Előző 
 Következő 
PVTACRE
Elfogadott szövegek
2012. március 13., kedd - StrasbourgVégleges kiadás
 Megállapodás az EU, valamint Izland és Norvégia között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról***
 Morvai Krisztina mentelmi jogának felfüggesztése
 Az öröklési ügyekre irányadó joghatóság, alkalmazandó jog, az öröklési ügyekben hozott határozatok és közokiratok elismerése és végrehajtása, valamint az európai öröklési tanúsítvány bevezetése ***I
  Az Európai Parlament 2012. március 13-i jogalkotási állásfoglalása az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok és közokiratok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési tanúsítvány bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))
  Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. március 13-án került elfogadásra az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló .../2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
 A nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban – 2011
 A nők részvétele a politikai döntéshozatalban
 Az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében
 A bolognai folyamat
 Az európai statisztikák
Szövegek
Végleges kiadás (200 kb)
Utolsó frissítés: 2013. július 25.Jogi nyilatkozat