Agenda
StraatsburgMaandag 24 februari 2014 - Donderdag 27 februari 2014 280k

  Maandag 24

Debatten17:00 - 23:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

2020-doelstelling om de CO2-emissies van nieuwe personenauto's te verminderen

A7-0151/2013

 ***I

ENVIThomas Ulmer

Deadline

Bevriezing en confiscatie van opbrengsten van misdrijven

A7-0178/2013

 ***I

LIBEMonica Luisa Macovei

Deadline

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol)

A7-0096/2014

 ***I

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Deadline

Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen

A7-0377/2013

 ***I

LIBECecilia Wikström

Deadline

Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening

A7-0158/2013

 ***I

DEVEMichèle Striffler

Spreektijd van één minuut (artikel 150 van het Reglement)

  Dinsdag 25

DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG09:00 - 11:50

Gecombineerde behandeling - Europees semester

Deadline

Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 2014

A7-0084/2014

ECONPhilippe De Backer

Deadline

Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten

A7-0091/2014

EMPLSergio Gutiérrez Prieto

Governance van de interne markt

A7-0066/2014

IMCOSergio Gaetano Cofferati

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Tadeusz Cymański

A7-0099/2014

JURIDimitar Stoyanov

Lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden

A7-0046/2014

 ***I

PECHMaria do Céu Patrão Neves

Aanpassing basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing (artikelen 290 en 291 VWEU)

A7-0011/2014

 ***I

JURIJózsef Szájer

Aanpassing basisbesluiten op het gebied van justitie waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing (artikel 290 VWEU)

A7-0480/2013

 ***I

JURIJózsef Szájer

Aanpassing basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing (artikel 290 VWEU)

A7-0010/2014

 ***I

JURIJózsef Szájer

Benoeming van Oskar Herics (Oostenrijk) tot lid van de Rekenkamer

A7-0128/2014

 *

CONTInés Ayala Sender

Deadline

Wijziging van artikel 136 van het Reglement betreffende deelneming aan vergaderingen

A7-0038/2014

AFCOGerald Häfner

Deadline

2020-doelstelling om de CO2-emissies van nieuwe personenauto's te verminderen

A7-0151/2013

 ***I

ENVIThomas Ulmer

Deadline

Gemeenschapsmerk

A7-0031/2014

 ***I

JURICecilia Wikström

Deadline

Merkenrecht van de lidstaten

A7-0032/2014

 ***I

JURICecilia Wikström

Deadline

Bevriezing en confiscatie van opbrengsten van misdrijven

A7-0178/2013

 ***I

LIBEMonica Luisa Macovei

Deadline

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol)

A7-0096/2014

 ***I

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Deadline

Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen

A7-0377/2013

 ***I

LIBECecilia Wikström

Deadline

Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening

A7-0158/2013

 ***I

DEVEMichèle Striffler

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

A7-0183/2013

 ***I

EMPLEmer Costello

Biociden

A7-0354/2013

 ***I

ENVIMatthias Groote

Deadline

Bestrijden van geweld tegen vrouwen

A7-0075/2014

FEMMAntonyia Parvanova

Deadline

Delegatie van wetgevingsbevoegdheden en uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie

A7-0435/2013

JURIJózsef Szájer

Deadline

Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 2014

A7-0084/2014

ECONPhilippe De Backer

Deadline

Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten

A7-0091/2014

EMPLSergio Gutiérrez Prieto

Governance van de interne markt

A7-0066/2014

IMCOSergio Gaetano Cofferati

Deadline

Gewasveredeling

A7-0044/2014

AGRIMarit Paulsen

Debatten15:00 - 23:00

Gecombineerde behandeling - Spoorwegpakket

Deadline

Eén Europese spoorwegruimte

A7-0037/2014

 ***I

TRANSaïd El Khadraoui

Deadline

Binnenlands passagiersvervoer per spoor

A7-0034/2014

 ***I

TRANMathieu Grosch

Deadline

Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie

A7-0033/2014

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Deadline

Spoorwegveiligheid

A7-0015/2014

 ***I

TRANMichael Cramer

Deadline

Spoorwegbureau van de Europese Unie

A7-0016/2014

 ***I

TRANRoberts Zīle

Deadline

Normalisatie van de rekeningstelsels van spoorwegondernemingen

A7-0472/2013

 ***I

TRANJaromír Kohlíček

Melding van voorvallen in de burgerluchtvaart

A7-0317/2013

 ***I

TRANChristine De Veyrac

Deadline

Verzekeringsbemiddeling

A7-0085/2014

 ***I

ECONWerner Langen

Derde actieprogramma van de EU op het gebied van gezondheid (2014-2020)

A7-0224/2012

 ***I

ENVIFrançoise Grossetête

Trans-Europese telecommunicatienetwerken

A7-0272/2013

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Deadline

Toegankelijkheid van websites van overheidsinstanties

A7-0460/2013

 ***I

IMCOJorgo Chatzimarkakis

  Woensdag 26

Debatten08:30 - 11:20

Deadline

Gemeenschappelijk Europees kooprecht

A7-0301/2013

 ***I

JURIKlaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer

Tenuitvoerlegging van de jongerengarantie

Betrekkingen EU-Zwitserland

STEMMINGEN11:30 - 12:00

Cohesiebeleid

A7-0081/2014

REGIVilja Savisaar-Toomast

Optimalisering van het potentieel van ultraperifere gebieden

A7-0121/2014

REGIYounous Omarjee

Evaluatie van de financiën van de Unie

A7-0068/2014

CONTMichael Theurer

Invoering van een interoperabele eCall in de hele EU

A7-0482/2013

 ***I

TRANPhilippe De Backer

Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EG en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, met uitzondering van artikel 49, lid 3

