Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 18 stycznia 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Komunikat Przewodniczącego
 3.Wdrożenie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i potrzeba reformy zawodów regulowanych (debata)
 4.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  4.1.Nigeria
  4.2.Sprawy działaczy na rzecz praw człowieka Wu Gana, Xie Yanga, Lee Ming-cheha, Tashiego Wangchuka i mnicha tybetańskiego Choekyiego
  4.3.Demokratyczna Republika Konga
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Głosowanie
  6.1.Nigeria (RC-B8-0045/2018, B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018, B8-0053/2018) (głosowanie)
  6.2.Sprawy działaczy na rzecz praw człowieka Wu Gana, Xie Yanga, Lee Ming-cheha, Tashiego Wangchuka i mnicha tybetańskiego Choekyiego (RC-B8-0043/2018, B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-0048/2018) (głosowanie)
  6.3.Demokratyczna Republika Konga (RC-B8-0054/2018, B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018, B8-0060/2018) (głosowanie)
  6.4.Traktat z Marrakeszu: ułatwienie dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, osobom niedowidzącym i osobom z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (A8-0400/2017 - Max Andersson) (głosowanie)
  6.5.Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka) (głosowanie)
  6.6.Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich (A8-0406/2017 - Romana Tomc) (głosowanie)
  6.7.Wdrożenie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i potrzeba reformy zawodów regulowanych (A8-0401/2017 - Nicola Danti) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  7.1.Traktat z Marrakeszu: ułatwienie dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, osobom niedowidzącym i osobom z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (A8-0400/2017 - Max Andersson)
  7.2.Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka)
  7.3.Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich (A8-0406/2017 - Romana Tomc)
  7.4.Wdrożenie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i potrzeba reformy zawodów regulowanych (A8-0401/2017 - Nicola Danti)
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 11.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
  11.1.Spór między UE a Norwegią dotyczący połowów kraba śnieżnego na wodach Svalbardu
 12.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 13.Składanie dokumentów: patrz protokół
 14.Petycje: patrz protokół
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : patrz protokól
 16.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokól
 17.Zamknięcie posiedzenia
 18.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (293 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2450 kb)
Ostatnia aktualizacja: 5 kwietnia 2018Informacja prawna