Dnevni red
BruseljSreda, 16. september 2015 - Četrtek, 17. september 2015  165k
Sreda, 16. september 2015148kRazličica: Sreda, 16. september 2015, 16:57
 Točke na dnevnem redu
15:00 - 19:00   Razprave
19:00   GLASOVANJA
19:30 - 23:00   Razprave (po glasovanju)
 Čas za govor
 Roki

15:00 - 19:00   Razprave       Čas za govor
8 votePonovna otvoritev zasedanja in razpored dela
17 pointSklepi Sveta za pravosodje in notranje zadeve z dne 14. septembra 2015 o migraciji
Izjavi Sveta in Komisije
[2015/2849(RSP)]
11 pointVrh Združenih narodov o trajnostnem razvoju od 25. do 27. septembra 2015 in razvojni vidiki konference COP 21
Izjavi Sveta in Komisije
[2015/2745(RSP)]
19:00   GLASOVANJA      
19Rok votePriprava delovnega programa Komisije za leto 2016
Predlogi resolucij
[2015/2729(RSP)]
RC-B8-0656/2015, B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015
Razprava: Torek, 7. julij 2015
19:30 - 23:00   Razprave (po glasovanju)       Čas za govor
16 pointSklep z dne 15. julija 2015 o poletnem energetskem svežnju
Izjava Komisije
[2015/2736(RSP)]
18 pointSedanja kriza v kmetijskem sektorju
Izjavi Sveta in Komisije
[2015/2837(RSP)]
7 voteEnominutni govori (člen 163)
9 voteObrazložitev glasovanja
15:00 - 19:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)20'
Komisija (vključno z odgovori)20'
Poslanci104'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI3'30
"Catch the eye"   (2x5') 10'
19:30 - 23:00   Razprave (po glasovanju)     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)20'
Poslanci90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30ENF5'30NI3'30
"Catch the eye"   (2x5') 10'
19item on the agendapointPriprava delovnega programa Komisije za leto 2016
  -Predlogi resolucijČetrtek, 1. julij 2021, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 14. september 2015, 18:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 15. september 2015, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 15. september 2015, 19:00
Zadnja posodobitev: 17. september 2015Pravno obvestilo