A7-0463/2013

 ***

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EG en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, wat betreft artikel 49, lid 3

A7-0119/2014

 ***

LIBERenate Weber

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

A7-0470/2013

 ***

EMPLPervenche Berès

Gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

A7-0090/2014

 *

ECONIvo Strejček

Wijziging van Beschikking 2009/831/EG wat de toepassingsduur betreft

A7-0113/2014

 *

REGIDanuta Maria Hübner

Deadline

Wijziging van Beschikking 2004/162/EG betreffende de toepassing ervan op Mayotte met ingang van 1 januari 2014

A7-0144/2014

 *

REGIDanuta Maria Hübner

Kaderovereenkomst EG-Indonesië inzake een breed partnerschap en samenwerking, met uitzondering van de aangelegenheden die verband houden met overname

A7-0093/2014

 

AFETAna Gomes

Kaderovereenkomst EG-Indonesië inzake een breed partnerschap en samenwerking, met uitzondering van de aangelegenheden die verband houden met overname

Kaderovereenkomst EG-Indonesië inzake een breed partnerschap en samenwerking, wat aangelegenheden met betrekking tot overname betreft

A7-0115/2014

 ***

LIBEAna Gomes

Overeenkomst EU-Turkije inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

A7-0097/2014

 ***

LIBERenate Sommer

Aanbeveling voor een besluit - Verlenging van de toepassingsduur van artikel 147 van het Reglement van het Parlement tot het einde van de achtste zittingsperiode

Deadline

Wijziging van de artikelen 166 (eindstemming) en 195, lid 3 (stemming in de commissie) van het Reglement van het Parlement

A7-0035/2014

AFCOCarlo Casini

Deadline

Eén Europese spoorwegruimte

A7-0037/2014

 ***I

TRANSaïd El Khadraoui

Deadline

Binnenlands passagiersvervoer per spoor

A7-0034/2014

 ***I

TRANMathieu Grosch

Deadline

Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie

A7-0033/2014

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Deadline

Spoorwegveiligheid

A7-0015/2014

 ***I

TRANMichael Cramer

Deadline

Spoorwegbureau van de Europese Unie

A7-0016/2014

 ***I

TRANRoberts Zīle

Deadline

Normalisatie van de rekeningstelsels van spoorwegondernemingen

A7-0472/2013

 ***I

TRANJaromír Kohlíček

Melding van voorvallen in de burgerluchtvaart

A7-0317/2013

 ***I

TRANChristine De Veyrac

Deadline

Uitrol van het eCall-boordsysteem

A7-0106/2014

 ***I

IMCOOlga Sehnalová

Deadline

Verzekeringsbemiddeling

A7-0085/2014

 ***I

ECONWerner Langen

Derde actieprogramma van de EU op het gebied van gezondheid (2014-2020)

A7-0224/2012

 ***I

ENVIFrançoise Grossetête

Trans-Europese telecommunicatienetwerken

A7-0272/2013

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Deadline

Toegankelijkheid van websites van overheidsinstanties

A7-0460/2013

 ***I

IMCOJorgo Chatzimarkakis

Deadline

Gemeenschappelijk Europees kooprecht

A7-0301/2013

 ***I

JURIKlaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer

Productie, presentatie en verkoop van tabaks- en aanverwante producten

A7-0276/2013

 ***I

ENVILinda McAvan

Deadline

Langetermijnfinanciering van de Europese economie

A7-0065/2014

ECONWolf Klinz

Deadline

Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid

A7-0071/2014

FEMMMary Honeyball

Deadline

De bevordering van ontwikkeling met verantwoordelijke bedrijfspraktijken

A7-0132/2014

DEVEJudith Sargentini

Plechtige vergadering12:00 - 12:30

Toespraak van Miloš Zeman, president van de Tsjechische Republiek

Voortzetting van de stemmingen gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:00

Debatten15:00 - 23:00

Deadline

Situatie in Oekraïne

Deadline

Situatie in Irak

Deadline

Inzet van gewapende drones

Deadline

Grondrechtensituatie in de Europese Unie - 2012

A7-0051/2014

LIBELouis Michel

Spitsbergen en de visbestanden van de archipel

O-000001/2014

CommissiePECH

  Donderdag 27

Debatten08:30 - 11:50

Deadline

Situatie in Venezuela

Gevolgen van de slechte weersomstandigheden in diverse lidstaten

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

SOLVIT

A7-0059/2014

IMCOMorten Løkkegaard

Europees onderzoeksbevel in strafzaken

A7-0477/2013

 ***I

LIBENuno Melo

Visumplicht voor onderdanen van derde landen

A7-0104/2014

 ***I

LIBETanja Fajon

Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in houtproducten met de EU

A7-0043/2014

 ***

INTAYannick Jadot

Controle van personen aan de buitengrenzen

A7-0082/2014

 ***I

LIBETanja Fajon

Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld

A7-0373/2013

 ***I

LIBEMariya Gabriel

Deadline

Situatie in Oekraïne

Deadline

Situatie in Irak

Deadline

Inzet van gewapende drones

Deadline

Grondrechtensituatie in de Europese Unie - 2012

A7-0051/2014

LIBELouis Michel

Deadline

Europees aanhoudingsbevel

A7-0039/2014

LIBESarah Ludford

Deadline

Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in houtproducten met de EU

Deadline

Situatie in Venezuela

Deadline

Toekomst van het visumbeleid van de EU

Deadline

Specifieke maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid ter versterking van de rol van vrouwen

A7-0070/2014

PECH, FEMMDolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda

Deadline

Heffingen voor kopiëren voor privégebruik

A7-0114/2014

JURIFrançoise Castex

Laatst bijgewerkt op: 26 februari 2014Juridische mededeling