PDF 451kWORD 269k

 

Výbor pro regionální rozvoj

REGI(2017)0228_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 28. února 2017, 15:00–18:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (1A002)

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Sdělení předsedsedkyně

*** Hlasování ***

3.  Zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020

REGI/8/05171

***I  2015/0263(COD)  COM(2015)0701 – C8-0373/2015

 

Spoluzpravodajové:

Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Příslušný výbor:

REGI*

 

 

Stanoviska:

BUDG, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, PECH, CULT, LIBE

·hlasování o znění dohodnutém během interinstitucionálních jednání

*** Konec hlasování ***

28. února 2017, 15:15

4.  Výměna názorů s komisařkou pro regionální politiku Corinou Crețu

28. února 2017, 16:30

5.  Výměna názorů s Radou samosprávných obcí a regionů

6.  Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie

REGI/8/07923

***I  2016/0282(COD)  COM(2016)0605 – C8-0372/2016

 

Navrhovatelka:

Constanze Krehl (S&D)

PA – PE597.458v01-00

Příslušný výbor:

BUDG, CONT* –

Ingeborg Gräßle (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

·projednání návrhu stanoviska
(souhrnný návrh („Omnibus“))

7.  Různé

8.  Příští schůze

·20.–21. března 2017 (Brusel)

* * *

Neveřejná schůze

9.  Schůze koordinátorů

Poslední aktualizace: 23. února 2017Právní upozornění