Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 24. februar 2014 - Četrtek, 27. februar 2014 276k

  Ponedeljek 24.

Razprave17:00 - 23:00

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

Rok

Cilj za leto 2020 glede zmanjšanja emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov

A7-0151/2013

 ***I

ENVIThomas Ulmer

Rok

Zamrznitev in zaplemba premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem

A7-0178/2013

 ***I

LIBEMonica Luisa Macovei

Rok

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja (Europol)

A7-0096/2014

 ***I

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Rok

Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav

A7-0377/2013

 ***I

LIBECecilia Wikström

Rok

Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč

A7-0158/2013

 ***I

DEVEMichèle Striffler

Enominutni govori (člen 150 Poslovnika)

  Torek 25.

PREDNOSTNA RAZPRAVA09:00 - 11:50

Skupna razprava - Evropski semester

Rok

Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2014

A7-0084/2014

ECONPhilippe De Backer

Rok

Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki

A7-0091/2014

EMPLSergio Gutiérrez Prieto

Upravljanje enotnega trga

A7-0066/2014

IMCOSergio Gaetano Cofferati

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:00 - 14:00

Zahteva za odvzem poslanske imunitete Tadeuszu Cymańskemu

A7-0099/2014

JURIDimitar Stoyanov

Države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo

A7-0046/2014

 ***I

PECHMaria do Céu Patrão Neves

Prilagoditev zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom (člena 290 in 291 PDEU)

A7-0011/2014

 ***I

JURIJózsef Szájer

Prilagoditev zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom (člen 290 PDEU)

A7-0480/2013

 ***I

JURIJózsef Szájer

Prilagoditev zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom (člen 290 PDEU)

A7-0010/2014

 ***I

JURIJózsef Szájer

Imenovanje člana Računskega sodišča - Oskar HERICS (AT)

A7-0128/2014

 *

CONTInés Ayala Sender

Rok

Sprememba člena 136 Poslovnika o navzočnosti poslancev na sejah

A7-0038/2014

AFCOGerald Häfner

Rok

Cilj za leto 2020 glede zmanjšanja emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov

A7-0151/2013

 ***I

ENVIThomas Ulmer

Rok

Blagovna znamka Skupnosti

A7-0031/2014

 ***I

JURICecilia Wikström

Rok

Zakonodaja držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami

A7-0032/2014

 ***I

JURICecilia Wikström

Rok

Zamrznitev in zaplemba premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem

A7-0178/2013

 ***I

LIBEMonica Luisa Macovei

Rok

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja (Europol)

A7-0096/2014

 ***I

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Rok

Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav

A7-0377/2013

 ***I

LIBECecilia Wikström

Rok

Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč

A7-0158/2013

 ***I

DEVEMichèle Striffler

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim

A7-0183/2013

 ***I

EMPLEmer Costello

Biocidni proizvodi

A7-0354/2013

 ***I

ENVIMatthias Groote

Rok

Boj proti nasilju nad ženskami

A7-0075/2014

FEMMAntonyia Parvanova

Rok

Prenos zakonodajnih pooblastil in izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije

A7-0435/2013

JURIJózsef Szájer

Rok

Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2014

A7-0084/2014

ECONPhilippe De Backer

Rok

Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki

A7-0091/2014

EMPLSergio Gutiérrez Prieto

Upravljanje enotnega trga

A7-0066/2014

IMCOSergio Gaetano Cofferati

Rok

Žlahtnjenje rastlin

A7-0044/2014

AGRIMarit Paulsen

Razprave15:00 - 23:00

Skupna razprava - Železniški sveženj

Rok

Enotno evropsko železniško območje

A7-0037/2014

 ***I

TRANSaïd El Khadraoui

Rok

Domače storitve železniškega potniškega prevoza

A7-0034/2014

 ***I

TRANMathieu Grosch

Rok

Interoperabilnost železniškega sistema

A7-0033/2014

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Rok

Varnost na železnici

A7-0015/2014

 ***I

TRANMichael Cramer

Rok

Agencija Evropske unije za železniški promet

A7-0016/2014

 ***I

TRANRoberts Zīle

Rok

Normalizacija kontov železniških podjetij

A7-0472/2013

 ***I

TRANJaromír Kohlíček

Poročanje o dogodkih v civilnem letalstvu

A7-0317/2013

 ***I

TRANChristine De Veyrac

Rok

Zavarovalno posredovanje

A7-0085/2014

 ***I

ECONWerner Langen

Tretji program ukrepov EU na področju zdravja za obdobje 2014-2020

A7-0224/2012

 ***I

ENVIFrançoise Grossetête

Vseevropska telekomunikacijska omrežja

A7-0272/2013

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Rok

Dostopnost spletišč organov javnega sektorja

A7-0460/2013

 ***I

IMCOJorgo Chatzimarkakis

  Sreda 26.

