Дневен ред
БрюкселСряда, 16 Септември 2015 г. - Четвъртък, 17 Септември 2015 г. 167k

  Cряда, 16

Разисквания15:00 - 19:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Заключения на Съвета по правосъдие и вътрешни работи относно миграцията

Среща на високо равнище на ООН относно устойчивото развитие (25-27 септември 2015 г.) и свързани с развитието аспекти на 21-вата конференция на страните по РКООНИК в Париж

ГЛАСУВАНЕ19:00

Срок

Подготовка на работната програма на Комисията за 2016 г.

Разисквания 19:30 - 23:00
(в края на гласуванията)

Решение, прието на 15 юли 2015 г., относно летния пакет от мерки в областта на енергетиката

Настоящата криза в сектора на селското стопанство

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

Oбяснения на вот

  Четвъртък, 17

ГЛАСУВАНЕ10:00

Срок

Решение на Съвета за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия, Гърция и Унгария

Последно осъвременяване: 17 Септември 2015 г.Правна информация