Dnevni red
Strasbourgponedjeljak, 24. veljače 2014. - četvrtak, 27. veljače 2014. 280k

  ponedjeljak 24.

Rasprave17:00 - 23:00

Nastavak zasjedanja i plan rada

Rok

Cilj smanjenja emisija CO2 iz novih osobnih automobila za 2020.

A7-0151/2013

 ***I

ENVIThomas Ulmer

Rok

Zamrzavanje i oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima

A7-0178/2013

 ***I

LIBEMonica Luisa Macovei

Rok

Agencija Europske unije za suradnju i osposobljavanje tijela za provedbu zakona (Europol)

A7-0096/2014

 ***I

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Rok

Uvjeti za ulazak i boravak državljana trećih zemalja

A7-0377/2013

 ***I

LIBECecilia Wikström

Rok

Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć

A7-0158/2013

 ***I

DEVEMichèle Striffler

Jednominutni govori (članak 150.)

  utorak 25.

KLJUČNA RASPRAVA09:00 - 11:50

Zajednička rasprava - Europski semestar

Rok

Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta 2014.

A7-0084/2014

ECONPhilippe De Backer

Rok

Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika: zapošljavanje i socijalna stajališta

A7-0091/2014

EMPLSergio Gutiérrez Prieto

Upravljanje jedinstvenim tržištem

A7-0066/2014

IMCOSergio Gaetano Cofferati

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Tadeuszu Cymańskom

A7-0099/2014

JURIDimitar Stoyanov

Države članice koje proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje takvih poteškoća u pogledu njihove financijske stabilnosti

A7-0046/2014

 ***I

PECHMaria do Céu Patrão Neves

Prilagodba pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (članci 290. i 291. UFEU-a)

A7-0011/2014

 ***I

JURIJózsef Szájer

Pravni akti u području pravosuđa kojima se predviđa korištenje regulatornog postupka s kontrolom (članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije)

A7-0480/2013

 ***I

JURIJózsef Szájer

Prilagodba pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (članak 290. UFEU-a)

A7-0010/2014

 ***I

JURIJózsef Szájer

Imenovanje člana Revizorskog suda - g. Oskar HERICS (AT)

A7-0128/2014

 *

CONTInés Ayala Sender

Rok

Izmjena članka 136. Poslovnika o nazočnosti zastupnika na dnevnim sjednicama

A7-0038/2014

AFCOGerald Häfner

Rok

Cilj smanjenja emisija CO2 iz novih osobnih automobila za 2020.

A7-0151/2013

 ***I

ENVIThomas Ulmer

Rok

Žig Zajednice

A7-0031/2014

 ***I

JURICecilia Wikström

Rok

Zakoni država članica koji se odnose na žigove

A7-0032/2014

 ***I

JURICecilia Wikström

Rok

Zamrzavanje i oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima

A7-0178/2013

 ***I

LIBEMonica Luisa Macovei

Rok

Agencija Europske unije za suradnju i osposobljavanje tijela za provedbu zakona (Europol)

A7-0096/2014

 ***I

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Rok

Uvjeti za ulazak i boravak državljana trećih zemalja

A7-0377/2013

 ***I

LIBECecilia Wikström

Rok

Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć

A7-0158/2013

 ***I

DEVEMichèle Striffler

Fond za europsku pomoć najugroženijima

A7-0183/2013

 ***I

EMPLEmer Costello

Biocidni proizvodi

A7-0354/2013

 ***I

ENVIMatthias Groote

Rok

Borba protiv nasilja nad ženama

A7-0075/2014

FEMMAntonyia Parvanova

Rok

Delegiranje zakonodavnih ovlasti i izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije

A7-0435/2013

JURIJózsef Szájer

Rok

Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta 2014.

