Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 13 februarie 2017 - Joi, 16 februarie 2017  237k
Marţi, 14 februarie 2017174kVersiune: Miercuri, 15 februarie 2017, 16:53
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   Dezbateri
12:00 - 12:30   Şedinţă solemnă
12:30 - 14:30   VOTARE urmată de explicarea voturilor
15:00 - 23:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointDezbatere comună - Viitorul UE
61Termen -Posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene
Raport  Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)
Raport referitor la posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene

[2014/2248(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale
Votarea va avea loc joi
60Termen -Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona
Raport  Mercedes Bresso, Elmar Brok (A8-0386/2016)
Raport referitor la îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona

[2014/2249(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale
Votarea va avea loc joi
58Termen -Capacitatea bugetară pentru zona euro
Raport  Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017)
Raport referitor la capacitatea bugetară pentru zona euro

[2015/2344(INI)]
Comisia pentru bugete
Comisia pentru afaceri economice și monetare

Votarea va avea loc joi
12:00 - 12:30   Şedinţă solemnă      
76 pointDiscursul dlui Alexander Van der Bellen, președintele Republicii Austria
12:30 - 14:30   VOTARE urmată de explicarea voturilor      
20***voteAcordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și guvernul Insulelor Cook
Recomandare  João Ferreira (A8-0010/2017)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook și a protocolului de punere în aplicare a acestuia
[2016/0077(NLE)]
Comisia pentru pescuit
18Termen voteAcordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și guvernul Insulelor Cook (rezoluție)
Raport  João Ferreira (A8-0015/2017)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook și a protocolului de punere în aplicare a acestuia
[2016/2230(INI)]
Comisia pentru pescuit
36 voteControlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei
Raport  Dennis de Jong (A8-0002/2017)
Raport referitor la controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei
[2015/2319(INI)]
Comisia pentru control bugetar
23Termen voteRolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UE
Raport  Dennis de Jong (A8-0004/2017)
Raport referitor la referitor la rolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UE
[2016/2055(INI)]
Comisia pentru control bugetar
74Termen*voteLista statelor terţe şi organizaţiilor cu care Europol încheie acorduri
Raport  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)
Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei 2009/935/JAI în ceea ce privește lista statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri
[2016/0823(CNS)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
53*voteImpunerea măsurilor de control cu privire la noua substanță psihoactivă metil 2-[[1-(ciclohexilmetil)-1H-indol-3-carbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA)
Raport  Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)
Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind impunerea măsurilor de control cu privire la metil 2-[[1-(ciclohexilmetil)-1H-indol-3-carbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA)
[2016/0262(NLE)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
73 voteMobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
Raport  Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Țărilor de Jos - EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

[2017/2014(BUD)]
Comisia pentru bugete
25Termen voteRevizuirea Consensului european privind dezvoltarea
Raport  Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017)
Raport referitor la revizuirea Consensului european privind dezvoltarea
[2016/2094(INI)]
Comisia pentru dezvoltare
12Termen voteRaportul anual privind politica UE în domeniul concurenței
Raport  Tibor Szanyi (A8-0001/2017)
Raport referitor la raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței
[2016/2100(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
37Termen votePromovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică
Raport  Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)
Raport referitor la promovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică
[2016/2096(INI)]
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
67Termen votePrioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii
Raport  Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017)
Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului referitoare la prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii
[2017/2001(INI)]
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
15:00 - 23:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
72 pointSituația actuală a celei de a doua evaluări a programului de ajustare economică pentru Grecia
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2017/2529(RSP)]
78 pointDeteriorarea situaţiei din estul Ucrainei
Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2017/2562(RSP)]
71 pointSituația din Cisiordania, în special în colonii
Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2017/2527(RSP)]
32Termen pointRaportul privind Albania pe 2016
Raport  Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)
Raport referitor la Raportul Comisiei privind Albania pe 2016
[2016/2312(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
33Termen pointRaportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016
Raport  Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)
Raport referitor la Raportul Comisiei privind Bosnia și Herțegovina pe 2016
[2016/2313(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
  pointDezbatere comună - Semestrul european 2017
47Termen -Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017
Raport  Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)
Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017

