Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptateAlte formate
Miercuri, 18 aprilie 2012 - StrasbourgEdiţie definitivă
 Coordonarea sistemelor de securitate socială ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 aprilie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 (COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))
  Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 aprilie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004
 Aderarea Uniunii Europene la Tratatul de prietenie şi cooperare în Asia de Sud-Est ***
 Proiectul de protocol privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona (aprobare) ***
 Proiectul de protocol privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona (consultare) *
 Rolul politicii de coeziune în regiunile ultraperiferice din Uniunea Europeană în contextul Strategiei Europa 2020
 Drepturile omului în lume şi politica Uniunii Europene în domeniu
 Negocierile pentru Acordul de asociere UE-Azerbaidjan
 Negocierile pentru Acordul de asociere UE-Armenia
 Peștele, un bun comun
 Copiii care suferă de sindromul Down
Texte
Ediţie definitivă (272 kb)
Ultima actualizare: 19 august 2013Notă juridică