Päevakord
BrüsselKolmapäev, 9. mai 2012 - Neljapäev, 10. mai 2012  246k
Kolmapäev, 9. mai 2012176kVersioon: Kolmapäev, 9. mai 2012, 16:46
 Päevakorra punktid
15:00 - 23:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

15:00 - 23:00   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
157 pointEuroopa tulevik
Presidendi avaldus
[2012/2614(RSP)]
Järgneb fraktsioonide sõnavõtuvoor
59Tähtaeg***IpointRändlus üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires
Raport:  Angelika Niebler (A7-0149/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (uuesti sõnastatud)
[COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
156 pointKodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni delegatsiooni Sitsiilia ja Lampedusa külastuse järelmeetmed
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2012/2622(RSP)]
71Tähtaeg pointLepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatav õigus (Rooma II)
Raport:  Cecilia Wikström (A7-0152/2012)
Raport soovitustega komisjonile muuta määrust (EÜ) nr 864/2007 lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta („Rooma II”)
[2009/2170(INI)]
Õiguskomisjon
79Tähtaeg pointKaubandus- ja investeerimisstrateegia Vahemere lõunapiirkonna riikides pärast araabia maade kevadisi revolutsioone
Raport:  Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012)
Raport kaubanduse kohta muutuse nimel: ELi kaubandus- ja investeerimisstrateegia Vahemere lõunapiirkonna riikides pärast araabia maade kevadisi revolutsioone
[2011/2113(INI)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
155Tähtaeg pointOlemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimine
Komisjoni avaldus
[2012/2623(RSP)]
2  pointÜheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)
  pointJärgmise raporti lühitutvustus:
67 -Piirkondlikud lennujaamad ja lennuteenused
Raport:  Philip Bradbourn (A7-0094/2012)
Raport piirkondlike lennujaamade ja lennuteenuste tuleviku kohta ELis

[2011/2196(INI)]
Transpordi- ja turismikomisjon
15:00 - 23:00   Arutelud     item on the agenda
Euroopa Parlamendi president10'
Nõukogu (koos vastustega)15'
Komisjon (koos vastustega)40'
Raportöörid   (3x6') 18'
Arvamuse koostajad   (3x1') 3'
Raportöör (artikkel 48 lõige 2)4'
Parlamendiliikmed209'
71'3051'24'17'15'3010'3010'309'30
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (6x5') 30'
59item on the agendapointRändlus üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires
Angelika Niebler (A7-0149/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
71item on the agendapointLepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatav õigus (Rooma II)
Cecilia Wikström (A7-0152/2012
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 7. mai 2012, 12:00
79item on the agendapointKaubandus- ja investeerimisstrateegia Vahemere lõunapiirkonna riikides pärast araabia maade kevadisi revolutsioone
Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
  -Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Esmaspäev, 7. mai 2012, 12:00
155item on the agendapointOlemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimine
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 7. mai 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 7. mai 2012, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 8. mai 2012, 19:00
Viimane päevakajastamine: 9. mai 2012Õigusalane teave