Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
12 Απριλίου 2010
E-2286/10
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Michail Tremopoulos (Verts/ALE) προς την Επιτροπή

 Θέμα: Κώδικας συμπεριφοράς στης ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων
 Απάντηση/απαντήσεις 

Ο Κώδικας συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων(1) υιοθετήθηκε αρχικά ως κείμενο με πολιτικές μόνο δεσμεύσεις. Με ψήφισμα της 13ης Μαρτίου 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει την ταχεία προώθηση ενός νομικά δεσμευτικού κώδικα, κάτι που τελικά υλοποιήθηκε με την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008.

Μεταξύ των κριτηρίων, στον ισχύοντα κώδικα συμπεριφοράς προβλέπεται και «η συμβατότητα με τις … οικονομικές δυνατότητες της λήπτριας χώρας», ώστε οι χώρες να καλύπτουν τις θεμιτές αμυντικές τους ανάγκες «με την ελάχιστη εκτροπή ανθρώπινων και οικονομικών πόρων».

Δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου(2),(3) που δεν έχουν διαψευσθεί, αναφέρουν ότι χώρες μέλη της ΕΕ όπως η Γαλλία και η Γερμανία, στο περιθώριο των συνομιλιών τους με την ελληνική κυβέρνηση για στήριξη στα οικονομικά της προβλήματα, διαπραγματεύονται συμβόλαια δισεκατομμυρίων ευρώ για εξαγωγές οπλικών συστημάτων από επιχειρήσεις τους.

Τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα είναι σταθερά από τους πρώτους εισαγωγείς όπλων παγκοσμίως(4), όμως με πρόσφατη απόφαση του ECOFIN(5) (6) έχει κληθεί να περικόψει με ταχύτατους ρυθμούς το δημοσιονομικό της έλλειμμα, γεγονός που περιορίζει πλέον δραστικά τις οικονομικές της δυνατότητες.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες για νομικά δεσμευτικό κώδικα συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων;
2. Θεωρεί συμβατή με το κριτήριο 8 του κώδικα συμπεριφοράς την προώθηση εξαγωγών όπλων προς χώρα μέλος με μειωμένες οικονομικές δυνατότητες, και μάλιστα σε συγκυρία κατά την οποία η τελευταία θα ήταν ευάλωτη σε ενδεχόμενες πιέσεις λόγω της ιδιαίτερης ανάγκης της για στήριξη από τις υπόλοιπες χώρες μέλη;

(1)http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/codeofconduct.pdf
(2)http://www.reuters.com/article/idUSTRE62M1Q520100323
(3)http://www.handelsblatt.com/meinung/kommentar-politik/griechenland-stabiler-euro-oder-teure-eurofighter;2541729
(4)http://books.sipri.org/files/misc/SIPRIBP1002.pdf
(5)http://www.consilium.europa.eu//uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/112905.pdf

 ΕΕ C 138 E, 07/05/2011
Τελευταία ενημέρωση: 13 Απριλίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου