Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 14. julij 2014 - Četrtek, 17. julij 2014  210k
Sreda, 16. julij 2014181kRazličica: Torek, 15. julij 2014, 13:07
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 09:15   GLASOVANJA
09:15 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
15:00 - 21:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 09:15   GLASOVANJA      
48Rok voteImenovanje štirih članov Evropske komisije - Jyrkija KATAINENA (FI), Jaceka DOMINIKA (PL), Ferdinanda NELLIJA FEROCIJA (IT), Martine REICHERTS (LU)
09:15 - 11:50   Razprave       Čas za govor
33Rok pointZaposlovanje mladih
Izjava Komisije
[2014/2713(RSP)]
Glasovanje bo v četrtek
12:00 - 14:00   GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov      
21Še ne sprejeto besedilo, morebiten rok*voteUvedba eura v Litvi 1. januarja 2015
Poročilo:  Werner Langen (A8-0001/2014)
Poročilo o predlogu sklepa Sveta o uvedbi eura v Litvi 1. januarja 2015
[COM(2014)0324 -  - 2014/0170(NLE)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
20Rok voteŠtevilčna sestava medparlamentarnih delegacij
[2014/2704(RSO)]
B8-0003/2014
15:00 - 21:00   Razprave       Čas za govor
44 pointStanje plačil v proračunu EU zaradi doslej največje ravni neporavnanih obveznosti EU
Izjavi Sveta in Komisije
[2014/2725(RSP)]
36Rok pointRazmere v Iraku
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2014/2716(RSP)]
42Rok pointStopnjevanje nasilja med Izraelom in Palestino
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2014/2723(RSP)]
43Rok pointKaznivo dejanje agresije
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2014/2724(RSP)]
09:15 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poslanci104'
PPE28'S&D24'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'30NI8'
"Catch the eye"5'
15:00 - 21:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori)45'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poslanci180'
PPE50'S&D43'30ECR17'30ALDE17'GUE/NGL13'30Verts/ALE13'EFDD12'30NI13'30
"Catch the eye"   (4x5') 20'
48item on the agendapointImenovanje štirih članov Evropske komisije - Jyrkija KATAINENA (FI), Jaceka DOMINIKA (PL), Ferdinanda NELLIJA FEROCIJA (IT), Martine REICHERTS (LU)
  -Zahteve za poimensko glasovanjePonedeljek, 14. julij 2014, 19:00
33item on the agendapointZaposlovanje mladih
  -Predlogi resolucijTorek, 15. julij 2014, 10:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijSreda, 16. julij 2014, 10:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 16. julij 2014, 11:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 16. julij 2014, 16:00
21item on the agendapointUvedba eura v Litvi 1. januarja 2015
Werner Langen (A8-0001/2014
  -Predlogi spremembTorek, 15. julij 2014, 12:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 15. julij 2014, 16:00
20item on the agendapointŠtevilčna sestava medparlamentarnih delegacij
  -Predlog sklepaPetek, 11. julij 2014, 12:00
  -Predlogi spremembPonedeljek, 14. julij 2014, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 15. julij 2014, 16:00
36item on the agendapointRazmere v Iraku
  -Predlogi resolucijTorek, 15. julij 2014, 10:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijSreda, 16. julij 2014, 10:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 16. julij 2014, 11:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 16. julij 2014, 16:00
42item on the agendapointStopnjevanje nasilja med Izraelom in Palestino
  -Predlogi resolucijTorek, 15. julij 2014, 12:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijSreda, 16. julij 2014, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 16. julij 2014, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 16. julij 2014, 17:00
43item on the agendapointKaznivo dejanje agresije
  -Predlogi resolucijTorek, 15. julij 2014, 10:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijSreda, 16. julij 2014, 10:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 16. julij 2014, 11:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 16. julij 2014, 16:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 11. julij 2014, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 14. julij 2014, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 15. julij 2014, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 16. julij 2014, 19:00
Zadnja posodobitev: 16. julij 2014Pravno obvestilo