Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
ProtokółInne formaty
Środa, 13 kwietnia 2016 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Epidemia wirusa Zika (złożony projekt rezolucji)
 4.Sytuacja w Polsce (złożone projekty rezolucji)
 5.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 marca 2016 r. i wyniki szczytu UE-Turcja (debata)
 6.Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa
 7.Uroczyste posiedzenie - Portugalia
 8.Komunikat Przewodniczącego
 9.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 10.Skład grup politycznych
 11.Głosowanie
  11.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.2.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/000 TA 2016 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.3.Projekt budżetu korygującego nr 1/2016: Nowy instrument służący udzieleniu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii (głosowanie)
  11.4.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Samo Jereb (głosowanie)
  11.5.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Mihails Kozlovs (głosowanie)
  11.6.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Jan Gregor (głosowanie)
  11.7.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Ladislav Balko (głosowanie)
  11.8.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Janusz Wojciechowski (głosowanie)
  11.9.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat (głosowanie)
  11.10.UE w zmieniającym się globalnym otoczeniu – świat bardziej połączony, skonfliktowany i złożony (głosowanie)
  11.11.Realizacja i przegląd strategii UE wobec Azji Środkowej (głosowanie)
  11.12.Epidemia wirusa Zika (głosowanie)
  11.13.Sytuacja w Polsce (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ***II - Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom ***II (debata)
 16.Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR) ***I (debata)
 17.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji (debata)
 18.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii (debata)
 19.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 20.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Bośni i Hercegowiny (debata)
 21.Skład komisji
 22.Ochrona tajemnic handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem ***I (debata)
 23.Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2017 (debata)
 24.Przegląd współczynnika wsparcia MŚP (debata)
 25.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 26.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 27.Przesunięcie środków
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1
 Załącznik 2
 Załącznik 3
 Załącznik 4
 Załącznik 5
Protokół
Wersja ostateczna (244 kb)
  Załącznik 1
Wersja ostateczna (8 kb)
  Załącznik 2
Wersja ostateczna (8 kb)
 
Załącznik 3
Wersja ostateczna (8 kb)
  Załącznik 4
Wersja ostateczna (8 kb)
  Załącznik 5
Wersja ostateczna (8 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (321 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (284 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (1382 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (826 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (663 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (2996 kb)
Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2016Informacja prawna