Program
ŠtrasburgPondelok, 14. júla 2014 - Štvrtok, 17. júla 2014  219k
Streda, 16. júla 2014189kVerzia: Utorok, 15. júla 2014, 13:06
 Body programu
09:00 - 09:15   HLASOVANIE
09:15 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 21:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 09:15   HLASOVANIE      
48Termín voteVymenovanie 4 členov Európskej komisie – Jyrki KATAINEN (FI), Jacek DOMINIK (PL), Ferdinando NELLI FEROCI (IT), Martine REICHERTS (LU)
09:15 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
33Termín pointZamestnanosť mladých ľudí
Vyhlásenie Komisie
[2014/2713(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
21Text zatiaľ neprijatý, možný termín*votePrijatie eura Litvou 1. januára 2015
Správa:  Werner Langen (A8-0001/2014)
Správa k návrhu rozhodnutia Rady o prijatí eura Litvou od 1. januára 2015
[COM(2014)0324 -  - 2014/0170(NLE)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
20Termín votePočet členov medziparlamentných delegácií
[2014/2704(RSO)]
B8-0003/2014
15:00 - 21:00   Rozpravy       Rečnícky čas
44 pointPlatobná situácia v rozpočte EÚ so zreteľom na bezprecedentnú výšku nesplatených záväzkov
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2014/2725(RSP)]
36Termín pointSituácia v Iraku
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2014/2716(RSP)]
42Termín pointStupňovanie násilia medzi Izraelom a Palestínou
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2014/2723(RSP)]
43Termín pointTrestný čin agresie
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2014/2724(RSP)]
09:15 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Poslanci104'
PPE28'S&D24'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'30NI8'
Prihlásenie sa o slovo zdvihnutím ruky5'
15:00 - 21:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)10'
Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí)45'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Poslanci180'
PPE50'S&D43'30ECR17'30ALDE17'GUE/NGL13'30Verts/ALE13'EFDD12'30NI13'30
Prihlásenie sa o slovo zdvihnutím ruky   (4x5') 20'
48item on the agendapointVymenovanie 4 členov Európskej komisie – Jyrki KATAINEN (FI), Jacek DOMINIK (PL), Ferdinando NELLI FEROCI (IT), Martine REICHERTS (LU)
  -Žiadosti o hlasovanie podľa mienPondelok, 14. júla 2014, 19:00
33item on the agendapointZamestnanosť mladých ľudí
  -Návrhy uzneseníUtorok, 15. júla 2014, 10:00
  -Pozmeňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníStreda, 16. júla 2014, 10:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 16. júla 2014, 11:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 16. júla 2014, 16:00
21item on the agendapointPrijatie eura Litvou 1. januára 2015
Werner Langen (A8-0001/2014
  -(prípadne) Pozmeňujúce návrhyUtorok, 15. júla 2014, 12:00
  -(prípadne) Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 15. júla 2014, 16:00
20item on the agendapointPočet členov medziparlamentných delegácií
  -Návrh rozhodnutiaPiatok, 11. júla 2014, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 14. júla 2014, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 15. júla 2014, 16:00
36item on the agendapointSituácia v Iraku
  -Návrhy uzneseníUtorok, 15. júla 2014, 10:00
  -Pozmeňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníStreda, 16. júla 2014, 10:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 16. júla 2014, 11:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 16. júla 2014, 16:00
42item on the agendapointStupňovanie násilia medzi Izraelom a Palestínou
  -Návrhy uzneseníUtorok, 15. júla 2014, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníStreda, 16. júla 2014, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 16. júla 2014, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 16. júla 2014, 17:00
43item on the agendapointTrestný čin agresie
  -Návrhy uzneseníUtorok, 15. júla 2014, 10:00
  -Pozmeňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníStreda, 16. júla 2014, 10:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 16. júla 2014, 11:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 16. júla 2014, 16:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 11. júla 2014, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 14. júla 2014, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 15. júla 2014, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 16. júla 2014, 19:00
Posledná úprava: 16. júla 2014Právne oznámenie