Ordinea de zi
BruxellesMiercuri, 9 mai 2012 - Joi, 10 mai 2012  253k
Miercuri, 9 mai 2012176kVersiune: Miercuri, 9 mai 2012, 15:53
 Puncte de pe ordinea de zi
15:00 - 23:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

15:00 - 23:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
1  pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
157 pointViitorul Europei
Declaraţie a Preşedintelui
[2012/2614(RSP)]
Urmată de o serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
59Termen***IpointRoamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii
Raport  Angelika Niebler (A7-0149/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare)
[COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare şi energie
156 pointRezultatele vizitei delegaţiei LIBE în Sicilia şi Lampedusa
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2012/2622(RSP)]
71Termen pointLegea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II)
Raport  Cecilia Wikström (A7-0152/2012)
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 864/2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II)
[2009/2170(INI)]
Comisia pentru afaceri juridice
79Termen pointStrategia comercială şi de investiţii în sudul bazinului mediteraneean în urma revoluţiilor din lumea arabă
Raport  Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012)
Raport referitor la: Comerțul, promotor al schimbării: strategia comercială și de investiții a Uniunii Europene în sudul bazinului mediteranean în urma revoluțiilor din lumea arabă

[2011/2113(INI)]
Comisia pentru comerţ internaţional
155Termen pointBrevetarea procedeelor biologice esenţiale
Declaraţie a Comisiei
[2012/2623(RSP)]
2  pointIntervenţii cu durata de un minut (Articolul 150 din Regulamentul de procedură al PE)
  pointPrezentare succintă a următorului raport:
67 -Aeroporturile şi serviciile aeriene regionale
Raport  Philip Bradbourn (A7-0094/2012)
Raport referitor la viitorul aeroporturilor și al serviciilor aeriene regionale în UE

[2011/2196(INI)]
Comisia pentru transport şi turism
15:00 - 23:00   Dezbateri     item on the agenda
Preşedintele Parlamentului European10'
Consiliul (inclusiv răspunsurile)15'
Comisia (inclusiv răspunsurile)40'
Raportori   (3x6') 18'
Raportori pentru aviz   (3x1') 3'
Raportor (Articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al PE)4'
Deputaţi209'
71'3051'24'17'15'3010'3010'309'30
„Catch the eye”   (6x5') 30'
59item on the agendapointRoamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii
Angelika Niebler (A7-0149/2012
  -AmendamenteMiercuri, 2 mai 2012, 12:00
71item on the agendapointLegea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II)
Cecilia Wikström (A7-0152/2012
  -AmendamenteLuni, 7 mai 2012, 12:00
79item on the agendapointStrategia comercială şi de investiţii în sudul bazinului mediteraneean în urma revoluţiilor din lumea arabă
Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 2 mai 2012, 12:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireLuni, 7 mai 2012, 12:00
155item on the agendapointBrevetarea procedeelor biologice esenţiale
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 2 mai 2012, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieLuni, 7 mai 2012, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 7 mai 2012, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot joiMarţi, 8 mai 2012, 19:00
Ultima actualizare: 9 mai 2012Notă juridică