00

 

JURI –

 

· přijetí návrhu stanoviska

Přepracování (článek 87)

38.      Společná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Evropské unie (přepracované znění)

JURI/7/08025

***I        2011/0391(COD)           COM(2011)0827 – C7-0458/2011

 

 

 

CM – PE480.744v01-00

Příslušný výbor:

TRAN –

Giommaria Uggias (ALDE)

 

Stanoviska:

JURI –

 

· přijetí

39.      Harmonizace právních předpisů členských států týkajících se  dodávání  na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití (přepracované znění)

JURI/7/07951

***I        2011/0349(COD)           COM(2011)0771 – C7-0423/2011

 

Navrhovatel:

Antonio López-Istúriz White (PPE)

CM – PE486.215v01-00

Příslušný výbor:

IMCO –

Zuzana Roithová (PPE)

 

· přijetí

40.      Harmonizace právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh (přepracované znění)

JURI/7/07942

***I        2011/0350(COD)           COM(2011)0768 – C7-0428/2011

 

 

 

CM – PE486.216v01-00

Příslušný výbor:

IMCO –

Zuzana Roithová (PPE)

 

· přijetí

41.      Harmonizace právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh (přepracované znění)

JURI/7/07939

***I        2011/0352(COD)           COM(2011)0766 – C7-0430/2011

 

 

 

CM – PE486.218v01-00

Příslušný výbor:

IMCO –

Zuzana Roithová (PPE)

 

· přijetí

42.      Harmonizace právních předpisů členských států týkajících se dodávání výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy na trh (přepracované znění)

JURI/7/07948

***I        2011/0354(COD)           COM(2011)0770 – C7-0421/2011

 

 

 

CM – PE486.219v01-00

Příslušný výbor:

IMCO –

Zuzana Roithová (PPE)

 

· přijetí

43.      Harmonizace právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (přepracované znění)

JURI/7/07954

***I        2011/0356(COD)           COM(2011)0772 – C7-0426/2011

 

 

 

CM – PE486.220v01-00

Příslušný výbor:

IMCO –

Zuzana Roithová (PPE)

 

· přijetí

44.      Harmonizace právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (přepracované znění)

JURI/7/07957

***I        2011/0357(COD)           COM(2011)0773 – C7-0427/2011

 

 

 

CM – PE486.221v01-00

Příslušný výbor:

IMCO –

Zuzana Roithová (PPE)

 

· přijetí

45.      Harmonizace právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění)

JURI/7/07936

***I        2011/0351(COD)           COM(2011)0765 – C7-0429/2011

 

 

 

CM – PE486.217v01-00

Příslušný výbor:

IMCO –

Zuzana Roithová (PPE)

 

· přijetí

Přenesení legislativních pravomocí (článek 37a)

46.      Změna nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů

JURI/7/09255

 

Navrhovatel:

Bernhard Rapkay (S&D)

 

· přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

*** Konec hlasování ***

26. dubna 2012, 10:4512:30

47.      Zavedení rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 (20142020)

JURI/7/08108

***I        2011/0401(COD)           COM(2011)0809 – C7-0466/2011

 

Navrhovatel:

Piotr Borys (PPE)

 

Příslušný výbor:

ITRE –

Teresa Riera Madurell (S&D)

 

Stanoviska:

AFET, BUDG, EMPL, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, FEMM

· výměna názorů

+ 2011/0402(CNS) + 2011/0400(NLE)

48.      Dvacet hlavních obav evropských občanů a podniků týkajících se fungování jednotného trhu

JURI/7/09042

               2012/2044(INI)              SEC(2011)1003

 

Navrhovatelka:

Evelyn Regner (S&D)

PA – PE486.197v01-00

Příslušný výbor:

IMCO –

Regina Bastos (PPE)

PR – PE483.745v01-00

Stanoviska:

ECON, EMPL, ITRE, TRAN, CULT, JURI, PETI

· projednání návrhu stanoviska

49.      Proveditelnost zavedení dluhopisů stability

JURI/7/08890

               2012/2028(INI)              COM(2011)0818

 

Navrhovatel:

Raffaele Baldassarre (PPE)

PA – PE487.686v01-00

Příslušný výbor:

ECON –

Sylvie Goulard (ALDE)

 

Stanoviska:

BUDG, EMPL, ITRE, IMCO, JURI

· projednání návrhu stanoviska

50.      Zadávání veřejných zakázek

JURI/7/08510

***I        2011/0438(COD)           COM(2011)0896 – C7-0006/2012

 

Navrhovatel:

Giuseppe Gargani (PPE)

CM – PE483.830v01-00

Příslušný výbor:

IMCO –

Marc Tarabella (S&D)

DT – PE483.690v01-00

Stanoviska:

AFET, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, JURI, LIBE

· výměna názorů

51.      Zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

JURI/7/08498

***I        2011/0439(COD)           COM(2011)0895 – C7-0007/2012

 

Navrhovatel:

Giuseppe Gargani (PPE)

CM – PE485.886v01-00
CM – PE483.820v01-00

Příslušný výbor:

IMCO –

Marc Tarabella (S&D)

 

Stanoviska:

INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, JURI, LIBE

· výměna názorů

52.      Uzavírání koncesních smluv

JURI/7/08524

***I        2011/0437(COD)           COM(2011)0897 – C7-0004/2012

 

Navrhovatel:

Raffaele Baldassarre (PPE)

CM – PE480.838v01-00
CM – PE485.887v01-00
CM – PE483.837v01-00

Příslušný výbor:

IMCO –

Philippe Juvin (PPE)

DT – PE483.644v01-00

Stanoviska:

AFET, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT, JURI, LIBE

· výměna názorů

53.      Subsidiarita (článek 38a)

54.      Různé

55.      Příští schůze

· 30.–31. května 2012 (Brusel)

Poslední aktualizace: 16. dubna 2012Právní upozornění