Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 14. juuli 2014 - Neljapäev, 17. juuli 2014  206k
Kolmapäev, 16. juuli 2014177kVersioon: Teisipäev, 15. juuli 2014, 13:04
 Päevakorra punktid
09:00 - 09:15   HÄÄLETUS
09:15 - 11:50   Arutelud
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 21:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 09:15   HÄÄLETUS      
48Tähtaeg voteNelja Euroopa Komisjoni liikme ametissenimetamine - Jyrki KATAINEN (FI), Jacek DOMINIK (PL), Ferdinando NELLI FEROCI (IT), Martine REICHERTS (LU)
09:15 - 11:50   Arutelud       Kõneaeg
33Tähtaeg pointNoorte tööhõive
Komisjoni avaldus
[2014/2713(RSP)]
Hääletus toimub neljapäeval
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
21Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg*voteEuro kasutuselevõtt Leedus 1. jaanuaril 2015
Raport:  Werner Langen (A8-0001/2014)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus euro kasutuselevõtu kohta Leedus 1. jaanuaril 2015
[COM(2014)0324 -  - 2014/0170(NLE)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
20Tähtaeg voteParlamentidevaheliste delegatsioonide liikmete arv
[2014/2704(RSO)]
B8-0003/2014
15:00 - 21:00   Arutelud       Kõneaeg
44 pointELi eelarvest tehtavate maksete olukord täitmata kulukohustuste enneolematult kõrget taset arvestades
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2014/2725(RSP)]
36Tähtaeg pointOlukord Iraagis
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2014/2716(RSP)]
42Tähtaeg pointVägivalla eskaleerumine Iisraeli ja Palestiina vahel
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2014/2723(RSP)]
43Tähtaeg pointAgressioonikuritegu
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2014/2724(RSP)]
09:15 - 11:50   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)10'
Parlamendiliikmed104'
PPE28'S&D24'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'30NI8'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
15:00 - 21:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)45'
Komisjon (koos vastustega)10'
Parlamendiliikmed180'
PPE50'S&D43'30ECR17'30ALDE17'GUE/NGL13'30Verts/ALE13'EFDD12'30NI13'30
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (4x5') 20'
48item on the agendapointNelja Euroopa Komisjoni liikme ametissenimetamine - Jyrki KATAINEN (FI), Jacek DOMINIK (PL), Ferdinando NELLI FEROCI (IT), Martine REICHERTS (LU)
  -Nimelise hääletuse taotlusedEsmaspäev, 14. juuli 2014, 19:00
33item on the agendapointNoorte tööhõive
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 15. juuli 2014, 10:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 16. juuli 2014, 10:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 16. juuli 2014, 11:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 16. juuli 2014, 16:00
21item on the agendapointEuro kasutuselevõtt Leedus 1. jaanuaril 2015
Werner Langen (A8-0001/2014
  -(võimalik) MuudatusettepanekudTeisipäev, 15. juuli 2014, 12:00
  -(võimalik) Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 15. juuli 2014, 16:00
20item on the agendapointParlamentidevaheliste delegatsioonide liikmete arv
  -Ettepanek võtta vastu otsusReede, 11. juuli 2014, 12:00
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 14. juuli 2014, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 15. juuli 2014, 16:00
36item on the agendapointOlukord Iraagis
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 15. juuli 2014, 10:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 16. juuli 2014, 10:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 16. juuli 2014, 11:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 16. juuli 2014, 16:00
42item on the agendapointVägivalla eskaleerumine Iisraeli ja Palestiina vahel
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 15. juuli 2014, 12:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 16. juuli 2014, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 16. juuli 2014, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 16. juuli 2014, 17:00
43item on the agendapointAgressioonikuritegu
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 15. juuli 2014, 10:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 16. juuli 2014, 10:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 16. juuli 2014, 11:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 16. juuli 2014, 16:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 11. juuli 2014, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 14. juuli 2014, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 15. juuli 2014, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 16. juuli 2014, 19:00
Viimane päevakajastamine: 16. juuli 2014Õigusalane teave