[2016/2306(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
46Termen -Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017
Raport  Yana Toom (A8-0037/2017)
Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017

[2016/2307(INI)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
48Termen -Guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017
Raport  Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)
Raport referitor la Raportul anual referitor la guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017

[2016/2248(INI)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
28Termen pointUniunea bancară - raportul anual pe 2016
Raport  Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)
Raport referitor la uniunea bancară - raportul anual pe 2016
[2016/2247(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
09:00 - 11:50   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Raportori   (5x6') 30'
Raportori pentru aviz   (7x1') 7'
Deputaţi75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
„Catch the eye”5'
15:00 - 23:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)30'
Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile)20'
Comisia (inclusiv răspunsurile)35'
Raportori   (6x6') 36'
Raportori pentru aviz   (5x1') 5'
Deputaţi225'
PPE62'S&D54'ECR22'30ALDE20'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD13'30ENF13'NI7'
„Catch the eye”   (7x5') 35'
61item on the agendapointPosibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene
Guy Verhofstadt (A8-0390/2016
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieJoi, 9 februarie 2017, 12:00
60item on the agendapointÎmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona
Mercedes Bresso, Elmar Brok (A8-0386/2016
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieJoi, 9 februarie 2017, 12:00
58item on the agendapointCapacitatea bugetară pentru zona euro
Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieMarţi, 14 februarie 2017, 19:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 15 februarie 2017, 12:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 15 februarie 2017, 16:00
18item on the agendapointAcordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și guvernul Insulelor Cook (rezoluție)
João Ferreira (A8-0015/2017
  -AmendamenteMiercuri, 8 februarie 2017, 18:00
23item on the agendapointRolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UE
Dennis de Jong (A8-0004/2017
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieMiercuri, 8 februarie 2017, 18:00
74item on the agendapointLista statelor terţe şi organizaţiilor cu care Europol încheie acorduri
Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017
  -AmendamenteVineri, 10 februarie 2017, 12:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 13 februarie 2017, 19:00
25item on the agendapointRevizuirea Consensului european privind dezvoltarea
Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieMiercuri, 8 februarie 2017, 12:00
12item on the agendapointRaportul anual privind politica UE în domeniul concurenței
Tibor Szanyi (A8-0001/2017
  -AmendamenteMiercuri, 8 februarie 2017, 12:00
37item on the agendapointPromovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică
Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieMiercuri, 8 februarie 2017, 12:00
67item on the agendapointPrioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii
Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017
  -AmendamenteMiercuri, 8 februarie 2017, 12:00
32item on the agendapointRaportul privind Albania pe 2016
Knut Fleckenstein (A8-0023/2017
  -AmendamenteMiercuri, 8 februarie 2017, 12:00
33item on the agendapointRaportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016
Cristian Dan Preda (A8-0026/2017
  -AmendamenteMiercuri, 8 februarie 2017, 12:00
47item on the agendapointSemestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017
Gunnar Hökmark (A8-0039/2017
  -AmendamenteMarţi, 14 februarie 2017, 12:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 14 februarie 2017, 19:00
46item on the agendapointSemestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017
Yana Toom (A8-0037/2017
  -AmendamenteLuni, 13 februarie 2017, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 14 februarie 2017, 19:00
48item on the agendapointGuvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017
Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017
  -AmendamenteMiercuri, 8 februarie 2017, 12:00
28item on the agendapointUniunea bancară - raportul anual pe 2016
Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017
  -AmendamenteMiercuri, 8 februarie 2017, 12:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 10 februarie 2017, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 13 februarie 2017, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 14 februarie 2017, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 15 februarie 2017, 19:00
Ultima actualizare: 15 februarie 2017Notă juridică