Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 13 mars 2017 - Torsdagen den 16 mars 2017 221k

  Måndag 13

Debatt17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Kvicksilver

A8-0313/2016

 ***I

ENVIStefan Eck

Tidsfrist

Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Tisdag 14

Debatt09:00 - 11:50

Tidsfrist

Kontroll av förvärv och innehav av vapen

A8-0251/2016

 ***I

IMCOVicky Ford

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur

A8-0014/2017

AGRIJulie Girling

Tidsfrist

Kvicksilver

A8-0313/2016

 ***I

ENVIStefan Eck

Tidsfrist

Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Tidsfrist

Kontroll av förvärv och innehav av vapen

A8-0251/2016

 ***I

IMCOVicky Ford

Tidsfrist

Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Tidsfrist

Avfall

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Tidsfrist

Deponering av avfall

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Tidsfrist

Förpackningar och förpackningsavfall

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Tidsfrist

Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2014–2015

A8-0046/2017

FEMMErnest Urtasun

Tidsfrist

Likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster

A8-0043/2017

FEMMAgnieszka Kozłowska-Rajewicz

Tidsfrist

EU-medel till jämställdhet

A8-0033/2017

FEMMClare Moody

Tidsfrist

Stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna

A8-0044/2017

LIBEAna Gomes

Tidsfrist

Miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning

A8-0011/2017

AGRIStefan Eck

Debatt15:00 - 23:00

Munkavleregeln

Tidsfrist

EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017

Tidsfrist

Livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande samt om växthälsa och växtskyddsmedel

A8-0022/2017

 ***II

ENVIKarin Kadenbach

Uppföljning av TAXE-rekommendationerna och uppdatering av reformen av uppförandekodgruppen för företagsbeskattning

Tidsfrist

Riktlinjer för budgetåret 2018 – avsnitt III

A8-0060/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Allvarlig undernäring och hotande hungersnöd i Nigeria, Somalia, Sydsudan och Jemen

Användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen

A8-0327/2016

 ***I

ITREPatrizia Toia

  Onsdag 15

PRIORITERAD DEBATT09:00 - 11:50

Slutsatserna från Europeiska rådets möte (9–10 mars), inklusive Romdeklarationen

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Avtal mellan EU och Brasilien: ändring av medgivanden i Kroatiens bindningslista i samband med landets anslutning till EU

A8-0052/2017

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Danmark

A8-0051/2017

 *

LIBEMaria Grapini

Inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Grekland

A8-0053/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Tidsfrist

Livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande samt om växthälsa och växtskyddsmedel

A8-0022/2017

 ***II

ENVIKarin Kadenbach

Användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen

A8-0327/2016

 ***I

ITREPatrizia Toia

Hinder för unionsmedborgares fria rörlighet och frihet att arbeta på den inre marknaden

Tidsfrist

Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter

Tidsfrist

Riktlinjer för budgetåret 2018 – avsnitt III

A8-0060/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Debatt15:00 - 23:00

Debatt om aktuella frågor – EU:s säkerhetsagenda: ett år efter attentaten i Bryssel

Tidsfrist

Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos importörer av mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden

A8-0141/2015

 ***I

INTAIuliu Winkler

Översyn av förordningen om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

O-000007/2017

KommissionenAFCO

Tidsfrist

Konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder

A8-0042/2017

AFET, AFCOMichael Gahler, Esteban González Pons

Tidsfrist

En integrerad EU-politik för Arktis

A8-0032/2017

AFET, ENVIUrmas Paet, Sirpa Pietikäinen

Tidsfrist

Rapport för 2016 om Montenegro

A8-0050/2017

AFETCharles Tannock

Tidsfrist

E-demokrati i EU: möjligheter och utmaningar

A8-0041/2017

AFCORamón Jáuregui Atondo

  Torsdag 16

Debatt09:00 - 11:50

Unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn

A8-0150/2016

 ***I

PECHMarco Affronte

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

Tidsfrist

EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017

Tidsfrist

Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos importörer av mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden

A8-0141/2015

 ***I

INTAIuliu Winkler

Unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn

A8-0150/2016

 ***I

PECHMarco Affronte

Tidsfrist

Konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder

A8-0042/2017

AFET, AFCOMichael Gahler, Esteban González Pons

Tidsfrist

En integrerad EU-politik för Arktis

A8-0032/2017

AFET, ENVIUrmas Paet, Sirpa Pietikäinen

Tidsfrist

Rapport för 2016 om Montenegro

A8-0050/2017

AFETCharles Tannock

Tidsfrist

E-demokrati i EU: möjligheter och utmaningar

A8-0041/2017

AFCORamón Jáuregui Atondo

Debatt15:00 - 16:00

Större interpellationer

Senaste uppdatering: 15 mars 2017Rättsligt meddelande