Întrebări parlamentare
17 iulie 2012
O-000149/2012
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL

 Subiect: Pierderile de vieți omenești din Marea Mediterană:- cine este responsabil?

La 24 aprilie 2012, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a adoptat Rezoluția nr. 1872(2012), intitulată „Pierderile de vieți omenești din Marea Mediterană: cine este responsabil?”(1), care se axează pe tragedia în care a fost implicată o ambarcațiune din cauciuc care a plecat din Tripoli la 26 martie 2011 și transporta 73 de persoane, dintre care 63 au murit la bord. În plus, a apărut recent o știre privind o altă îmbarcațiune care a părăsit Libia și a plutit în derivă timp de 15 zile în Marea Mediterană, fapt care a dus la moartea tuturor celor aflați la bord cu excepția unui supraviețuitor(2).

Este de acord Comisia cu concluzia rezoluției potrivit căreia (ținând seama de faptele cunoscute) cele două nave militare aflate în apropierea ambarcațiunii ar fi trebuit să acționeze pentru a salva viața persoanelor aflate la bord? Care este opinia Comisiei cu privire la faptul că Spania și Italia, cele două state membre care aveau nave militare în apropierea ambarcațiunii în cauză, nu au luat nicio măsură pentru a salva viața celor aflați la bord? Va cere explicații Comisia acestor două state membre cu privire la motivele pentru care nu au acționat? Dacă nu, din ce motiv?

Este de acord Comisia cu concluzia rezoluției potrivit căreia, dacă o zonă de căutare și salvare nu este acoperită pentru că statul responsabil pentru zona respectivă nu își onorează obligația legală „de a acorda asistență”, atunci statul care primește primul cererea de ajutor este responsabil pentru coordonarea operațiunilor de căutare și de salvare? Dacă este de acord cu această concluzie, va întreba Comisia autoritățile italiene de ce nu au coordonat o operațiune de căutare și salvare în acest caz? Dacă nu, poate preciza Comisia cine ar trebui, în opinia sa, să își asume responsabilitatea coordonării unei operațiuni de căutare și salvare în astfel de cazuri?

Poate preciza Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant ce măsuri a luat pentru a asigura accesul raportorului APCE la informații privind poziția navelor militare din regiune în perioada vizată? Au existat contacte între Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant și NATO cu privire la acest subiect? Dacă da, care au fost scopul și rezultatul lor? Se va asigura Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant că toate informațiile relevante cu privire la acest incident, inclusiv imaginile de satelit, vor fi puse la dispoziția comisiei/comisiilor relevante ale Parlamentului? Dacă nu, din ce motiv?

Este Comisia în favoarea dezvoltării unui protocol UE pentru regiunea Mediteraneană în vederea abordării problemei responsabilității partajate, în mod special în ceea ce privește serviciile de salvare și debarcare?

(1) http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=18234&Language=EN
(2) http://www.cbc.ca/news/world/story/2012/07/11/refugee-boat-deaths.html.

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 20 iulie 2012Notă juridică