A7-0084/2014

ECONPhilippe De Backer

Rok

Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika: zapošljavanje i socijalna stajališta

A7-0091/2014

EMPLSergio Gutiérrez Prieto

Upravljanje jedinstvenim tržištem

A7-0066/2014

IMCOSergio Gaetano Cofferati

Rok

Uzgoj biljaka

A7-0044/2014

AGRIMarit Paulsen

Rasprave15:00 - 23:00

Zajednička rasprava - Željeznički paket

Rok

Jedinstveni europski željeznički prostor

A7-0037/2014

 ***I

TRANSaïd El Khadraoui

Rok

Usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika

A7-0034/2014

 ***I

TRANMathieu Grosch

Rok

Interoperabilnost željezničkog sustava

A7-0033/2014

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Rok

Sigurnost željeznica

A7-0015/2014

 ***I

TRANMichael Cramer

Rok

Agencija Europske unije za željeznice

A7-0016/2014

 ***I

TRANRoberts Zīle

Rok

Normalizacija računa željezničkih prijevoznika

A7-0472/2013

 ***I

TRANJaromír Kohlíček

Izvješćivanje o događajima povezanima sa sigurnošću u civilnom zrakoplovstvu

A7-0317/2013

 ***I

TRANChristine De Veyrac

Rok

Posredovanje u osiguranju

A7-0085/2014

 ***I

ECONWerner Langen

Treći program djelovanja Unije na području zdravstva (2014. – 2020.)

A7-0224/2012

 ***I

ENVIFrançoise Grossetête

Transeuropske telekomunikacijske mreže

A7-0272/2013

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Rok

Pristup internetskim stranicama tijela javnog sektoraA7-0460/2013

 ***I

IMCOJorgo Chatzimarkakis

  srijeda 26.

Rasprave08:30 - 11:20

Rok

Zajednički europski zakon o prodaji robe

A7-0301/2013

 ***I

JURIKlaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer

Provedba programa Jamstvo za mlade

Odnosi EU-a i Švicarske

GLASOVANJE11:30 - 12:00

Kohezijska politika

A7-0081/2014

REGIVilja Savisaar-Toomast

Optimizacija razvoja potencijala najudaljenijih regija

A7-0121/2014

REGIYounous Omarjee

Ocjena financija Unije

A7-0068/2014

CONTMichael Theurer

Uvođenje interoperabilnog sustava eCall (ePoziv) u cijeloj Europskoj uniji

A7-0482/2013

 ***I

TRANPhilippe De Backer

Sporazum o političkom dijalogu i suradnji između EZ-a i republika Kostarike, El Salvadora, Gvatemale, Hondurasa, Nikaragve i Paname, uz izuzetak njegovog članka 49. stavka 3.

A7-0463/2013

 ***

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Sporazum o političkom dijalogu i suradnji između EZ-a i republika Kostarike, El Salvadora, Gvatemale, Hondurasa, Nikaragve i Paname, u vezi s njegovim člankom 49. stavkom 3.

A7-0119/2014

 ***

LIBERenate Weber

Smjernice za politike zapošljavanja država članica

A7-0470/2013

 ***

EMPLPervenche Berès

Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost

A7-0090/2014

 *

ECONIvo Strejček

Izmjena Odluke 2009/831/EZ u pogledu razdoblja njezine primjene

A7-0113/2014

 *

REGIDanuta Maria Hübner

Rok

Izmjena Odluke 2004/162/EZ u pogledu njezine primjene na Mayotte od 1. siječnja 2014.

A7-0144/2014

 *

REGIDanuta Maria Hübner

Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EZ-a i Indonezije, s iznimkom pitanja koja se odnose na ponovni prihvat

A7-0093/2014

 

AFETAna Gomes

Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EZ-a i Indonezije, s iznimkom pitanja koja se odnose na ponovni prihvat

Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EZ-a i Indonezije, u vezi s pitanjima koja se odnose na ponovni prihvat

A7-0115/2014

 ***

LIBEAna Gomes

Sporazum između EU-a i Republike Turske o ponovnom prihvatu osoba koje borave bez dozvole

A7-0097/2014

 ***

LIBERenate Sommer

Preporuka za odluku - Produženje primjene članka 139. Poslovnika Parlamenta do kraja osmog parlamentarnog saziva

Rok

Izmjena članka 166. (konačno glasovanje) i članka 195. stavka 3. (glasovanje u odboru) Poslovnika Parlamenta

