Föredragningslista
BrysselOnsdagen den 9 maj 2012 - Torsdagen den 10 maj 2012  245k
Onsdagen den 9 maj 2012180kUtgåva: Onsdagen den 9 maj 2012, 16:03
 Punkter på föredragningslistan
15:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

15:00 - 23:00   Debatt       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
157 pointEuropas framtid
Uttalande av talmannen
[2012/2614(RSP)]
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
59Tidsfrist***IpointRoaming i allmänna mobila kommunikationsnät i unionen
Betänkande:  Angelika Niebler (A7-0149/2012)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i unionen (omarbetning)
[COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
156 pointUppföljning av LIBE-delegationens besök på Sicilien och Lampedusa
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2012/2622(RSP)]
71Tidsfrist pointTillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II)
Betänkande:  Cecilia Wikström (A7-0152/2012)
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om ändring av förordning (EG) nr 864/2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II)
[2009/2170(INI)]
Utskottet för rättsliga frågor
79Tidsfrist pointHandels- och investeringsstrategi för södra Medelhavsområdet efter vårrevolutionerna i arabländerna
Betänkande:  Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012)
Betänkande om handel för att uppnå förändring: EU:s handels- och investeringsstrategi för södra Medelhavsområdet efter vårrevolutionerna i arabländerna
[2011/2113(INI)]
Utskottet för internationell handel
155Tidsfrist pointPatent på väsentliga biologiska förfaringssätt
Uttalande av kommissionen
[2012/2623(RSP)]
2  pointAnföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
  pointKortfattad redogörelse för följande betänkande:
67 -Regionala flygplatser och flygtjänster
Betänkande:  Philip Bradbourn (A7-0094/2012)
Betänkande om framtiden för regionala flygplatser och flygtjänster i EU

[2011/2196(INI)]
Utskottet för transport och turism
15:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Europaparlamentets talman10'
Rådet (inklusive repliker)15'
Kommissionen (inklusive repliker)40'
Föredragande   (3x6') 18'
Föredragande av yttrande   (3x1') 3'
Föredragande (artikel 48.2 i arbetsordningen)4'
Ledamöter209'
71'3051'24'17'15'3010'3010'309'30
Ögonkontaktsförfarandet   (6x5') 30'
59item on the agendapointRoaming i allmänna mobila kommunikationsnät i unionen
Angelika Niebler (A7-0149/2012
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 2 maj 2012, 12:00
71item on the agendapointTillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II)
Cecilia Wikström (A7-0152/2012
  -ÄndringsförslagMåndagen den 7 maj 2012, 12:00
79item on the agendapointHandels- och investeringsstrategi för södra Medelhavsområdet efter vårrevolutionerna i arabländerna
Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 2 maj 2012, 12:00
  -Gemensamma alternativa förslag till resolutionMåndagen den 7 maj 2012, 12:00
155item on the agendapointPatent på väsentliga biologiska förfaringssätt
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 2 maj 2012, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 7 maj 2012, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 7 maj 2012, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 8 maj 2012, 19:00
Senaste uppdatering: 9 maj 2012Rättsligt meddelande