Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 14 lipca 2014 r. - Czwartek, 17 lipca 2014 r.  218k
Środa, 16 lipca 2014188kWersja: Wtorek, 15 lipca 2014, 13:06
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 09:15   GŁOSOWANIE
09:15 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 21:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 09:15   GŁOSOWANIE      
48Termin votePowołanie 4 członków Komisji Europejskiej - Jyrkiego KATAINENA (FI), Jacka DOMINIKA (PL), Ferdinanda NELLIEGO FEROCIEGO (IT), Martine REICHERTS (LU)
09:15 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
33Termin pointZatrudnienie ludzi młodych
Oświadczenie Komisji
[2014/2713(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
21Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin*votePrzyjęcie przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.
Sprawozdanie:  Werner Langen (A8-0001/2014)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.
[COM(2014)0324 -  - 2014/0170(NLE)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
20Termin voteSkład liczebny delegacji międzyparlamentarnych
[2014/2704(RSO)]
B8-0003/2014
15:00 - 21:00   Debaty       Czas wystąpień
44 pointSytuacja w zakresie płatności w budżecie UE w świetle bezprecedensowego poziomu zobowiązań UE pozostających do realizacji
Oświadczenia Rady i Komisji
[2014/2725(RSP)]
36Termin pointSytuacja w Iraku
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2014/2716(RSP)]
42Termin pointEskalacja przemocy między Izraelem a Palestyną
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2014/2723(RSP)]
43Termin pointZbrodnia agresji
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2014/2724(RSP)]
09:15 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Posłowie104'
PPE28'S&D24'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'30NI8'
Procedura pytań z sali5'
15:00 - 21:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka Przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)45'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Posłowie180'
PPE50'S&D43'30ECR17'30ALDE17'GUE/NGL13'30Verts/ALE13'EFDD12'30NI13'30
Procedura pytań z sali   (4x5') 20'
48item on the agendapointPowołanie 4 członków Komisji Europejskiej - Jyrkiego KATAINENA (FI), Jacka DOMINIKA (PL), Ferdinanda NELLIEGO FEROCIEGO (IT), Martine REICHERTS (LU)
  -Wnioski o głosowanie imiennePoniedziałek, 14 lipca 2014, 19:00
33item on the agendapointZatrudnienie ludzi młodych
  -Projekty rezolucjiWtorek, 15 lipca 2014, 10:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiŚroda, 16 lipca 2014, 10:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 16 lipca 2014, 11:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 16 lipca 2014, 16:00
21item on the agendapointPrzyjęcie przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.
Werner Langen (A8-0001/2014
  -(ewentualnie) PoprawkiWtorek, 15 lipca 2014, 12:00
  -(ewentualnie) Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 15 lipca 2014, 16:00
20item on the agendapointSkład liczebny delegacji międzyparlamentarnych
  -Projekt decyzjiPiątek, 11 lipca 2014, 12:00
  -PoprawkiPoniedziałek, 14 lipca 2014, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 15 lipca 2014, 16:00
36item on the agendapointSytuacja w Iraku
  -Projekty rezolucjiWtorek, 15 lipca 2014, 10:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiŚroda, 16 lipca 2014, 10:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 16 lipca 2014, 11:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 16 lipca 2014, 16:00
42item on the agendapointEskalacja przemocy między Izraelem a Palestyną
  -Projekty rezolucjiWtorek, 15 lipca 2014, 12:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiŚroda, 16 lipca 2014, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 16 lipca 2014, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 16 lipca 2014, 17:00
43item on the agendapointZbrodnia agresji
  -Projekty rezolucjiWtorek, 15 lipca 2014, 10:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiŚroda, 16 lipca 2014, 10:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 16 lipca 2014, 11:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 16 lipca 2014, 16:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 11 lipca 2014, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 14 lipca 2014, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 15 lipca 2014, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 16 lipca 2014, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2014Informacja prawna