Razprave08:30 - 11:20

Rok

Skupno evropsko prodajno pravo

A7-0301/2013

 ***I

JURIKlaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer

Izvajanje programa Jamstvo za mlade

Odnosi med EU in Švico

GLASOVANJA11:30 - 12:00

Kohezijska politika

A7-0081/2014

REGIVilja Savisaar-Toomast

Čim boljše izkoriščanje potenciala najbolj oddaljenih regij

A7-0121/2014

REGIYounous Omarjee

Ocena financ Unije

A7-0068/2014

CONTMichael Theurer

Uvedba medobratovalne vseevropske storitve eCall

A7-0482/2013

 ***I

TRANPhilippe De Backer

Sporazum o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kostariko, Salvadororjem, Gvatemalo, Hondurasom, Nikaragvo in Panamo z izjemo člena 49(3) Sporazuma

A7-0463/2013

 ***

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Sporazm o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kostariko, Salvadorjem, Gvatemalo, Hondurasom, Nikaragvo in Panamo, kar zadeva člen 49(3) Sporazuma

A7-0119/2014

 ***

LIBERenate Weber

Smernice za politike zaposlovanja držav članic

A7-0470/2013

 ***

EMPLPervenche Berès

Skupni sistem davka na dodano vrednost

A7-0090/2014

 *

ECONIvo Strejček

Sprememba Odločbe 2009/831/ES glede obdobja njene uporabe

A7-0113/2014

 *

REGIDanuta Maria Hübner

Rok

Sprememba Odločbe 2004/162/ES glede njene uporabe za Mayotte od 1. januarja 2014

A7-0144/2014

 *

REGIDanuta Maria Hübner

Okirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Indonezijo, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom

A7-0093/2014

 

AFETAna Gomes

Okirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Indonezijo, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom


Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Indonezijo glede zadev v zvezi s ponovnim sprejemom

A7-0115/2014

 ***

LIBEAna Gomes

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja

A7-0097/2014

 ***

LIBERenate Sommer

Priporočilo sklepa - podaljšanje veljavnosti člena 147 Poslovnika Parlamenta do konca osmega parlamentarnega obdobja

Rok

Sprememba členov 166 (Končno glasovanje) in 195(3) (Glasovanje v odboru) Poslovnika Parlamenta

A7-0035/2014

AFCOCarlo Casini

Rok

Enotno evropsko železniško območje

A7-0037/2014

 ***I

TRANSaïd El Khadraoui

Rok

Domače storitve železniškega potniškega prevoza

A7-0034/2014

 ***I

TRANMathieu Grosch

Rok

Interoperabilnost železniškega sistema

A7-0033/2014

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Rok

Varnost na železnici

A7-0015/2014

 ***I

TRANMichael Cramer

Rok

Agencija Evropske unije za železniški promet

A7-0016/2014

 ***I

TRANRoberts Zīle

Rok

Normalizacija kontov železniških podjetij

A7-0472/2013

 ***I

TRANJaromír Kohlíček

Poročanje o dogodkih v civilnem letalstvu

A7-0317/2013

 ***I

TRANChristine De Veyrac

Rok

Uvedba avtomobilskega sistema eCall

A7-0106/2014

 ***I

IMCOOlga Sehnalová

Rok

Zavarovalno posredovanje

A7-0085/2014

 ***I

ECONWerner Langen

Tretji program ukrepov EU na področju zdravja za obdobje 2014-2020

A7-0224/2012

 ***I

ENVIFrançoise Grossetête

Vseevropska telekomunikacijska omrežja

A7-0272/2013

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Rok

Dostopnost spletišč organov javnega sektorja

A7-0460/2013

 ***I

IMCOJorgo Chatzimarkakis

Rok

Skupno evropsko prodajno pravo

A7-0301/2013

 ***I

JURIKlaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer

Proizvodnja, predstavitev in prodaja tobačnih in povezanih izdelkov

A7-0276/2013

 ***I

ENVILinda McAvan

Rok

Dolgoročno financiranje evropskega gospodarstva

A7-0065/2014

ECONWolf Klinz

Rok

Spolno izkoriščanje in prostitucija ter njun vpliv na enakost spolov

A7-0071/2014

FEMMMary Honeyball

Rok

Spodbujanje razvoja z odgovornimi poslovnimi praksami

A7-0132/2014

DEVEJudith Sargentini

Slavnostna seja12:00 - 12:30

Nagovor predsednika Češke republike Miloša Zemana

Nadaljevanje glasovanj, sledijo razlage glasov12:30 - 14:00

Razprave15:00 - 23:00

Rok

Razmere v Ukrajini

Rok

Razmere v Iraku

Rok

Uporaba oboroženih brezpilotnih letal

Rok

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2012)

A7-0051/2014

LIBELouis Michel

Otočje Svalbard in njegovi ribolovni viri

O-000001/2014

KomisijaPECH

  Četrtek 27.

Razprave08:30 - 11:50

Rok

Razmere v Venezueli

Posledice slabih vremenskih razmer v več državah članicah

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:00 - 14:00

SOLVIT

A7-0059/2014

IMCOMorten Løkkegaard

Evropski preiskovalni nalog

A7-0477/2013

 ***I

LIBENuno Melo

Vizumske obveznosti za državljane tretjih držav

A7-0104/2014

 ***I

LIBETanja Fajon

Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo

A7-0043/2014

 ***

INTAYannick Jadot

Kontrola oseb na zunanjih mejah

A7-0082/2014

 ***I

LIBETanja Fajon

Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja držav članic imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve

A7-0373/2013

 ***I

LIBEMariya Gabriel

Rok

Razmere v Ukrajini

Rok

Razmere v Iraku

Rok

Uporaba oboroženih brezpilotnih letal

Rok

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2012)

A7-0051/2014

LIBELouis Michel

Rok

Evropski nalog za prijetje

A7-0039/2014

LIBESarah Ludford

Rok

Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo

Rok

Razmere v Venezueli

Rok

Prihodnost vizumske politike EU

Rok

Posebni ukrepi v skupni ribiški politiki za razvoj vloge žensk

A7-0070/2014

PECH, FEMMDolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda

Rok

Dajatve za zasebno kopiranje

A7-0114/2014

JURIFrançoise Castex

Zadnja posodobitev: 26. februar 2014Pravno obvestilo