A7-0035/2014

AFCOCarlo Casini

Rok

Jedinstveni europski željeznički prostor

A7-0037/2014

 ***I

TRANSaïd El Khadraoui

Rok

Usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika

A7-0034/2014

 ***I

TRANMathieu Grosch

Rok

Interoperabilnost željezničkog sustava

A7-0033/2014

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Rok

Sigurnost željeznica

A7-0015/2014

 ***I

TRANMichael Cramer

Rok

Agencija Europske unije za željeznice

A7-0016/2014

 ***I

TRANRoberts Zīle

Rok

Normalizacija računa željezničkih prijevoznika

A7-0472/2013

 ***I

TRANJaromír Kohlíček

Izvješćivanje o događajima povezanima sa sigurnošću u civilnom zrakoplovstvu

A7-0317/2013

 ***I

TRANChristine De Veyrac

Rok

Uvođenje sustava ePoziv ugrađenog u vozila

A7-0106/2014

 ***I

IMCOOlga Sehnalová

Rok

Posredovanje u osiguranju

A7-0085/2014

 ***I

ECONWerner Langen

Treći program djelovanja Unije na području zdravstva (2014. – 2020.)

A7-0224/2012

 ***I

ENVIFrançoise Grossetête

Transeuropske telekomunikacijske mreže

A7-0272/2013

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Rok

Pristup internetskim stranicama tijela javnog sektoraA7-0460/2013

 ***I

IMCOJorgo Chatzimarkakis

Rok

Zajednički europski zakon o prodaji robe

A7-0301/2013

 ***I

JURIKlaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer

Proizvodnja, oglašavanje i prodaja duhanskih i srodnih proizvoda

A7-0276/2013

 ***I

ENVILinda McAvan

Rok

Dugoročno financiranje europskog gospodarstva

A7-0065/2014

ECONWolf Klinz

Rok

Seksualno iskorištavanje i prostitucija te njezin utjecaj na jednakost spolova

A7-0071/2014

FEMMMary Honeyball

Rok

Promicanje razvoja odgovornim poslovnim praksama

A7-0132/2014

DEVEJudith Sargentini

Svečana sjednica12:00 - 12:30

Pozdravna riječ Miloša Zemana, predsjednika Češke Republike

Nastavak glasovanja, nakon čega slijede obrazloženja glasovanja12:30 - 14:00

Rasprave15:00 - 23:00

Rok

Stanje u Ukrajini

Rok

Stanje u Iraku

Rok

Upotreba naoružanih bespilotnih letjelica

Rok

Temeljna prava u Europskoj uniji (2012.)

A7-0051/2014

LIBELouis Michel

Otočje Svalbard i njegovi ribolovni resursi

O-000001/2014

OdborPECH

  četvrtak 27.

Rasprave08:30 - 11:50

Rok

Stanje u Venezueli

Posljedice nepovoljnih vremenskih uvjeta u različitim državama članicama

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

SOLVIT

A7-0059/2014

IMCOMorten Løkkegaard

Europski istražni nalog

A7-0477/2013

 ***I

LIBENuno Melo

Zahtjevi za vizu za državljane trećih zemalja

A7-0104/2014

 ***I

LIBETanja Fajon

Dobrovoljni partnerski sporazum između EU-a i Indonezije o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u EU

A7-0043/2014

 ***

INTAYannick Jadot

Kontrola osoba na vanjskim granicama

A7-0082/2014

 ***I

LIBETanja Fajon

Treće zemlje čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica država članica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva

A7-0373/2013

 ***I

LIBEMariya Gabriel

Rok

Stanje u Ukrajini

Rok

Stanje u Iraku

Rok

Upotreba naoružanih bespilotnih letjelica

Rok

Temeljna prava u Europskoj uniji (2012.)

A7-0051/2014

LIBELouis Michel

Rok

Europski uhidbeni nalog

A7-0039/2014

LIBESarah Ludford

Rok

Dobrovoljni partnerski sporazum između EU-a i Indonezije o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u EU

Rok

Stanje u Venezueli

Rok

Budućnost vizne politike EU-a

Rok

Konkretne mjere za veću ulogu žena na području zajedničke ribarstvene politike

A7-0070/2014

PECH, FEMMDolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda

Rok

Pristojbe na privatno umnožavanje

A7-0114/2014

JURIFrançoise Castex

Posljednje ažuriranje: 26. veljače 2014.Pravna napomena