Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne teksterAndre formater
Tirsdag den 4. februar 2014 - StrasbourgEndelig udgave
 Inddragelse af Grønland i gennemførelsen af Kimberley-processens certificeringsordning ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 for så vidt angår Grønlands inddragelse i gennemførelsen af Kimberleyprocessens certificeringsordning (COM(2013)0427 – C7–0179/2013 – 2013/0198(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 for så vidt angår Grønlands inddragelse i gennemførelsen af Kimberley-processens certificeringsordning
 Grønlands deltagelse i Kimberley-processens certificeringsordning *
 Omstilling til EU-dækkende kreditoverførsler og direkte debiteringer ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 260/2012 for så vidt angår omstillingen til EU-dækkende kreditoverførsler og direkte debiteringer (COM(2013)0937 – C7–0008/2014 – 2013/0449(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om ændring af forordning (EU) nr. 260/2012 for så vidt angår omstillingen til EU-dækkende kreditoverførsler og direkte debiteringer
 Cape Town-aftalen fra 2012 om gennemførelse af bestemmelserne i protokollen til den internationale Torremolinoskonvention om fiskeskibes sikkerhed af 1977 ***
 29.årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-Retten (2011)
 Anmodning om beskyttelse af Lara Comis parlamentariske immunitet
 Anmodning om ophævelse af Zbigniew Ziobros parlamentariske immunitet
 Fremme af den frie bevægelighed for borgere og virksomheder gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i EU ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af den frie bevægelighed for borgere og virksomheder gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om fremme af den frie bevægelighed for borgere og virksomheder gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012
 Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF, 98/24/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF for at tilpasse dem til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF, 98/24/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF for at tilpasse dem til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger
 Ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse i det indre marked (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked
 Strafferetlige sanktioner mod insiderhandel og kursmanipulation ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/…/EU om strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug (direktivet om markedsmisbrug)
 Investeringsprojekter i energiinfrastruktur ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske Union og om erstatning af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om indberetning til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske Union , om erstatning af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 617/2010 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 736/96
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Klaus-Heiner LEHNE – DE)
 Revisionsretten
 Målrettet EU-regulering samt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - bedre lovgivning
 EU-køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet
 Anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis
 EU's resultattavle for retsområdet
 Lokale og regionale konsekvenser af udviklingen af intelligente net
 Fremtiden for små landbrugsbedrifter
 Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU
 Papirløse indvandrerkvinder i Den Europæiske Union
 Stålindustrien i Europa
Tekster
Endelig udgave (703 kb)
Seneste opdatering: 30. maj 2017Juridisk meddelelse