Dagsorden
StrasbourgMandag den 13. marts 2017 - Torsdag den 16. marts 2017 226k

  Mandag 13

Forhandling17:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Kviksølv

A8-0313/2016

 ***I

ENVIStefan Eck

Frist

Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)

  Tirsdag 14

Forhandling09:00 - 11:50

Frist

Kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben

A8-0251/2016

 ***I

IMCOVicky Ford

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Ansvarlighed ved hestehold og -pasning

A8-0014/2017

AGRIJulie Girling

Frist

Kviksølv

A8-0313/2016

 ***I

ENVIStefan Eck

Frist

Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Frist

Kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben

A8-0251/2016

 ***I

IMCOVicky Ford

Frist

Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Frist

Affald

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Frist

Deponering af affald

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Frist

Emballage og emballageaffald

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Frist

Ligestilling mellem mænd og kvinder i Den Europæiske Union i 2014-2015

A8-0046/2017

FEMMErnest Urtasun

Frist

Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

A8-0043/2017

FEMMAgnieszka Kozłowska-Rajewicz

Frist

EU-midler til ligestilling

A8-0033/2017

FEMMClare Moody

Frist

Big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder

A8-0044/2017

LIBEAna Gomes

Frist

Minimumsnormer for beskyttelse af kaniner til konsum

A8-0011/2017

AGRIStefan Eck

Forhandling15:00 - 23:00

Den globale mundkurv ("Global Gag Rule")

Frist

EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017

Frist

Fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler

A8-0022/2017

 ***II

ENVIKarin Kadenbach

Opfølgning på TAXE's henstillinger og opdatering af reformen af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning)

Frist

Retningslinjer for budgettet for 2018 - Sektion III

A8-0060/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Alvorlig underernæring og truende hungersnød i Nigeria, Somalia, Sydsudan og Yemen

Anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU

A8-0327/2016

 ***I

ITREPatrizia Toia

  Onsdag 15

PRIORITERET FORHANDLING09:00 - 11:50

Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 9.-10. marts, herunder Romerklæringen

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Aftale mellem EU og Brasilien om ændring af indrømmelserne i Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse

A8-0052/2017

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Danmarks elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

A8-0051/2017

 *

LIBEMaria Grapini

Elektronisk udveksling med Grækenland af DNA-oplysninger

A8-0053/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Frist

Fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler

A8-0022/2017

 ***II

ENVIKarin Kadenbach

Anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU

A8-0327/2016

 ***I

ITREPatrizia Toia

Hindringer for EU-borgeres ret til at flytte og arbejde frit på det indre marked

Frist

Kommissionens godkendelse af Tysklands reviderede plan om indførelse af vejskat

Frist

Retningslinjer for budgettet for 2018 - Sektion III

A8-0060/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Forhandling15:00 - 23:00

Debat om et aktuelt spørgsmål – EU's sikkerhedsdagsorden: ét år efter angrebene i Bruxelles

Frist

Due diligence-praksis for importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

A8-0141/2015

 ***I

INTAIuliu Winkler

Revision af forordningen om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

O-000007/2017

KommissionenAFCO

Frist

Forfatningsmæssige, retlige og institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik: mulighederne i Lissabontraktaten

A8-0042/2017

AFET, AFCOMichael Gahler, Esteban González Pons

Frist

En integreret EU-politik om Arktis

A8-0032/2017

AFET, ENVIUrmas Paet, Sirpa Pietikäinen

Frist

2016-rapport om Montenegro

A8-0050/2017

AFETCharles Tannock

Frist

E-demokrati i Den Europæiske Union: potentiale og udfordringer

A8-0041/2017

AFCORamón Jáuregui Atondo

  Torsdag 16

Forhandling09:00 - 11:50

EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren

A8-0150/2016

 ***I

PECHMarco Affronte

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Forslag til beslutning vedrørende debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

Frist

EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017

Frist

Due diligence-praksis for importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

A8-0141/2015

 ***I

INTAIuliu Winkler

EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren

A8-0150/2016

 ***I

PECHMarco Affronte

Frist

Forfatningsmæssige, retlige og institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik: mulighederne i Lissabontraktaten

A8-0042/2017

AFET, AFCOMichael Gahler, Esteban González Pons

Frist

En integreret EU-politik om Arktis

A8-0032/2017

AFET, ENVIUrmas Paet, Sirpa Pietikäinen

Frist

2016-rapport om Montenegro

A8-0050/2017

AFETCharles Tannock

Frist

E-demokrati i Den Europæiske Union: potentiale og udfordringer

A8-0041/2017

AFCORamón Jáuregui Atondo

Forhandling15:00 - 16:00

Større forespørgsler

Seneste opdatering: 15. marts 2017Juridisk meddelelse