Дневен ред
Страсбургпонеделник, 14 юли 2014 г. - четвъртък, 17 юли 2014 г.  219k
Cряда, 16 юли 2014183kВерсия: Втoрник, 15 юли 2014, 13:02
 Точки от дневния ред
09:00 - 09:15   ГЛАСУВАНЕ
09:15 - 11:50   Разисквания
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 21:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 09:15   ГЛАСУВАНЕ      
48Срок voteНазначаване на 4 членове на Европейската комисия - Юрки КАТАЙНЕН (Финландия), Ячек ДОМИНИК (Полша), Фердинандо НЕЛИ ФЕРОЧИ (Италия), Мартин РАЙХЕРТС (Люксембург)
09:15 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
33Срок pointЗаетостта на младите хора
Изявление на Комисията
[2014/2713(RSP)]
Гласуването ще се състои в четвъртък
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
21Текстът още не е приет, възможен срок*voteПриемане на еврото от Литва на 1 януари 2015 г.
Доклад:  Werner Langen (A8-0001/2014)
Доклад относно предложението за решение на Съвета относно приемането на еврото от Литва на 1 януари 2015 г.
[COM(2014)0324 -  - 2014/0170(NLE)]
Комисия по икономически и парични въпроси
20Срок voteЧислен състав на междупарламентарните делегации
[2014/2704(RSO)]
B8-0003/2014
15:00 - 21:00   Разисквания       Време за изказвания
44 pointСъстояние на плащанията в бюджета на ЕС предвид безпрецедентното равнище на непогасени бюджетни задължения на ЕС
Изявления на Съвета и на Комисията
[2014/2725(RSP)]
36Срок pointПоложението в Ирак
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2014/2716(RSP)]
42Срок pointЕскалиране на насилието между Израел и Палестина
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2014/2723(RSP)]
43Срок pointПрестъплението „агресия“
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2014/2724(RSP)]
09:15 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)10'
Членове на ЕП104'
PPE28'S&D24'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'30NI8'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)5'
15:00 - 21:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)45'
Комисия (включително отговорите)10'
Членове на ЕП180'
PPE50'S&D43'30ECR17'30ALDE17'GUE/NGL13'30Verts/ALE13'EFDD12'30NI13'30
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (4x5') 20'
48item on the agendapointНазначаване на 4 членове на Европейската комисия - Юрки КАТАЙНЕН (Финландия), Ячек ДОМИНИК (Полша), Фердинандо НЕЛИ ФЕРОЧИ (Италия), Мартин РАЙХЕРТС (Люксембург)
  -Искания за поименно гласуване Понеделник, 14 юли 2014, 19:00
33item on the agendapointЗаетостта на младите хора
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 15 юли 2014, 10:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияCряда, 16 юли 2014, 10:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 16 юли 2014, 11:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 16 юли 2014, 16:00
21item on the agendapointПриемане на еврото от Литва на 1 януари 2015 г.
Werner Langen (A8-0001/2014
  -(евентуално) ИзмененияВтoрник, 15 юли 2014, 12:00
  -(евентуално) Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 15 юли 2014, 16:00
20item on the agendapointЧислен състав на междупарламентарните делегации
  -Предложение за решениеПетък, 11 юли 2014, 12:00
  -ИзмененияПонеделник, 14 юли 2014, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 15 юли 2014, 16:00
36item on the agendapointПоложението в Ирак
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 15 юли 2014, 10:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияCряда, 16 юли 2014, 10:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 16 юли 2014, 11:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 16 юли 2014, 16:00
42item on the agendapointЕскалиране на насилието между Израел и Палестина
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 15 юли 2014, 12:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияCряда, 16 юли 2014, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 16 юли 2014, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 16 юли 2014, 17:00
43item on the agendapointПрестъплението „агресия“
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 15 юли 2014, 10:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияCряда, 16 юли 2014, 10:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 16 юли 2014, 11:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 16 юли 2014, 16:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 11 юли 2014, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 14 юли 2014, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 15 юли 2014, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 16 юли 2014, 19:00
Последно осъвременяване: 16 юли 2014 г.Правна информация