Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 11. juuni 2012 - Neljapäev, 14. juuni 2012  244k
Neljapäev, 14. juuni 2012177kVersioon: Kolmapäev, 13. juuni 2012, 13:38
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   Arutelud
12:00 - 14:00   HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta
15:00 - 16:00   Arutelud
16:00 - 17:00   Hääletus (eelnevate arutelude lõppedes)
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   Arutelud       Kõneaeg
68Tähtaeg***IpointImikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduained
Raport:  Frédérique Ries (A7-0059/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduainete kohta
[COM(2011)0353 - C7-0169/2011 - 2011/0156(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
87***IpointŠotimaa lääneranniku vete heeringavarud
Raport:  Struan Stevenson (A7-0145/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1300/2008, millega kehtestatakse Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude ja nende püügi mitmeaastane kava
[COM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD)]
Kalanduskomisjon
122 pointEuroopa piimatootjad
Komisjoni avaldus
[2012/2675(RSP)]
12:00 - 14:00   HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta      
87***IvoteŠotimaa lääneranniku vete heeringavarud
Raport:  Struan Stevenson (A7-0145/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1300/2008, millega kehtestatakse Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude ja nende püügi mitmeaastane kava
[COM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD)]
Kalanduskomisjon
kodukorra artikkel 138
41Tähtaeg***IvoteOhtlike ainetega seotud suurõnnetuste oht
Raport:  János Áder (A7-0339/2011)
Report ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise kohta
[COM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
68Tähtaeg***IvoteImikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduained
Raport:  Frédérique Ries (A7-0059/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduainete kohta
[COM(2011)0353 - C7-0169/2011 - 2011/0156(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
121Tähtaeg voteÜldsusega konsulteerimine ja selle kättesaadavus kõigis ELi keeltes
Resolutsiooni ettepanekud
[2012/2676(RSP)]
B7-0306/2012, B7-0316/2012, B7-0317/2012
135Tähtaeg voteOlukord Tiibetis
Resolutsiooni ettepanekud
[2012/2685(RSP)]
RC-B7-0312/2012, B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012, B7-0320/2012
86Tähtaeg voteÜhtse turu akti tulevik
Resolutsiooni ettepanekud
[2012/2663(RSP)]
B7-0300/2012
91Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Euroopa äriühinguõiguse tulevik
[2012/2669(RSP)]
B7-0299/2012
77Tähtaeg voteTöövõimalusterohke majanduse taastumine
Resolutsiooni ettepanekud
[2012/2647(RSP)]
B7-0275/2012
134Tähtaeg voteNaiste suguelundite moonutamine
Resolutsiooni ettepanekud
[2012/2684(RSP)]
RC-B7-0304/2012, B7-0304/2012, B7-0307/2012, B7-0310/2012
92Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Prantsuse ettevõtte PIP valmistatud silikoongeeli sisaldavad defektsed rinnaimplantaadid
[2012/2621(RSP)]
B7-0302/2012
15:00 - 16:00   Arutelud       Kõneaeg
  pointInimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine - kestus: maksimaalselt üks tund (kodukorra artikkel 122)
127Tähtaeg -Inimõigused ja julgeoleku olukord Saheli piirkonnas
[2012/2680(RSP)]
RC-B7-0305/2012, B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012, B7-0329/2012
128Tähtaeg -Karistamatuse juhud Filipiinidel
[2012/2681(RSP)]
RC-B7-0308/2012, B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012, B7-0335/2012
129Tähtaeg -Etniliste vähemuste olukord Iraanis
[2012/2682(RSP)]
RC-B7-0309/2012, B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012, B7-0328/2012
16:00 - 17:00   Hääletus (eelnevate arutelude lõppedes)      
9 voteResolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 122)
09:00 - 11:50   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)20'
Raportöörid   (2x6') 12'
Arvamuse koostajad   (2x1') 2'
Parlamendiliikmed74'
23'17'8'306'306'4'304'304'30
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (3x5') 15'
15:00 - 16:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)15'
Resolutsiooni ettepanekute koostajad1'
Parlamendiliikmed29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (3x2') 6'
68item on the agendapointImikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduained
Frédérique Ries (A7-0059/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. juuni 2012, 12:00
41item on the agendapointOhtlike ainetega seotud suurõnnetuste oht
János Áder (A7-0339/2011
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. juuni 2012, 12:00
121item on the agendapointÜldsusega konsulteerimine ja selle kättesaadavus kõigis ELi keeltes
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 11. juuni 2012, 19:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 12. juuni 2012, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 12. juuni 2012, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. juuni 2012, 17:00
135item on the agendapointOlukord Tiibetis
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 11. juuni 2012, 19:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 12. juuni 2012, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 12. juuni 2012, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. juuni 2012, 17:00
86item on the agendapointÜhtse turu akti tulevik
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 6. juuni 2012, 12:00
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 11. juuni 2012, 19:00
91item on the agendapointEuroopa äriühinguõiguse tulevik
(O-000110/2012 - B7-0117/2012) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 6. juuni 2012, 12:00
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 11. juuni 2012, 19:00
77item on the agendapointTöövõimalusterohke majanduse taastumine
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 6. juuni 2012, 12:00
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 11. juuni 2012, 19:00
134item on the agendapointNaiste suguelundite moonutamine
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 11. juuni 2012, 19:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 12. juuni 2012, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 12. juuni 2012, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. juuni 2012, 17:00
92item on the agendapointPrantsuse ettevõtte PIP valmistatud silikoongeeli sisaldavad defektsed rinnaimplantaadid
(O-000101/2012 - B7-0118/2012) 
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 11. juuni 2012, 19:00
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 12. juuni 2012, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. juuni 2012, 17:00
127item on the agendapointInimõigused ja julgeoleku olukord Saheli piirkonnas
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 122)Esmaspäev, 11. juuni 2012, 20:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 122)Kolmapäev, 13. juuni 2012, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 122)Kolmapäev, 13. juuni 2012, 14:00
128item on the agendapointKaristamatuse juhud Filipiinidel
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 122)Esmaspäev, 11. juuni 2012, 20:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 122)Kolmapäev, 13. juuni 2012, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 122)Kolmapäev, 13. juuni 2012, 14:00
129item on the agendapointEtniliste vähemuste olukord Iraanis
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 122)Esmaspäev, 11. juuni 2012, 20:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 122)Kolmapäev, 13. juuni 2012, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 122)Kolmapäev, 13. juuni 2012, 14:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 8. juuni 2012, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 11. juuni 2012, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 12. juuni 2012, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 122)Neljapäev, 14. juuni 2012, 10:00
Viimane päevakajastamine: 13. juuni 2012Õigusalane teave