Napirend
Strasbourg2017. április 3., hétfő - 2017. április 6., csütörtök  238k
2017. április 5., szerda179kVáltozat: 2017. április 5., szerda, 14:43
 Napirendi pontok
09:00 - 11:50   KIEMELT VITA
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 23:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 11:50   KIEMELT VITA       Felszólalási  idő
55Határidő pointAz Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalások azt követően, hogy bejelentette az Európai Unióból való kilépési szándékát
[2017/2593(RSP)]
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
55Határidő voteAz Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalások azt követően, hogy bejelentette az Európai Unióból való kilépési szándékát
Állásfoglalási indítványok
[2017/2593(RSP)]
RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017
42***IvoteA társasági jog egyes vonatkozásai
Jelentés:  Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)
Jelentés a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)
[COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)]
Jogi Bizottság
66***voteA veszélyes és ártalmas anyagokról szóló 2010. évi jegyzőkönyv – a polgári jogi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – megerősítése és az ahhoz való csatlakozás
Ajánlás:  Pavel Svoboda (A8-0076/2017)
Időközi jelentés a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséről és az ahhoz való csatlakozásról szóló tanácsi határozattrevezetről


[13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)]
Jogi Bizottság
67***voteA veszélyes és ártalmas anyagokról szóló 2010. évi jegyzőkönyvnek a polgári jogi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés tekintetében történő megerősítése és az ahhoz való csatlakozás
Ajánlás:  Pavel Svoboda (A8-0078/2017)
Időközi jelentés a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok tekintetében – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséről és az ahhoz való csatlakozásról szóló tanácsi határozattervezetről
[14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)]
Jogi Bizottság
63*voteA Schengeni Információs Rendszer területén elfogadott schengeni vívmányoknak a Horvátországban történő alkalmazása
Jelentés:  Nuno Melo (A8-0073/2017)
Jelentés a Schengeni Információs Rendszer területén elfogadott schengeni vívmányoknak a Horvát Köztársaságban történő alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
58Határidő***IIvoteOrvostechnikai eszközök
Ajánlás második olvasatra:  Glenis Willmott (A8-0068/2017)
Ajánlás második olvasatra az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról
[10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
57Határidő***IIvoteIn vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök
Ajánlás második olvasatra:  Peter Liese (A8-0069/2017)
Ajánlás második olvasatra az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról
[10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
44Határidő***IvotePénzpiaci alapok
Jelentés:  Neena Gill (A8-0041/2015)
Jelentés a pénzpiaci alapokról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
12Határidő***IvoteAz értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztató
Jelentés:  Petr Ježek (A8-0238/2016)
Jelentés az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
65***voteA 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret
Ajánlás:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)
Ajánlás a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet tervezetéről
[14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)]
Költségvetési Bizottság
89Határidő voteA 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (állásfoglalás)
Jelentés:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet tervezetéről
[2017/2051(INI)]
Költségvetési Bizottság
64Határidő voteA rendkívüli tartalék igénybevétele
Jelentés:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)
Jelentés a rendkívüli tartalék igénybevételéről szóló (EU) 2015/435 határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)]
Költségvetési Bizottság
69Határidő voteA 2018-as pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások becslése – I. szakasz – Európai Parlament
Jelentés:  Richard Ashworth (A8-0156/2017)
Jelentés az Európai Parlament 2018-as pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól
[2017/2022(BUD)]
Költségvetési Bizottság
46 vote1/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet, amely az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló támogatás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri
Jelentés:  Jens Geier (A8-0155/2017)
Jelentés az Európai Unió 2017. évi általános költségvetésére vonatkozó 1/2017. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló támogatás céljából történő igénybevételére irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontról
[07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)]
Költségvetési Bizottság
74Határidő voteAz Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére
Jelentés:  Victor Negrescu (A8-0157/2017)
Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) irányuló javaslatról
[COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)]
Költségvetési Bizottság
45 voteAz Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából
Jelentés:  José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)
Jelentés az EU Szolidaritási Alapjának az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)]
Költségvetési Bizottság
36Határidő*voteA lettországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcsere
Jelentés:  Claude Moraes (A8-0089/2017)
Jelentés a lettországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről és a 2014/911/EU határozat felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről
[13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
37Határidő*voteA szlovákiai, portugáliai, lettországi, litvániai, cseh köztársasági, észtországi, magyarországi, ciprusi, lengyelországi, svédországi, máltai és belgiumi DNS-adatokra vonatkozó automatizált adatcsere
Jelentés:  Judith Sargentini (A8-0091/2017)
Jelentés a szlovákiai, portugáliai, lettországi, litvániai, cseh köztársasági, észtországi, magyarországi, ciprusi, lengyelországi, svédországi, máltai és belgiumi DNS-adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről és a 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU és 2014/410/EU határozatok felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről
[13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
38Határidő*voteA szlovákiai, bulgáriai, franciaországi, cseh köztársasági, litvániai, hollandiai, magyarországi, ciprusi, észtországi, máltai, romániai és finnországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcsere
Jelentés:  Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)
Jelentés a szlovákiai, bulgáriai, franciaországi, cseh köztársasági, litvániai, hollandiai, magyarországi, ciprusi, észtországi, máltai, romániai és finnországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről, valamint a 2010/682/EU, a 2010/758/EU, a 2011/355/EU, a 2011/434/EU, a 2011/888/EU, a 2012/46/EU, a 2012/446/EU, a 2012/672/EU, a 2012/710/EU, a 2013/153/EU, a 2013/229/EU és a 2013/792/EU tanácsi határozatok felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről
[13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
39Határidő*voteA finnországi, szlovéniai, romániai, lengyelországi, svédországi, litvániai, bulgáriai, szlovákiai és magyarországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcsere
Jelentés:  Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)
Jelentés a finnországi, szlovéniai, romániai, lengyelországi, svédországi, litvániai, bulgáriai, szlovákiai és magyarországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről, valamint a 2010/559/EU, a 2011/387/EU, a 2011/547/EU, a 2012/236/EU, a 2012/664/EU, a 2012/713/EU, a 2013/230/EU, a 2013/692/EU és a 2014/264/EU határozatok felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről
[13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
40Határidő*voteA máltai, ciprusi és észtországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcsere
Jelentés:  Maria Grapini (A8-0090/2017)
Jelentés a máltai, ciprusi és észtországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről, valamint a 2014/731/EU, a 2014/743/EU és a 2014/744/EU határozatok felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről
[13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
76Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukorica engedélyezése
Állásfoglalási indítvány
[2017/2624(RSP)]
B8-0236/2017
54Határidő voteA menekült- és migránsáramlatok kezelése: az EU külső tevékenységének szerepe
Jelentés:  Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)
Jelentés a menekült- és migránsáramlatok kezeléséről: az EU külső tevékenységének szerepe
[2015/2342(INI)]
Külügyi Bizottság
Fejlesztési Bizottság
15:00 - 23:00   Viták       Felszólalási  idő
85 pointA közösségi médiában megjelenő gyűlöletbeszéd, populizmus és hamis hírek - egy uniós válasz felé
Vita időszerű kérdésekről
[2017/2644(RSP)]
33***IpointA nagykereskedelmi barangolási piacok
Jelentés:  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)
Jelentés az 531/2012/EU rendeletnek a nagykereskedelmi barangolási piacokra vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
47***IpointA vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok
Jelentés:  Mariya Gabriel (A8-0274/2016)
Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslatról (Ukrajna)
[COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
93Határidő pointA venezuelai helyzet
A Bizottság nyilatkozata
[2017/2651(RSP)]
A szavazásra az áprilisi II. ülésen kerül sor.
75Határidő pointAz EU-USA adatvédelmi pajzs által biztosított védelem megfelelősége
A Bizottság nyilatkozata
[2016/3018(RSP)]
59Határidő pointA Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés
Jelentés:  Ivo Vajgl (A8-0055/2017)
Jelentés a Bizottság Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentéséről
[2016/2310(INI)]
Külügyi Bizottság
A szavazásra a májusi I. ülésen kerül sor.
