Дневен ред
Брюкселсряда, 16 септември 2015 г. - четвъртък, 17 септември 2015 г.  167k
Cряда, 16 септември 2015146kВерсия: Cряда, 16 септември 2015, 15:55
 Точки от дневния ред
15:00 - 19:00   Разисквания
19:00   ГЛАСУВАНЕ
19:30 - 23:00   Разисквания (в края на гласуванията)
 Време за изказвания
 Срокове

15:00 - 19:00   Разисквания       Време за изказвания
8 voteВъзобновяване на сесията и ред на работа
17 pointЗаключения на Съвета по правосъдие и вътрешни работи относно миграцията
Изявления на Съвета и на Комисията
[2015/2849(RSP)]
11 pointСреща на високо равнище на ООН относно устойчивото развитие (25-27 септември 2015 г.) и свързани с развитието аспекти на 21-вата конференция на страните по РКООНИК в Париж
Изявления на Съвета и на Комисията
[2015/2745(RSP)]
19:00   ГЛАСУВАНЕ      
19Срок voteПодготовка на работната програма на Комисията за 2016 г.
Предложения за резолюции
[2015/2729(RSP)]
RC-B8-0656/2015, B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015
Разискване: Втoрник, 7 юли 2015
19:30 - 23:00   Разисквания (в края на гласуванията)       Време за изказвания
16 pointРешение, прието на 15 юли 2015 г., относно летния пакет от мерки в областта на енергетиката
Изявление на Комисията
[2015/2736(RSP)]
18 pointНастоящата криза в сектора на селското стопанство
Изявления на Съвета и на Комисията
[2015/2837(RSP)]
7 voteЕдноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
9 voteOбяснения на вот
15:00 - 19:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)20'
Комисия (включително отговорите)20'
Членове на ЕП104'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI3'30
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (2x5') 10'
19:30 - 23:00   Разисквания (в края на гласуванията)     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)20'
Членове на ЕП90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30ENF5'30NI3'30
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (2x5') 10'
19item on the agendapointПодготовка на работната програма на Комисията за 2016 г.
  -Предложения за резолюцииЧетвъртък, 1 юли 2021, 12:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПонеделник, 14 септември 2015, 18:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 15 септември 2015, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 15 септември 2015, 19:00
Последно осъвременяване: 17 септември 2015 г.Правна информация