Dagsorden
StrasbourgMandag den 14. juli 2014 - Torsdag den 17. juli 2014  214k
Onsdag den 16. juli 2014184kUdgave: Tirsdag den 15. juli 2014, 10:29
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 09:15   AFSTEMNINGSTID
09:15 - 11:50   Forhandling
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 21:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 09:15   AFSTEMNINGSTID      
48Frist voteUdnævnelse af fire medlemmer af Europa-Kommissionen - Jyrki KATAINEN (FI), Jacek DOMINIK (PL), Ferdinando NELLI FEROCI (IT), Martine REICHERTS (LU)
09:15 - 11:50   Forhandling       Taletid
33Frist pointUngdomsbeskæftigelse
Redegørelse ved Kommissionen
[2014/2713(RSP)]
Afstemningen finder sted torsdag
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
21Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist*voteLitauens indførelse af euroen den 1. januar 2015
Betænkning:  Werner Langen (A8-0001/2014)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015
[COM(2014)0324 -  - 2014/0170(NLE)]
Økonomi- og Valutaudvalget
20Frist voteAntallet af medlemmer i de interparlamentariske delegationer
[2014/2704(RSO)]
B8-0003/2014
15:00 - 21:00   Forhandling       Taletid
44 pointBetalingssituationen på EU-budgettet i betragtning af det hidtil usete niveau for udestående EU-forpligtelser
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2014/2725(RSP)]
36Frist pointSituationen i Irak
Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2014/2716(RSP)]
42Frist pointOptrapning af volden mellem Israel og Palæstina
Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2014/2723(RSP)]
43Frist pointAggressionsforbrydelse
Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2014/2724(RSP)]
09:15 - 11:50   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)10'
Medlemmer104'
PPE28'S&D24'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'30NI8'
Catch-the-eye5'
15:00 - 21:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Næstformand i Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)45'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Medlemmer180'
PPE50'S&D43'30ECR17'30ALDE17'GUE/NGL13'30Verts/ALE13'EFDD12'30NI13'30
Catch-the-eye   (4x5') 20'
48item on the agendapointUdnævnelse af fire medlemmer af Europa-Kommissionen - Jyrki KATAINEN (FI), Jacek DOMINIK (PL), Ferdinando NELLI FEROCI (IT), Martine REICHERTS (LU)
  -Anmodninger om afstemning ved navneopråbMandag den 14. juli 2014, 19:00
33item on the agendapointUngdomsbeskæftigelse
  -Forslag til beslutningTirsdag den 15. juli 2014, 10:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagOnsdag den 16. juli 2014, 10:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 16. juli 2014, 11:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 16. juli 2014, 16:00
21item on the agendapointLitauens indførelse af euroen den 1. januar 2015
Werner Langen (A8-0001/2014
  -(muligvis) ÆndringsforslagTirsdag den 15. juli 2014, 12:00
  -(muligvis) Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 15. juli 2014, 16:00
20item on the agendapointAntallet af medlemmer i de interparlamentariske delegationer
  -Forslag til afgørelseFredag den 11. juli 2014, 12:00
  -ÆndringsforslagMandag den 14. juli 2014, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 15. juli 2014, 16:00
36item on the agendapointSituationen i Irak
  -Forslag til beslutningTirsdag den 15. juli 2014, 10:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagOnsdag den 16. juli 2014, 10:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 16. juli 2014, 11:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 16. juli 2014, 16:00
42item on the agendapointOptrapning af volden mellem Israel og Palæstina
  -Forslag til beslutningTirsdag den 15. juli 2014, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagOnsdag den 16. juli 2014, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 16. juli 2014, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 16. juli 2014, 17:00
43item on the agendapointAggressionsforbrydelse
  -Forslag til beslutningTirsdag den 15. juli 2014, 10:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagOnsdag den 16. juli 2014, 10:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 16. juli 2014, 11:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 16. juli 2014, 16:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 11. juli 2014, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 14. juli 2014, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 15. juli 2014, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 16. juli 2014, 19:00
Seneste opdatering: 16. juli 2014Juridisk meddelelse