Porządek obrad
BrukselaŚroda, 9 maja 2012 r. - Czwartek, 10 maja 2012 r.  255k
Środa, 9 maja 2012186kWersja: Środa, 9 maja 2012, 16:07
 Punkty porządku dziennego
15:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

15:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
157 pointPrzyszłość Europy
Oświadczenie przewodniczącego
[2012/2614(RSP)]
Następnie tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych
59Termin***IpointRoaming w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii
Sprawozdanie:  Angelika Niebler (A7-0149/2012)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (przekształcenie)
[COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
156 pointWyniki wizyty delegacji komisji LIBE na Sycylii i Lampedusie
Oświadczenia Rady i Komisji
[2012/2622(RSP)]
71Termin pointPrawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”)
Sprawozdanie:  Cecilia Wikström (A7-0152/2012)
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 864/2007 dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II)
[2009/2170(INI)]
Komisja Prawna
79Termin pointStrategia handlowa i inwestycyjna UE dla krajów południowego wybrzeża Morza Śródziemnego w następstwie Arabskiej Wiosny
Sprawozdanie:  Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012)
Sprawozdanie w sprawie handlu na rzecz przemian: strategia handlowa i inwestycyjna UE dla krajów południowego regionu Morza Śródziemnego w następstwie Arabskiej Wiosny
[2011/2113(INI)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
155Termin pointOpatentowanie podstawowych procesów biologicznych
Oświadczenie Komisji
[2012/2623(RSP)]
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 150 Regulaminu PE)
  pointKrótka prezentacja następującego sprawozdania:
67 -Regionalne lotniska i usługi lotnicze w UE
Sprawozdanie:  Philip Bradbourn (A7-0094/2012)
Sprawozdanie w sprawie przyszłości regionalnych lotnisk i usług lotniczych w UE

[2011/2196(INI)]
Komisja Transportu i Turystyki
15:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego10'
Rada (łącznie z odpowiedziami)15'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)40'
Sprawozdawcy   (3x6') 18'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (3x1') 3'
Sprawozdawca (art. 48 ust. 2)4'
Posłowie209'
71'3051'24'17'15'3010'3010'309'30
Procedura pytań z sali   (6x5') 30'
59item on the agendapointRoaming w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii
Angelika Niebler (A7-0149/2012
  -PoprawkiŚroda, 2 maja 2012, 12:00
71item on the agendapointPrawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”)
Cecilia Wikström (A7-0152/2012
  -PoprawkiPoniedziałek, 7 maja 2012, 12:00
79item on the agendapointStrategia handlowa i inwestycyjna UE dla krajów południowego wybrzeża Morza Śródziemnego w następstwie Arabskiej Wiosny
Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 2 maja 2012, 12:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiPoniedziałek, 7 maja 2012, 12:00
155item on the agendapointOpatentowanie podstawowych procesów biologicznych
  -Projekty rezolucjiŚroda, 2 maja 2012, 12:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 7 maja 2012, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 7 maja 2012, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 8 maja 2012, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 9 maja 2012Informacja prawna