90 pointAjánlás a Tanácsnak a Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságról (CSW)
Szóbeli választ igénylő kérdés - [2017/2544(RSP)]
     
Vilija Blinkevičiūtė (O-000027/2017 - B8-0214/2017)
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tanács
Ajánlás a Tanácsnak a Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságról (CSW)
09:00 - 11:50   KIEMELT VITA     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)10'
Bizottság (válaszokkal együtt)10'
Képviselők105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
15:00 - 23:00   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)15'
Bizottság (válaszokkal együtt)45'
Előadók   (3x6') 18'
A vélemény előadói   (2x1') 2'
Szerző (bizottság)5'
Az időszerű kérdésekről folytatott vita felszólalója4'
Képviselők240'
PPE66'S&D58'ECR24'ALDE22'GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD14'30ENF14'NI7'30
„Catch the eye”   (6x5') 30'
55item on the agendapointAz Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalások azt követően, hogy bejelentette az Európai Unióból való kilépési szándékát
  -Állásfoglalási indítványok2017. március 31., péntek, 12:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2017. április 4., kedd, 12:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2017. április 4., kedd, 13:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2017. április 4., kedd, 17:00
58item on the agendapointOrvostechnikai eszközök
Glenis Willmott (A8-0068/2017
  -Módosítások; elutasítás2017. március 29., szerda, 13:00
57item on the agendapointIn vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök
Peter Liese (A8-0069/2017
  -Módosítások; elutasítás2017. március 29., szerda, 13:00
44item on the agendapointPénzpiaci alapok
Neena Gill (A8-0041/2015
  -Módosítások; elutasítás2017. március 29., szerda, 13:00
12item on the agendapointAz értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztató
Petr Ježek (A8-0238/2016
  -Módosítások; elutasítás2017. március 29., szerda, 13:00
89item on the agendapointA 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (állásfoglalás)
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017
  -Módosítások2017. március 31., péntek, 12:00
64item on the agendapointA rendkívüli tartalék igénybevétele
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017
  -Módosítások2017. március 31., péntek, 12:00
69item on the agendapointA 2018-as pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások becslése – I. szakasz – Európai Parlament
Richard Ashworth (A8-0156/2017
  -Módosítások2017. április 4., kedd, 12:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2017. április 4., kedd, 19:00
74item on the agendapointAz Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére
Victor Negrescu (A8-0157/2017
  -Módosítások2017. április 4., kedd, 12:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2017. április 4., kedd, 19:00
36item on the agendapointA lettországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcsere
Claude Moraes (A8-0089/2017
  -Módosítások2017. március 29., szerda, 13:00
37item on the agendapointA szlovákiai, portugáliai, lettországi, litvániai, cseh köztársasági, észtországi, magyarországi, ciprusi, lengyelországi, svédországi, máltai és belgiumi DNS-adatokra vonatkozó automatizált adatcsere
Judith Sargentini (A8-0091/2017
  -Módosítások2017. március 29., szerda, 13:00
38item on the agendapointA szlovákiai, bulgáriai, franciaországi, cseh köztársasági, litvániai, hollandiai, magyarországi, ciprusi, észtországi, máltai, romániai és finnországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcsere
Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017
  -Módosítások2017. március 29., szerda, 13:00
39item on the agendapointA finnországi, szlovéniai, romániai, lengyelországi, svédországi, litvániai, bulgáriai, szlovákiai és magyarországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcsere
Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017
  -Módosítások2017. március 29., szerda, 13:00
40item on the agendapointA máltai, ciprusi és észtországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcsere
Maria Grapini (A8-0090/2017
  -Módosítások2017. március 29., szerda, 13:00
76item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukorica engedélyezése
  -Módosítások2017. április 3., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2017. április 4., kedd, 16:00
54item on the agendapointA menekült- és migránsáramlatok kezelése: az EU külső tevékenységének szerepe
Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2017. március 29., szerda, 13:00
93item on the agendapointA venezuelai helyzet
  -Állásfoglalási indítványok2017. április 24., hétfő, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2017. április 25., kedd, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2017. április 25., kedd, 14:00
75item on the agendapointAz EU-USA adatvédelmi pajzs által biztosított védelem megfelelősége
  -Állásfoglalási indítványok2017. április 3., hétfő, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2017. április 4., kedd, 18:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2017. április 4., kedd, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2017. április 5., szerda, 16:00
59item on the agendapointA Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés
Ivo Vajgl (A8-0055/2017
  -Módosítások2017. május 10., szerda, 13:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2017. március 31., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2017. április 3., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2017. április 4., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2017. április 5., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2017. április 5.Jogi nyilatkozat