Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 13 ta' Marzu 2017 - Il-Ħamis, 16 ta' Marzu 2017 229k

  It-Tnejn 13

Dibattiti17:00 - 23:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Skadenza

Il-merkurju

A8-0313/2016

 ***I

ENVIStefan Eck

Skadenza

Involviment fit-tul tal-azzjonisti u d-dikjarazzjoni dwar il-governanza korporattiva

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)

  It-Tlieta 14

Dibattiti09:00 - 11:50

Skadenza

Il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta' armi

A8-0251/2016

 ***I

IMCOVicky Ford

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Sjieda responsabbli u kura tal-ekwidi

A8-0014/2017

AGRIJulie Girling

Skadenza

Il-merkurju

A8-0313/2016

 ***I

ENVIStefan Eck

Skadenza

Involviment fit-tul tal-azzjonisti u d-dikjarazzjoni dwar il-governanza korporattiva

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Skadenza

Il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta' armi

A8-0251/2016

 ***I

IMCOVicky Ford

Skadenza

Vetturi li m’għadhomx jintużaw, skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Skadenza

L-iskart

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Skadenza

Ir-rimi ta' skart f'miżbla

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Skadenza

L-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Skadenza

L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea fl-2014/2015

A8-0046/2017

FEMMErnest Urtasun

Skadenza

Trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi

A8-0043/2017

FEMMAgnieszka Kozłowska-Rajewicz

Skadenza

Fondi tal-UE għall-ugwaljanza bejn is-sessi

A8-0033/2017

FEMMClare Moody

Skadenza

L-implikazzjonijiet tal-Big Data fuq id-drittijiet fundamentali

A8-0044/2017

LIBEAna Gomes

Skadenza

Standards Minimi għall-Protezzjoni tal-Fniek tat-Trobbija

A8-0011/2017

AGRIStefan Eck

Dibattiti15:00 - 23:00

Global Gag Rule

Skadenza

Il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-UNHRC fl-2017

Skadenza

Liġi tal-ikel u tal-għalf, regoli dwar is-saħħa u l-benessri tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

A8-0022/2017

 ***II

ENVIKarin Kadenbach

Segwitu tar-rakkomandazzjonijiet TAXE u aġġornament dwar ir-riforma tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta dwar it-Tassazzjoni tal-Intrapriżi

Skadenza

Linji gwida għall-Baġit 2018 - Taqsima III

A8-0060/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Malnutrizzjoni severa u karestija imminenti fin-Niġerja, is-Somalja, is-Sudan t'Isfel u l-Jemen

L-użu tal-banda ta' frekwenzi 470-790 MHz fl-Unjoni

A8-0327/2016

 ***I

ITREPatrizia Toia

  L-Erbgħa 15

DIBATTITU TA' PRIJORITÀ09:00 - 11:50

Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (9-10 ta' Marzu)

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Ftehim Brażil-UE: modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tal-Kroazja matul l-adeżjoni tagħha

A8-0052/2017

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

It-tnedija fid-Danimarka ta’ skambju awtomatizzat ta’ data fir-rigward ta’ data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi

A8-0051/2017

 *

LIBEMaria Grapini

It-tnedija fil-Greċja tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA

A8-0053/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Skadenza

Liġi tal-ikel u tal-għalf, regoli dwar is-saħħa u l-benessri tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

A8-0022/2017

 ***II

ENVIKarin Kadenbach

L-użu tal-banda ta' frekwenzi 470-790 MHz fl-Unjoni

A8-0327/2016

 ***I

ITREPatrizia Toia

Ostakli għal-libertà taċ-ċittadini tal-UE li jiċċaqilqu u jaħdmu fis-Suq Intern

Skadenza

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni tal-pjan rivedut tal-Ġermanja biex tintroduċi pedaġġ stradali

Skadenza

Linji gwida għall-Baġit 2018 - Taqsima III

A8-0060/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Dibattiti15:00 - 23:00

Dibattitu topiku - L-aġenda dwar is-sigurtà tal-UE: sena wara l-attakki fi Brussell

Skadenza

L-awtoċertifikazzjoni tad-diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista ta' importaturi ta' minerali u metalli li joriġinaw f’żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju għoli

A8-0141/2015

 ***I

INTAIuliu Winkler

Rieżami tar-regolament dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

O-000007/2017

KummissjoniAFCO

Skadenza

L-implikazzjonijiet kostituzzjonali, legali u istituzzjonali ta' politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni: possibilitajiet offruti mit-Tratatt ta' Lisbona

A8-0042/2017

AFET, AFCOMichael Gahler, Esteban González Pons

Skadenza

Politika integrata tal-Unjoni Ewropea għall-Artiku

A8-0032/2017

AFET, ENVIUrmas Paet, Sirpa Pietikäinen

Skadenza

Rapport 2016 dwar il-Montenegro

A8-0050/2017

AFETCharles Tannock

Skadenza

Demokrazija elettronika fl-UE: potenzjal u sfidi

A8-0041/2017

AFCORamón Jáuregui Atondo

  Il-Ħamis 16

Dibattiti09:00 - 11:50

Qafas tal-Unjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta fis-settur tas-sajd

A8-0150/2016

 ***I

PECHMarco Affronte

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)

Skadenza

Il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-UNHRC fl-2017

Skadenza

L-awtoċertifikazzjoni tad-diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista ta' importaturi ta' minerali u metalli li joriġinaw f’żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju għoli

A8-0141/2015

 ***I

INTAIuliu Winkler

Qafas tal-Unjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta fis-settur tas-sajd

A8-0150/2016

 ***I

PECHMarco Affronte

Skadenza

L-implikazzjonijiet kostituzzjonali, legali u istituzzjonali ta' politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni: possibilitajiet offruti mit-Tratatt ta' Lisbona

A8-0042/2017

AFET, AFCOMichael Gahler, Esteban González Pons

Skadenza

Politika integrata tal-Unjoni Ewropea għall-Artiku

A8-0032/2017

AFET, ENVIUrmas Paet, Sirpa Pietikäinen

Skadenza

Rapport 2016 dwar il-Montenegro

A8-0050/2017

AFETCharles Tannock

Skadenza

Demokrazija elettronika fl-UE: potenzjal u sfidi

A8-0041/2017

AFCORamón Jáuregui Atondo

Dibattiti15:00 - 16:00

Interpellanzi maġġuri

Aġġornata l-aħħar: 15 ta' Marzu 2017Avviż legali