Agenda
StraatsburgMaandag 13 maart 2017 - Donderdag 16 maart 2017 223k

  Maandag 13

Debatten17:00 - 23:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Kwik

A8-0313/2016

 ***I

ENVIStefan Eck

Deadline

Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)

  Dinsdag 14

Debatten09:00 - 11:50

Deadline

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

A8-0251/2016

 ***I

IMCOVicky Ford

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Verantwoordelijk bezit en verzorging van paardachtigen

A8-0014/2017

AGRIJulie Girling

Deadline

Kwik

A8-0313/2016

 ***I

ENVIStefan Eck

Deadline

Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Deadline

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

A8-0251/2016

 ***I

IMCOVicky Ford

Deadline

Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Deadline

Afvalstoffen

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Deadline

Het storten van afvalstoffen

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Deadline

Verpakking en verpakkingsafval

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Deadline

Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015

A8-0046/2017

FEMMErnest Urtasun

Deadline

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten

A8-0043/2017

FEMMAgnieszka Kozłowska-Rajewicz

Deadline

EU-middelen voor gendergelijkheid

A8-0033/2017

FEMMClare Moody

Deadline

De gevolgen van big data voor de grondrechten

A8-0044/2017

LIBEAna Gomes

Deadline

Minimumnormen voor de bescherming van tamme konijnen

A8-0011/2017

AGRIStefan Eck

Debatten15:00 - 23:00

Global Gag Rule

Deadline

Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017

Deadline

Levensmiddelen- en diervoederwetgeving en voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen

A8-0022/2017

 ***II

ENVIKarin Kadenbach

Follow-up van de TAXE-aanbevelingen en update inzake de hervorming van de Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen)

Deadline

Richtsnoeren voor de begroting 2018 - Afdeling III

A8-0060/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Ernstige ondervoeding en dreigende hongersnood in Nigeria, Somalië, Zuid-Sudan en Jemen

Gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie

A8-0327/2016

 ***I

ITREPatrizia Toia

  Woensdag 15

DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG09:00 - 11:50

Conclusies van de vergadering van de Europese Raad (9-10 maart 2017), met inbegrip van de verklaring van Rome

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Overeenkomst EU-Brazilië: wijziging van de concessies in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie

A8-0052/2017

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Start van geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Denemarken

A8-0051/2017

 *

LIBEMaria Grapini

Start van geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Griekenland

A8-0053/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Deadline

Levensmiddelen- en diervoederwetgeving en voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen

A8-0022/2017

 ***II

ENVIKarin Kadenbach

Gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie

A8-0327/2016

 ***I

ITREPatrizia Toia

Belemmeringen voor het vrij verkeer van EU-burgers en voor hun recht te werken in de interne markt

Deadline

Goedkeuring door de Commissie van het door Duitsland herziene plan voor invoering van een tolheffing

Deadline

Richtsnoeren voor de begroting 2018 - Afdeling III

A8-0060/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Debatten15:00 - 23:00

Actualiteitendebat - EU-veiligheidsagenda: een jaar na de aanslagen in Brussel

Deadline

Zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden

A8-0141/2015

 ***I

INTAIuliu Winkler

Herziening van de verordening betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en stichtingen

O-000007/2017

CommissieAFCO

Deadline

Constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van Lissabon geboden mogelijkheden

A8-0042/2017

AFET, AFCOMichael Gahler, Esteban González Pons

Deadline

Een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied

A8-0032/2017

AFET, ENVIUrmas Paet, Sirpa Pietikäinen

Deadline

Verslag 2016 over Montenegro

A8-0050/2017

AFETCharles Tannock

Deadline

e-Democratie in de EU: potentieel en uitdagingen

A8-0041/2017

AFCORamón Jáuregui Atondo

  Donderdag 16

Debatten09:00 - 11:50

Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector

A8-0150/2016

 ***I

PECHMarco Affronte

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

Deadline

Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017

Deadline

Zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden

A8-0141/2015

 ***I

INTAIuliu Winkler

Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector

A8-0150/2016

 ***I

PECHMarco Affronte

Deadline

Constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van Lissabon geboden mogelijkheden

A8-0042/2017

AFET, AFCOMichael Gahler, Esteban González Pons

Deadline

Een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied

A8-0032/2017

AFET, ENVIUrmas Paet, Sirpa Pietikäinen

Deadline

Verslag 2016 over Montenegro

A8-0050/2017

AFETCharles Tannock

Deadline

e-Democratie in de EU: potentieel en uitdagingen

A8-0041/2017

AFCORamón Jáuregui Atondo

Debatten15:00 - 16:00

Uitgebreide interpellaties

Laatst bijgewerkt op: 15 maart 2017Juridische mededeling