Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2017. gada 13. marta - Ceturtdiena, 2017. gada 16. marta 223k

  Pirmdiena 13.

Debates17:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

Dzīvsudrabs

A8-0313/2016

 ***I

ENVIStefan Eck

Termiņi

Akcionāru ilgtermiņa iesaistīšana un paziņojums par korporatīvo pārvaldību

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Otrdiena 14.

Debates09:00 - 11:50

Termiņi

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole

A8-0251/2016

 ***I

IMCOVicky Ford

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Zirgu dzimtas dzīvnieku īpašnieku atbildība un šo dzīvnieku aprūpe

A8-0014/2017

AGRIJulie Girling

Termiņi

Dzīvsudrabs

A8-0313/2016

 ***I

ENVIStefan Eck

Termiņi

Akcionāru ilgtermiņa iesaistīšana un paziņojums par korporatīvo pārvaldību

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Termiņi

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole

A8-0251/2016

 ***I

IMCOVicky Ford

Termiņi

Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termiņi

Atkritumi

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termiņi

Atkritumu poligoni

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termiņi

Iepakojums un izlietotais iepakojums

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termiņi

Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā 2014. un 2015. gadā

A8-0046/2017

FEMMErnest Urtasun

Termiņi

Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz
pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu

A8-0043/2017

FEMMAgnieszka Kozłowska-Rajewicz

Termiņi

ES līdzekļi dzimumu līdztiesības jomā

A8-0033/2017

FEMMClare Moody

Termiņi

Lielo datu ietekme uz pamattiesībām

A8-0044/2017

LIBEAna Gomes

Termiņi

Lauksaimniecības trušu aizsardzības standartu minimums

A8-0011/2017

AGRIStefan Eck

Debates15:00 - 23:00

ASV finansējuma bloķēšanas politika abortus atbalstošām organizācijām ("Global Gag Rule")

Termiņi

ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās

Termiņi

Pārtikas un dzīvnieku barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem

A8-0022/2017

 ***II

ENVIKarin Kadenbach

Turpmāki pasākumi saistībā ar TAXE komitejas ieteikumiem un jaunākā informācija saistībā ar Rīcības kodeksa jautājumu grupas (uzņēmējdarbības nodokļi) reformu

Termiņi

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa

A8-0060/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Akūta uztura nepietiekamība un bada draudi Nigērijā, Somālijā, Dienvidsudānā un Jemenā

470–790 MHz frekvenču joslas izmantošana Savienībā

A8-0327/2016

 ***I

ITREPatrizia Toia

  Trešdiena 15.

PRIORITĀRĀS DEBATES09:00 - 11:50

Eiropadomes 2017. gada 9. un 10. marta sanāksmes secinājumi, tostarp — Romas deklarācija

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

ES un Brazīlijas nolīgums: koncesiju grozīšana Horvātijas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai

A8-0052/2017

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētas apmaiņas sākšana ar Dāniju

A8-0051/2017

 *

LIBEMaria Grapini

DNS datu automatizētas apmaiņas sākšana ar Grieķiju

A8-0053/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Termiņi

Pārtikas un dzīvnieku barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem

A8-0022/2017

 ***II

ENVIKarin Kadenbach

470–790 MHz frekvenču joslas izmantošana Savienībā

A8-0327/2016

 ***I

ITREPatrizia Toia

Šķēršļi ES pilsoņu brīvībai pārvietoties un strādāt iekšējā tirgū

Termiņi

Komisijas apstiprinājums Vācijas pārskatītajam plānam ieviest ceļu nodevas

Termiņi

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa

A8-0060/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Debates15:00 - 23:00

Aktuāli apspriežami jautājumi — ES drošības programma, apritot gadam pēc uzbrukumiem Briselē

Termiņi

Konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu un metālu importētāju piegādes ķēdes pienācīga pārbaude

A8-0141/2015

 ***I

INTAIuliu Winkler

Regulas par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu pārskatīšana

O-000007/2017

KomisijaAFCO

Termiņi

Kopējas drošības un aizsardzības politikas konstitucionālās, juridiskās un institucionālās sekas — Lisabonas līguma sniegtās iespējas

A8-0042/2017

AFET, AFCOMichael Gahler, Esteban González Pons

Termiņi

Integrēta Eiropas Savienības politika attiecībā uz Arktiku

A8-0032/2017

AFET, ENVIUrmas Paet, Sirpa Pietikäinen

Termiņi

2016. gada ziņojums par Melnkalni

A8-0050/2017

AFETCharles Tannock

Termiņi

E-demokrātija Eiropas Savienībā — iespējas un problēmjautājumi

A8-0041/2017

AFCORamón Jáuregui Atondo

  Ceturtdiena 16.

Debates09:00 - 11:50

Savienības sistēma datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē

A8-0150/2016

 ***I

PECHMarco Affronte

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

Termiņi

ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās

Termiņi

Konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu un metālu importētāju piegādes ķēdes pienācīga pārbaude

A8-0141/2015

 ***I

INTAIuliu Winkler

Savienības sistēma datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē

A8-0150/2016

 ***I

PECHMarco Affronte

Termiņi

Kopējas drošības un aizsardzības politikas konstitucionālās, juridiskās un institucionālās sekas — Lisabonas līguma sniegtās iespējas

A8-0042/2017

AFET, AFCOMichael Gahler, Esteban González Pons

Termiņi

Integrēta Eiropas Savienības politika attiecībā uz Arktiku

A8-0032/2017

AFET, ENVIUrmas Paet, Sirpa Pietikäinen

Termiņi

2016. gada ziņojums par Melnkalni

A8-0050/2017

AFETCharles Tannock

Termiņi

E-demokrātija Eiropas Savienībā — iespējas un problēmjautājumi

A8-0041/2017

AFCORamón Jáuregui Atondo

Debates15:00 - 16:00

Plašas interpelācijas

Pēdējā atjaunošana - 2017. gada 15. martaJuridisks paziņojums