Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 2 maja 2018 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń: Patrz protokól
 5.Powitanie
 6.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 7.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 8.Wniosek o uchylenie immunitetu : Patrz protokól
 9.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 10.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 11.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 12.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu): patrz protokól
 13.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 14.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 15.Składanie dokumentów: patrz protokół
 16.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 17.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 18.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 19.Porządek obrad
 20.Decyzja Komisji przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (debata)
 21.Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016 (debata)
 22.Wybory prezydenckie w Wenezueli (debata)
 23.Sprawozdanie roczne za rok 2016 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (debata)
 24.Polityka spójności i cel tematyczny „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych” (debata)
 25.Przestępstwa stalkingu i ochrona ich ofiar w UE (debata)
 26.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu): Patrz protokól
 27.Stosowanie przez Hiszpanię norm międzynarodowych dotyczących definicji przemocy seksualnej w świetle niedawnej sprawy „La Manada”
 28.Ochrona migrujących dzieci (debata)
 29.Zaprzestanie testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie (debata)
 30.Bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych w UE (debata)
 31.Skład komisji: patrz protokół
 32.Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz (krótka prezentacja)
 33.Pluralizm mediów i wolność mediów w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)
 34.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 35.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 36.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (792 kb)
Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2018Informacja prawna