Dnevni red
Strasbourgponedjeljak, 13. ožujka 2017. - četvrtak, 16. ožujka 2017. 223k

  ponedjeljak 13.

Rasprave17:00 - 23:00

Nastavak zasjedanja i plan rada

Rok

Živa

A8-0313/2016

 ***I

ENVIStefan Eck

Rok

Dugoročno sudjelovanje dioničara i izvješće o korporativnom upravljanju

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika)

  utorak 14.

Rasprave09:00 - 11:50

Rok

Nadzor nabave i posjedovanja oružja

A8-0251/2016

 ***I

IMCOVicky Ford

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Odgovorno vlasništvo nad kopitarima i skrb o njima

A8-0014/2017

AGRIJulie Girling

Rok

Živa

A8-0313/2016

 ***I

ENVIStefan Eck

Rok

Dugoročno sudjelovanje dioničara i izvješće o korporativnom upravljanju

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Rok

Nadzor nabave i posjedovanja oružja

A8-0251/2016

 ***I

IMCOVicky Ford

Rok

Otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i elektronička oprema

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Rok

Otpad

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Rok

Odlagališta otpada

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Rok

Ambalaža i ambalažni otpad

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Rok

Ravnopravnost žena i muškaraca u Europskoj uniji 2014. – 2015.

A8-0046/2017

FEMMErnest Urtasun

Rok

Jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga

A8-0043/2017

FEMMAgnieszka Kozłowska-Rajewicz

Rok

Sredstva EU-a za ravnopravnost spolova

A8-0033/2017

FEMMClare Moody

Rok

Utjecaj velikih podataka na temeljna prava

A8-0044/2017

LIBEAna Gomes

Rok

Minimalni uvjeti za zaštitu kunića iz uzgoja

A8-0011/2017

AGRIStefan Eck

Rasprave15:00 - 23:00

Pravilo globalne zabrane („Global Gag Rule”)

Rok

Prioriteti EU-a za sjednice Vijeća za ljudska prava UN-a 2017.

Rok

Propisi o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja

A8-0022/2017

 ***II

ENVIKarin Kadenbach

Daljnje postupanje u vezi s preporukama odbora TAXE i aktualne informacije o reformi Skupine za Kodeks o postupanju pri oporezivanju poslovanja

Rok

Smjernice za proračun za 2018. - dio III.

A8-0060/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Teška pothranjenost i glad koja prijeti u Nigeriji, Somaliji, Južnom Sudanu i Jemenu

Uporaba frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji

A8-0327/2016

 ***I

ITREPatrizia Toia

  srijeda 15.

KLJUČNA RASPRAVA09:00 - 11:50

Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 9. i 10. ožujka 2017., uključujući Rimsku deklaraciju

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Sporazum između EU-a i Brazila: izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji

A8-0052/2017

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pokretanje automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Danskoj

A8-0051/2017

 *

LIBEMaria Grapini

Pokretanje automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Grčkoj

A8-0053/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Rok

Propisi o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja

A8-0022/2017

 ***II

ENVIKarin Kadenbach

Uporaba frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji

A8-0327/2016

 ***I

ITREPatrizia Toia

Prepreke slobodnom kretanju i radu građana EU-a na unutarnjem tržištu

Rok

Odobrenje koje je Komisija dala izmijenjenom planu Njemačke o uvođenju cestarina

Rok

Smjernice za proračun za 2018. - dio III.

A8-0060/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Rasprave15:00 - 23:00

Tematska rasprava - Europski program sigurnosti: godinu dana nakon napada u Bruxellesu

Rok

Postupanje s dužnom pažnjom u lancu opskrbe uvoznika minerala i metala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja

A8-0141/2015

 ***I

INTAIuliu Winkler

Preispitivanje Uredbe o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

O-000007/2017

OdborAFCO

Rok

Ustavne, pravne i institucijske posljedice zajedničke sigurnosne i obrambene politike: mogućnosti koje daje Ugovor iz Lisabona

A8-0042/2017

AFET, AFCOMichael Gahler, Esteban González Pons

Rok

Integrirana politika Europske unije za Arktik

A8-0032/2017

AFET, ENVIUrmas Paet, Sirpa Pietikäinen

Rok

Izvješće o Crnoj Gori za 2016.

A8-0050/2017

AFETCharles Tannock

Rok

E-demokracija u EU-u: potencijal i izazovi

A8-0041/2017

AFCORamón Jáuregui Atondo

  četvrtak 16.

Rasprave09:00 - 11:50

Okvir Unije za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva

A8-0150/2016

 ***I

PECHMarco Affronte

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)

Rok

Prioriteti EU-a za sjednice Vijeća za ljudska prava UN-a 2017.

Rok

Postupanje s dužnom pažnjom u lancu opskrbe uvoznika minerala i metala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja

A8-0141/2015

 ***I

INTAIuliu Winkler

Okvir Unije za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva

A8-0150/2016

 ***I

PECHMarco Affronte

Rok

Ustavne, pravne i institucijske posljedice zajedničke sigurnosne i obrambene politike: mogućnosti koje daje Ugovor iz Lisabona

A8-0042/2017

AFET, AFCOMichael Gahler, Esteban González Pons

Rok

Integrirana politika Europske unije za Arktik

A8-0032/2017

AFET, ENVIUrmas Paet, Sirpa Pietikäinen

Rok

Izvješće o Crnoj Gori za 2016.

A8-0050/2017

AFETCharles Tannock

Rok

E-demokracija u EU-u: potencijal i izazovi

A8-0041/2017

AFCORamón Jáuregui Atondo

Rasprave15:00 - 16:00

Dulja zastupnička pitanja

Posljednje ažuriranje: 15. ožujka 2017.Pravna napomena