Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 13. marec 2017 - Četrtek, 16. marec 2017 220k

  Ponedeljek 13.

Razprave17:00 - 23:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Rok

Živo srebro

A8-0313/2016

 ***I

ENVIStefan Eck

Rok

Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjava o upravljanju podjetij

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Torek 14.

Razprave09:00 - 11:50

Rok

Nadzor nabave in posedovanja orožja

A8-0251/2016

 ***I

IMCOVicky Ford

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Odgovorno lastništvo in oskrba enoprstih kopitarjev

A8-0014/2017

AGRIJulie Girling

Rok

Živo srebro

A8-0313/2016

 ***I

ENVIStefan Eck

Rok

Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjava o upravljanju podjetij

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Rok

Nadzor nabave in posedovanja orožja

A8-0251/2016

 ***I

IMCOVicky Ford

Rok

Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Rok

Odpadki

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Rok

Odlaganje odpadkov na odlagališčih

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Rok

Embalaža in odpadna embalaža

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Rok

Enakost žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015

A8-0046/2017

FEMMErnest Urtasun

Rok

Enako obravnavanje moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi

A8-0043/2017

FEMMAgnieszka Kozłowska-Rajewicz

Rok

Sredstva EU za enakost spolov

A8-0033/2017

FEMMClare Moody

Rok

Posledice velepodatkov za temeljne pravice

A8-0044/2017

LIBEAna Gomes

Rok

Minimalni standardi za zaščito gojenih kuncev

A8-0011/2017

AGRIStefan Eck

Razprave15:00 - 23:00

Pravilo globalne prepovedi („global gag rule“)

Rok

Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017

Rok

Zakonodaja o živilih in krmi, pravila o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih

A8-0022/2017

 ***II

ENVIKarin Kadenbach

Spremljanje priporočil odbora TAXE in posodobitev reforme skupine za kodeks ravnanja za obdavčitev podjetij

Rok

Smernice za proračun 2018 – oddelek III

A8-0060/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Huda neustrezna prehranjenost in preteča lakota v Nigeriji, Somaliji, Južnem Sudanu in Jemnu

Uporaba frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji

A8-0327/2016

 ***I

ITREPatrizia Toia

  Sreda 15.

PREDNOSTNA RAZPRAVA09:00 - 11:50

Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 9. in 10. marca 2017, vključno z rimsko izjavo

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Sporazum med EU in Brazilijo: spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Hrvaške v okviru njenega pristopa

A8-0052/2017

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Danskem

A8-0051/2017

 *

LIBEMaria Grapini

Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Grčiji

A8-0053/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Rok

Zakonodaja o živilih in krmi, pravila o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih

A8-0022/2017

 ***II

ENVIKarin Kadenbach

Uporaba frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji

A8-0327/2016

 ***I

ITREPatrizia Toia

Ovire za prosto gibanje in delo državljanov EU na notranjem trgu

Rok

Odobritev Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin

Rok

Smernice za proračun 2018 – oddelek III

A8-0060/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Razprave15:00 - 23:00

Tematska razprava - Evropska agenda za varnost: leto po napadih v Bruslju

Rok

Potrebna skrbnost uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem

A8-0141/2015

 ***I

INTAIuliu Winkler

Pregled uredbe o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

O-000007/2017

KomisijaAFCO

Rok

Ustavne, pravne in institucionalne posledice skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba

A8-0042/2017

AFET, AFCOMichael Gahler, Esteban González Pons

Rok

Celostna politika EU za Arktiko

A8-0032/2017

AFET, ENVIUrmas Paet, Sirpa Pietikäinen

Rok

Poročilo o Črni gori za leto 2016

A8-0050/2017

AFETCharles Tannock

Rok

E-demokracija v EU: potencial in izzivi

A8-0041/2017

AFCORamón Jáuregui Atondo

  Četrtek 16.

Razprave09:00 - 11:50

Okvir Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju

A8-0150/2016

 ***I

PECHMarco Affronte

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)

Rok

Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017

Rok

Potrebna skrbnost uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem

A8-0141/2015

 ***I

INTAIuliu Winkler

Okvir Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju

A8-0150/2016

 ***I

PECHMarco Affronte

Rok

Ustavne, pravne in institucionalne posledice skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba

A8-0042/2017

AFET, AFCOMichael Gahler, Esteban González Pons

Rok

Celostna politika EU za Arktiko

A8-0032/2017

AFET, ENVIUrmas Paet, Sirpa Pietikäinen

Rok

Poročilo o Črni gori za leto 2016

A8-0050/2017

AFETCharles Tannock

Rok

E-demokracija v EU: potencial in izzivi

A8-0041/2017

AFCORamón Jáuregui Atondo

Razprave15:00 - 16:00

Večje interpelacije

Zadnja posodobitev: 15. marec 2017Pravno obvestilo