Dagsorden
BruxellesOnsdag den 9. maj 2012 - Torsdag den 10. maj 2012  251k
Onsdag den 9. maj 2012183kUdgave: Onsdag den 9. maj 2012, 16:45
 Punkter på dagsordenen
15:00 - 23:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

15:00 - 23:00   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
157 pointEuropas fremtid
Erklæring fra formanden
[2012/2614(RSP)]
Efterfulgt af en talerrunde med de politiske gruppers ordførere
59Frist***IpointRoaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen
Betænkning:  Angelika Niebler (A7-0149/2012)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning)
[COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
156 pointOpfølgning af LIBE-delegationens besøg på Sicilien og Lampedusa
Redegørelser fra Rådet og Kommissionen
[2012/2622(RSP)]
71Frist pointLovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II)
Betænkning:  Cecilia Wikström (A7-0152/2012)
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om ændring af forordning (EF) nr. 864/2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II)
[2009/2170(INI)]
Retsudvalget
79Frist pointEU's handels- og investeringsstrategi for det sydlige Middelhavsområde efter de arabiske forårsrevolutioner
Betænkning:  Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012)
Betænkning om handel som middel til forandring: EU's handels- og investeringsstrategi for det sydlige Middelhavsområde efter de arabiske forårsrevolutioner
[2011/2113(INI)]
Udvalget om International Handel
155Frist pointPatentering af overvejende biologiske fremgangsmåder
Redegørelse fra Kommissionen
[2012/2623(RSP)]
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 150)
  pointKortfattet forelæggelse af følgende betænkning:
67 -Fremtiden for regionale lufthavne og luftfartstjenester i EU
Betænkning:  Philip Bradbourn (A7-0094/2012)
Betænkning om fremtiden for regionale lufthavne og luftfartstjenester i EU

[2011/2196(INI)]
Transport- og Turismeudvalget
15:00 - 23:00   Forhandling     item on the agenda
Europa-Parlamentets formand10'
Rådet (inkl. svar)15'
Kommissionen (inkl. svar)40'
Ordførere   (3x6') 18'
Ordførere for udtalelser   (3x1') 3'
Ordfører (artikel 48, stk. 2)4'
Medlemmer209'
71'3051'24'17'15'3010'3010'309'30
Catch-the-eye   (6x5') 30'
59item on the agendapointRoaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen
Angelika Niebler (A7-0149/2012
  -ÆndringsforslagOnsdag den 2. maj 2012, 12:00
71item on the agendapointLovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II)
Cecilia Wikström (A7-0152/2012
  -ÆndringsforslagMandag den 7. maj 2012, 12:00
79item on the agendapointEU's handels- og investeringsstrategi for det sydlige Middelhavsområde efter de arabiske forårsrevolutioner
Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 2. maj 2012, 12:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagMandag den 7. maj 2012, 12:00
155item on the agendapointPatentering af overvejende biologiske fremgangsmåder
  -Forslag til beslutningOnsdag den 2. maj 2012, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagMandag den 7. maj 2012, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 7. maj 2012, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 8. maj 2012, 19:00
Seneste opdatering: 9. maj 2012Juridisk meddelelse