Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 14 juli 2014 - Torsdagen den 17 juli 2014  210k
Onsdagen den 16 juli 2014180kUtgåva: Tisdagen den 15 juli 2014, 13:07
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 09:15   OMRÖSTNING
09:15 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 21:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 09:15   OMRÖSTNING      
48Tidsfrist voteUtnämning av fyra ledamöter av Europeiska kommissionen - Jyrki Katainen (FI), Jacek Dominik (PL), Ferdinando Nelli Feroci (IT), Martine Reicherts (LU)
09:15 - 11:50   Debatt       Talartid
33Tidsfrist pointUngdomssysselsättning
Uttalande av kommissionen
[2014/2713(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
21Ännu inte antagen text, eventuell tidsfrist*voteLitauens införande av euron den 1 januari 2015
Betänkande:  Werner Langen (A8-0001/2014)
Betänkande om utkastet till rådets beslut om Litauens införande av euron den 1 januari 2015
[COM(2014)0324 -  - 2014/0170(NLE)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
20Tidsfrist voteAntal ledamöter i de interparlamentariska delegationerna
[2014/2704(RSO)]
B8-0003/2014
15:00 - 21:00   Debatt       Talartid
44 pointSituationen vad gäller betalningar i EU-budgeten till följd av den mycket höga nivån på utestående EU-åtaganden
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2014/2725(RSP)]
36Tidsfrist pointSituationen i Irak
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2014/2716(RSP)]
42Tidsfrist pointUpptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2014/2723(RSP)]
43Tidsfrist pointAggressionsbrott
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2014/2724(RSP)]
09:15 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ledamöter104'
PPE28'S&D24'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'30NI8'
Ögonkontaktsförfarandet5'
15:00 - 21:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)45'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ledamöter180'
PPE50'S&D43'30ECR17'30ALDE17'GUE/NGL13'30Verts/ALE13'EFDD12'30NI13'30
Ögonkontaktsförfarandet   (4x5') 20'
48item on the agendapointUtnämning av fyra ledamöter av Europeiska kommissionen - Jyrki Katainen (FI), Jacek Dominik (PL), Ferdinando Nelli Feroci (IT), Martine Reicherts (LU)
  -Begäranden om omröstning med namnuppropMåndagen den 14 juli 2014, 19:00
33item on the agendapointUngdomssysselsättning
  -ResolutionsförslagTisdagen den 15 juli 2014, 10:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 16 juli 2014, 10:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 16 juli 2014, 11:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 16 juli 2014, 16:00
21item on the agendapointLitauens införande av euron den 1 januari 2015
Werner Langen (A8-0001/2014
  -(eventuellt) ÄndringsförslagTisdagen den 15 juli 2014, 12:00
  -(eventuellt) Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 15 juli 2014, 16:00
20item on the agendapointAntal ledamöter i de interparlamentariska delegationerna
  -Förslag till beslutFredagen den 11 juli 2014, 12:00
  -ÄndringsförslagMåndagen den 14 juli 2014, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 15 juli 2014, 16:00
36item on the agendapointSituationen i Irak
  -ResolutionsförslagTisdagen den 15 juli 2014, 10:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 16 juli 2014, 10:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 16 juli 2014, 11:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 16 juli 2014, 16:00
42item on the agendapointUpptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina
  -ResolutionsförslagTisdagen den 15 juli 2014, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 16 juli 2014, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 16 juli 2014, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 16 juli 2014, 17:00
43item on the agendapointAggressionsbrott
  -ResolutionsförslagTisdagen den 15 juli 2014, 10:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 16 juli 2014, 10:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 16 juli 2014, 11:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 16 juli 2014, 16:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 11 juli 2014, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 14 juli 2014, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 15 juli 2014, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 16 juli 2014, 19:00
Senaste uppdatering: 16 juli 2014Rättsligt meddelande