Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
ProtokollMuud formaadid
Teisipäev, 3. juuli 2012 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Taani eesistumise ülevaade (arutelu)
 5.Euroopa Ülemkogu kohtumise (28.–29. juuni 2012) järeldused (arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega: Euroopa sotsiaalse märgise loomine (kodukorra artikkel 124) (hääletus)
  6.2.Kindlustus- ja edasikindlustustegevus (Solventsus II)) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.3.Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimine Euroopa Ühendusega * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.4.ELi makropiirkondlike strateegiate areng, selle praegused tavad ja tulevikuväljavaated, sealhulgas Vahemere piirkonnas (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.5.Ühtne Euroopa raudteepiirkond ***II (hääletus)
  6.6.Autovedudel kasutatavad sõidumeerikud ***I (hääletus)
  6.7.Tolliasutuste kontroll intellektuaalomandiõiguste järgimise üle ***I (hääletus)
  6.8.ELi veealaste õigusaktide rakendamine (hääletus)
  6.9.eCall: uus numbrile 112 valitud hädaabikõnede teenus kodanikele (hääletus)
  6.10.Euroopasse investeerimise atraktiivsus (hääletus)
  6.11.Idapartnerluse kaubandusaspektid (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.ELi ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Jaapani, Kanada, Korea Vabariigi, Maroko Kuningriigi, Mehhiko Ühendriikide, Singapuri Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Uus-Meremaa vaheline võltsimisvastane kaubandusleping *** (arutelu)
 11.2013. aasta eelarve – volitus kolmepoolseks kohtumiseks (arutelu)
 12.ELi ja Iisraeli vaheline leping tööstustoodete vastavushindamise ja tunnustamise kohta (arutelu)
 13.Juurdepääs põhilistele pangateenustele (arutelu)
 14.Põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused ***I (arutelu)
 15.Otsetoetuskavade ühiseeskirjad põllumajandustootjate jaoks ***I – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavad maaelu arengu toetused ***I – Põllumajandusturgude ühine korraldus ja teatavate põllumajandustoodete erisätted ***I – Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine ***I – Mahepõllumajanduslik tootmine ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamine ***I – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi rahastamissüsteem ***I (arutelu)
 16.Järgmise istungi päevakord
 17.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll
Lõplik väljaanne (193 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (184 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (360 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (551 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (242 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (156 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (513 kb)
Viimane päevakajastamine: 18. september 2012Õigusalane teave