Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 13 februarie 2017 - Joi, 16 februarie 2017  237k
Joi, 16 februarie 2017163kVersiune: Miercuri, 15 februarie 2017, 16:53
 Puncte de pe ordinea de zi
08:30 - 10:50   Dezbateri
11:00 - 12:00   Discursul dlui Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei
12:00 - 14:00   VOTARE urmată de explicarea voturilor
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

08:30 - 10:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
40Termen pointO strategie în domeniul aviației pentru Europa
Raport  Pavel Telička (A8-0021/2017)
Raport referitor la o strategie în domeniul aviației pentru Europa
[2016/2062(INI)]
Comisia pentru transport și turism
  pointDezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept - cel mult o oră (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
79Termen -Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua: cazul Francesca Ramirez
[2017/2563(RSP)]
RC-B8-0156/2017, B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017
80Termen -Execuții în Kuweit și Bahrain
[2017/2564(RSP)]
RC-B8-0150/2017, B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017
81Termen -Guatemala, în special situația apărătorilor drepturilor omului
[2017/2565(RSP)]
RC-B8-0152/2017, B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017
11:00 - 12:00   Discursul dlui Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei      
82 pointDiscursul dlui Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei
12:00 - 14:00   VOTARE urmată de explicarea voturilor      
9 votePropuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
31Termen***IvoteCombaterea terorismului
Raport  Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului
[COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
44Termen***IvoteConsolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe
Raport  Monica Macovei (A8-0218/2016)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe
[COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
61Termen votePosibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene
Raport  Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)
Raport referitor la posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene
[2014/2248(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale
60Termen voteÎmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona
Raport  Mercedes Bresso, Elmar Brok (A8-0386/2016)
Raport referitor la îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona
[2014/2249(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale
58Termen voteCapacitatea bugetară pentru zona euro
Raport  Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017)
Raport referitor la capacitatea bugetară pentru zona euro
[2015/2344(INI)]
Comisia pentru bugete
Comisia pentru afaceri economice și monetare
13Termen voteNormele de drept civil privind robotica
Raport  Mady Delvaux (A8-0005/2017)
Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la normele de drept civil privind robotica
[2015/2103(INL)]
Comisia pentru afaceri juridice
51Termen voteInițiativa europeană în domeniul cloud computingului
Raport  Jerzy Buzek (A8-0006/2017)
Raport referitor la Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului
[2016/2145(INI)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
14Termen voteInvestiții în locuri de muncă și în creștere - valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene
Raport  Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)
Raport referitor la investiții în locuri de muncă și în creștere – valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene: o evaluare a raportului în temeiul articolului 16 alineatul (3) din RDC
[2016/2148(INI)]
Comisia pentru dezvoltare regională
40Termen voteO strategie în domeniul aviației pentru Europa
Raport  Pavel Telička (A8-0021/2017)
Raport referitor la o strategie în domeniul aviației pentru Europa
[2016/2062(INI)]
Comisia pentru transport și turism
34Termen votePropuneri de rezoluţie - Implementarea cu întârziere a programelor operaționale ale fondurilor ESI - impactul asupra politicii de coeziune și ce e de făcut în continuare
[2016/3008(RSP)]
B8-0149/2017
08:30 - 10:50   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)20'
Raportorul6'
Raportori pentru aviz   (3x1') 3'
Autorul fiecărei propuneri de rezoluție (articolul 135 din Regulamentul de procedură)1'
Deputaţi45'
PPE10'S&D9'ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI2'30
„Catch the eye”5'
„Catch the eye” (articolul 135 din Regulamentul de procedură)   (3x2') 6'
40item on the agendapointO strategie în domeniul aviației pentru Europa
Pavel Telička (A8-0021/2017
  -AmendamenteMiercuri, 8 februarie 2017, 12:00
79item on the agendapointSituația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua: cazul Francesca Ramirez
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 13 februarie 2017, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 15 februarie 2017, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 15 februarie 2017, 14:00
80item on the agendapointExecuții în Kuweit și Bahrain
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 13 februarie 2017, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 15 februarie 2017, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 15 februarie 2017, 14:00
81item on the agendapointGuatemala, în special situația apărătorilor drepturilor omului
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 13 februarie 2017, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 15 februarie 2017, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 15 februarie 2017, 14:00
31item on the agendapointCombaterea terorismului
Monika Hohlmeier (A8-0228/2016
  -Amendamente; respingereMiercuri, 8 februarie 2017, 12:00
44item on the agendapointConsolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe
Monica Macovei (A8-0218/2016
  -Amendamente; respingereMiercuri, 8 februarie 2017, 12:00
61item on the agendapointPosibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene
Guy Verhofstadt (A8-0390/2016
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieJoi, 9 februarie 2017, 12:00
60item on the agendapointÎmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona
Mercedes Bresso, Elmar Brok (A8-0386/2016
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieJoi, 9 februarie 2017, 12:00
58item on the agendapointCapacitatea bugetară pentru zona euro
Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieMarţi, 14 februarie 2017, 19:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 15 februarie 2017, 12:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 15 februarie 2017, 16:00
13item on the agendapointNormele de drept civil privind robotica
Mady Delvaux (A8-0005/2017
  -AmendamenteMiercuri, 8 februarie 2017, 12:00
51item on the agendapointInițiativa europeană în domeniul cloud computingului
Jerzy Buzek (A8-0006/2017
  -AmendamenteMiercuri, 8 februarie 2017, 12:00
14item on the agendapointInvestiții în locuri de muncă și în creștere - valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene
Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016
  -AmendamenteMiercuri, 8 februarie 2017, 12:00
34item on the agendapointImplementarea cu întârziere a programelor operaționale ale fondurilor ESI - impactul asupra politicii de coeziune și ce e de făcut în continuare
(O-000005/2017 - B8-0202/2017) 
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 8 februarie 2017, 12:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 13 februarie 2017, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 13 februarie 2017, 20:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 10 februarie 2017, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 13 februarie 2017, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 14 februarie 2017, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 15 februarie 2017, 19:00
Ultima actualizare: 15 februarie 2017Notă juridică