Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 14 Ιουλίου 2014 - Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014  227k
Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014183kΈκδοση: Τρίτη 15 Ιουλίου 2014, 13:03
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 09:15   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
09:15 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 21:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 09:15   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ      
48Προθεσμία voteΔιορισμός 4 μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Jyrki KATAINEN (FI), Jacek DOMINIK (PL), Ferdinando NELLI FEROCI (IT), Martine REICHERTS (LU)
09:15 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
33Προθεσμία pointΑπασχόληση των νέων
Δήλωση της Επιτροπής
[2014/2713(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
21Κείμενο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, πιθανόν προθεσμία*voteΥιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015
Έκθεση:  Werner Langen (A8-0001/2014)
Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015
[COM(2014)0324 -  - 2014/0170(NLE)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
20Προθεσμία voteΑριθμητική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
[2014/2704(RSO)]
B8-0003/2014
15:00 - 21:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
44 pointΚατάσταση των πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ δεδομένου του άνευ προηγουμένου υψηλού επιπέδου των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων της ΕΕ
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2014/2725(RSP)]
36Προθεσμία pointΚατάσταση στο Ιράκ
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2014/2716(RSP)]
42Προθεσμία pointΚλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2014/2723(RSP)]
43Προθεσμία pointΈγκλημα επίθεσης
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2014/2724(RSP)]
09:15 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Βουλευτές104'
PPE28'S&D24'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'30NI8'
"Catch the eye"5'
15:00 - 21:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)45'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Βουλευτές180'
PPE50'S&D43'30ECR17'30ALDE17'GUE/NGL13'30Verts/ALE13'EFDD12'30NI13'30
"Catch the eye"   (4x5') 20'
48item on the agendapointΔιορισμός 4 μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Jyrki KATAINEN (FI), Jacek DOMINIK (PL), Ferdinando NELLI FEROCI (IT), Martine REICHERTS (LU)
  -Αιτήσεις για ψηφοφορίες με ονομαστική κλήσηΔευτέρα 14 Ιουλίου 2014, 19:00
33item on the agendapointΑπασχόληση των νέων
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 15 Ιουλίου 2014, 10:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 16 Ιουλίου 2014, 10:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 16 Ιουλίου 2014, 11:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 16 Ιουλίου 2014, 16:00
21item on the agendapointΥιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015
Werner Langen (A8-0001/2014
  -(ενδεχομένως) ΤροπολογίεςΤρίτη 15 Ιουλίου 2014, 12:00
  -(ενδεχομένως) Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 15 Ιουλίου 2014, 16:00
20item on the agendapointΑριθμητική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
  -Πρόταση απόφασηςΠαρασκευή 11 Ιουλίου 2014, 12:00
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 14 Ιουλίου 2014, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 15 Ιουλίου 2014, 16:00
36item on the agendapointΚατάσταση στο Ιράκ
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 15 Ιουλίου 2014, 10:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 16 Ιουλίου 2014, 10:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 16 Ιουλίου 2014, 11:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 16 Ιουλίου 2014, 16:00
42item on the agendapointΚλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 15 Ιουλίου 2014, 12:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 16 Ιουλίου 2014, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 16 Ιουλίου 2014, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 16 Ιουλίου 2014, 17:00
43item on the agendapointΈγκλημα επίθεσης
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 15 Ιουλίου 2014, 10:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 16 Ιουλίου 2014, 10:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 16 Ιουλίου 2014, 11:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 16 Ιουλίου 2014, 16:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 11 Ιουλίου 2014, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 14 Ιουλίου 2014, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 15 Ιουλίου 2014, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου