Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 3. travanj 2017. - Četvrtak, 6. travanj 2017.  238k
srijeda, 5. travnja 2017.176kVerzija: srijeda, 5. travnja 2017., 14:43
 Točke dnevnog reda
09:00 - 11:50   KLJUČNA RASPRAVA
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 23:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 11:50   KLJUČNA RASPRAVA       Vrijeme za izlaganje
55Rok pointPregovori s Ujedinjenom Kraljevinom nakon njezine obavijesti o namjeri da se povuče iz Europske unije
[2017/2593(RSP)]
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
55Rok votePregovori s Ujedinjenom Kraljevinom nakon njezine obavijesti o namjeri da se povuče iz Europske unije
Prijedlozi rezolucija
[2017/2593(RSP)]
RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017
42***IvoteOdređeni aspekti prava trgovačkih društava
Izvješće:  Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima prava trgovačkih društava (kodificirani tekst)
[COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)]
Odbor za pravna pitanja
66***voteRatifikacija i pristupanje Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o opasnim i štetnim tvarima, uz iznimku aspekata povezanih s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima
Preporuka:  Pavel Svoboda (A8-0076/2017)
Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o ratifikaciji i pristupanju država članica, u interesu Europske unije, Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o odgovornosti i naknadi za štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem, uz iznimku aspekata povezanih s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima
[13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)]
Odbor za pravna pitanja
67***voteRatifikacija i pristupanje Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o opasnim i štetnim tvarima u odnosu na aspekte povezane s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima
Preporuka:  Pavel Svoboda (A8-0078/2017)
Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o ratifikaciji i pristupanju država članica, u interesu Europske unije, Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o odgovornosti i naknadi za štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem u odnosu na aspekte povezane s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima
[14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)]
Odbor za pravna pitanja
63*votePrimjena odredaba schengenske pravne stečevine u području Schengenskog informacijskog sustava u Republici Hrvatskoj
Izvješće:  Nuno Melo (A8-0073/2017)
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o primjeni odredaba schengenske pravne stečevine u području Schengenskog informacijskog sustava u Republici Hrvatskoj
[COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
58Rok***IIvoteMedicinski proizvodi
Preporuka za drugo čitanje:  Glenis Willmott (A8-0068/2017)
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ
[10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
57Rok***IIvoteIn vitro dijagnostički medicinski proizvodi
Preporuka za drugo čitanje:  Peter Liese (A8-0069/2017)
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima i o stavljanju izvan snage Direktive 98/79/EZ i Odluke Komisije 2010/227/EU
[10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
44Rok***IvoteNovčani fondovi
Izvješće:  Neena Gill (A8-0041/2015)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novčanim fondovima
[COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
12Rok***IvoteProspekt koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje
Izvješće:  Petr Ježek (A8-0238/2016)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prospektu koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje
[COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
65***voteVišegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.
Preporuka:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)
Preporuka o nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.
[14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)]
Odbor za proračune
89Rok voteVišegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (Rezolucija)
Izvješće:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)
Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.
[2017/2051(INI)]
Odbor za proračune
64Rok voteAktivacija pričuve za nepredviđene izdatke
Izvješće:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)
Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2015/435 o aktivaciji pričuve za nepredviđene izdatke
[COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)]
Odbor za proračune
69Rok voteProcjene prihoda i rashoda za financijsku godinu 2018. – dio I. – Europski parlament
Izvješće:  Richard Ashworth (A8-0156/2017)
Izvješće o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2018.
[2017/2022(BUD)]
Odbor za proračune
46 voteNacrt izmjene proračuna br.1/2017 uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu
Izvješće:  Jens Geier (A8-0155/2017)
Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2017 za opći proračun za 2017. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu
[07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)]
Odbor za proračune
74Rok voteMobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2017/000 TA 2017 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)
Izvješće:  Victor Negrescu (A8-0157/2017)
Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2017/000-TA 2017- Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)
[COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)]
Odbor za proračune
45 voteMobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu
Izvješće:  José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)
Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu
[COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)]
Odbor za proračune
36Rok*voteAutomatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Latviji
Izvješće:  Claude Moraes (A8-0089/2017)
Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni daktiloskopskih podataka u Latviji i o zamjeni Odluke 2014/911/EU
[13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
37Rok*voteAutomatizirana razmjena podataka o DNK-u u Slovačkoj, Portugalu, Latviji, Litvi, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, na Cipru, u Poljskoj, Švedskoj, na Malti i u Belgiji
Izvješće:  Judith Sargentini (A8-0091/2017)
Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni podataka o DNK-u u Slovačkoj, Portugalu, Latviji, Litvi, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, na Cipru, u Poljskoj, Švedskoj, na Malti i u Belgiji i o zamjeni odluka 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU i 2014/410/EU

[13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
38Rok*voteAutomatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Slovačkoj, Bugarskoj, Francuskoj, Češkoj, Litvi, Nizozemskoj, Mađarskoj, na Cipru, u Estoniji, na Malti, u Rumunjskoj i Finskoj
Izvješće:  Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)
Izvješće o nacrtu Provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni daktiloskopskih podataka u Slovačkoj, Bugarskoj, Francuskoj, Češkoj, Litvi, Nizozemskoj, Mađarskoj, na Cipru, u Estoniji, na Malti, u Rumunjskoj i Finskoj i o zamjeni odluka 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU i 2013/792/EU
[13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
39Rok*voteAutomatizirana razmjena podataka iz registra vozila u Finskoj, Sloveniji, Rumunjskoj, Poljskoj, Švedskoj, Litvi, Bugarskoj, Slovačkoj i Mađarskoj
Izvješće:  Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)
Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni podataka iz registra vozila u Finskoj, Sloveniji, Rumunjskoj, Poljskoj, Švedskoj, Litvi, Bugarskoj, Slovačkoj i Mađarskoj i o zamjeni odluka 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU i 2014/264/EU
[13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
40Rok*voteAutomatizirana razmjena podataka iz registra vozila na Malti i Cipru te u Estoniji
Izvješće:  Maria Grapini (A8-0090/2017)
Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni podataka iz registra vozila na Malti i Cipru te u Estoniji i o zamjeni odluka 2014/731/EU, 2014/743/EU i 2014/744/EU
[13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
76Rok votePrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: odobravanje genetski modificiranog kukuruza Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
Prijedlog rezolucije
[2017/2624(RSP)]
B8-0236/2017
54Rok voteRješavanje pitanja kretanja izbjeglica i migranata: uloga vanjskog djelovanja EU-a
Izvješće:  Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)
Izvješće o rješavanju pitanja kretanja izbjeglica i migranata: uloga vanjskog djelovanja EU-a
[2015/2342(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Odbor za razvoj
15:00 - 23:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
85 pointGovor mržnje, populizam i lažne vijesti na društvenim mrežama – ususret odgovoru EU-a
Tematska rasprava
[2017/2644(RSP)]
33***IpointPravila za veleprodajna tržišta roaminga
Izvješće:  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 531/2012 u pogledu pravila za veleprodajna tržišta roaminga
[COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energiju
47***IpointPopis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Ukrajina)
Izvješće:  Mariya Gabriel (A8-0274/2016)
Izvješćeo Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Ukrajina)
[COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
93Rok pointStanje u Venezueli
Izjava Komisije
[2017/2651(RSP)]
Glasovanje će se održati na drugoj sjednici u travnju
75Rok pointPrimjerenost zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti
Izjava Komisije
[2016/3018(RSP)]
59Rok pointIzvješće o bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji za 2016.


Izvješće:  Ivo Vajgl (A8-0055/2017)
Izvješće o izvješću Komisije o bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji za 2016.
[2016/2310(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Glasovanje će se održati na prvoj svibanjskoj sjednici
90 pointPreporuka Vijeću o Komisiji o statusu žena
Usmeno pitanje - [2017/2544(RSP)]
     
Vilija Blinkevičiūtė (O-000027/2017 - B8-0214/2017)
Odbor za prava žena i jednakost spolova
Vijeće
Preporuka Vijeću o Komisiji za položaj žena
09:00 - 11:50   KLJUČNA RASPRAVA     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)10'
Zastupnici105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
15:00 - 23:00   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)15'
Komisija (uključujući odgovore)45'
Izvjestitelji   (3x6') 18'
Izvjestitelji za mišljenje   (2x1') 2'
Podnositelj (odbor)5'
Govornik u tematskoj raspravi4'
Zastupnici240'
PPE66'S&D58'ECR24'ALDE22'GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD14'30ENF14'NI7'30
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (6x5') 30'
55item on the agendapointPregovori s Ujedinjenom Kraljevinom nakon njezine obavijesti o namjeri da se povuče iz Europske unije
  -Prijedlozi rezolucijapetak, 31. ožujka 2017., 12:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 4. travnja 2017., 12:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 4. travnja 2017., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 4. travnja 2017., 17:00
58item on the agendapointMedicinski proizvodi
Glenis Willmott (A8-0068/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 29. ožujka 2017., 13:00
57item on the agendapointIn vitro dijagnostički medicinski proizvodi
Peter Liese (A8-0069/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 29. ožujka 2017., 13:00
44item on the agendapointNovčani fondovi
Neena Gill (A8-0041/2015
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 29. ožujka 2017., 13:00
12item on the agendapointProspekt koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje
Petr Ježek (A8-0238/2016
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 29. ožujka 2017., 13:00
89item on the agendapointVišegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (Rezolucija)
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017
  -Amandmanipetak, 31. ožujka 2017., 12:00
64item on the agendapointAktivacija pričuve za nepredviđene izdatke
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017
  -Amandmanipetak, 31. ožujka 2017., 12:00
69item on the agendapointProcjene prihoda i rashoda za financijsku godinu 2018. – dio I. – Europski parlament
Richard Ashworth (A8-0156/2017
  -Amandmaniutorak, 4. travnja 2017., 12:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 4. travnja 2017., 19:00
74item on the agendapointMobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2017/000 TA 2017 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)
Victor Negrescu (A8-0157/2017
  -Amandmaniutorak, 4. travnja 2017., 12:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 4. travnja 2017., 19:00
36item on the agendapointAutomatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Latviji
Claude Moraes (A8-0089/2017
  -Amandmanisrijeda, 29. ožujka 2017., 13:00
37item on the agendapointAutomatizirana razmjena podataka o DNK-u u Slovačkoj, Portugalu, Latviji, Litvi, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, na Cipru, u Poljskoj, Švedskoj, na Malti i u Belgiji
Judith Sargentini (A8-0091/2017
  -Amandmanisrijeda, 29. ožujka 2017., 13:00
38item on the agendapointAutomatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Slovačkoj, Bugarskoj, Francuskoj, Češkoj, Litvi, Nizozemskoj, Mađarskoj, na Cipru, u Estoniji, na Malti, u Rumunjskoj i Finskoj
Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017
  -Amandmanisrijeda, 29. ožujka 2017., 13:00
39item on the agendapointAutomatizirana razmjena podataka iz registra vozila u Finskoj, Sloveniji, Rumunjskoj, Poljskoj, Švedskoj, Litvi, Bugarskoj, Slovačkoj i Mađarskoj
Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017
  -Amandmanisrijeda, 29. ožujka 2017., 13:00
40item on the agendapointAutomatizirana razmjena podataka iz registra vozila na Malti i Cipru te u Estoniji
Maria Grapini (A8-0090/2017
  -Amandmanisrijeda, 29. ožujka 2017., 13:00
76item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: odobravanje genetski modificiranog kukuruza Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
  -Amandmaniponedjeljak, 3. travnja 2017., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 4. travnja 2017., 16:00
54item on the agendapointRješavanje pitanja kretanja izbjeglica i migranata: uloga vanjskog djelovanja EU-a
Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 29. ožujka 2017., 13:00
93item on the agendapointStanje u Venezueli
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 24. travnja 2017., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 25. travnja 2017., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 25. travnja 2017., 14:00
75item on the agendapointPrimjerenost zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 3. travnja 2017., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 4. travnja 2017., 18:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 4. travnja 2017., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 5. travnja 2017., 16:00
59item on the agendapointIzvješće o bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji za 2016.


Ivo Vajgl (A8-0055/2017
  -Amandmanisrijeda, 10. svibnja 2017., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 31. ožujka 2017., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 3. travnja 2017., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 4. travnja 2017., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 5. travnja 2017., 19:00
Posljednje ažuriranje: 5. travanj 2017.Pravna napomena