Program
BruselStreda, 16. septembra 2015 - Štvrtok, 17. septembra 2015  171k
Streda, 16. septembra 2015154kVerzia: Piatok, 4. septembra 2015, 16:28
 Body programu
15:00 - 19:00   Rozpravy
19:00   HLASOVANIE
19:30 - 23:00   Rozpravy (na konci hlasovania)
 Rečnícky čas
 Lehoty

15:00 - 19:00   Rozpravy       Rečnícky čas
8 votePokračovanie schôdze a program práce
17 pointZávery zo zasadnutia Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci týkajúceho sa migrácie (14. septembra 2015)
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2015/2849(RSP)]
11 pointSamit OSN o udržateľnom rozvoji (25. – 27. septembra 2015) a rozvojové aspekty konferencie COP 21
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2015/2745(RSP)]
19:00   HLASOVANIE      
19Termín votePríprava pracovného programu Komisie na rok 2016
Návrhy uznesení
[2015/2729(RSP)]
RC-B8-0656/2015, B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015
Rozprava: Utorok, 7. júla 2015
19:30 - 23:00   Rozpravy (na konci hlasovania)       Rečnícky čas
16 pointRozhodnutie prijaté 15. júla 2015 v súvislosti s letným energetickým balíkom
Vyhlásenie Komisie
[2015/2736(RSP)]
18 pointPretrvávajúca kríza v odvetví poľnohospodárstva
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2015/2837(RSP)]
7 voteJednominútové vystúpenia (článok 163)
9 voteVysvetlenie hlasovania
15:00 - 19:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)20'
Komisia (vrátane odpovedí)20'
Poslanci104'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI3'30
Prihlásenie sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
19:30 - 23:00   Rozpravy (na konci hlasovania)     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)20'
Poslanci90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30ENF5'30NI3'30
Prihlásenie sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
19item on the agendapointPríprava pracovného programu Komisie na rok 2016
  -Návrhy uzneseníŠtvrtok, 1. júla 2021, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 14. septembra 2015, 18:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 15. septembra 2015, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 15. septembra 2015, 19:00
Posledná úprava: 17. septembra 2015Právne oznámenie