Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 3 t'April 2017 - Il-Ħamis, 6 t'April 2017  243k
L-Erbgħa, 5 ta' April 2017184kVerżjoni: L-Erbgħa, 5 ta' April 2017, 14:46
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   DIBATTITU TA' PRIJORITÀ
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 23:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   DIBATTITU TA' PRIJORITÀ       Ħin għad-diskorsi
55Skadenza pointNegozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea
[2017/2593(RSP)]
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
55Skadenza voteNegozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2017/2593(RSP)]
RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017
42***IvoteĊerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji
Rapport:  Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji (kodifikazzjoni)
[COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
66***voteRatifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili
Rakkomandazzjoni:  Pavel Svoboda (A8-0076/2017)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar ir-ratifika u l-adeżjoni mill-Istati Membri f'isem l-Unjoni mal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni Internazzjonali dwar ir-Responsabbiltà u l-Kumpens għall-Ħsara b'Konnessjoni mat-Trasportazzjoni bil-Baħar ta' Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili
[13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
67***voteRatifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili
Rakkomandazzjoni:  Pavel Svoboda (A8-0078/2017)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar ir-ratifika u l-adeżjoni mill-Istati Membri, f'isem l-Unjoni, mal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni Internazzjonali dwar ir-Responsabbiltà u l-Kumpens għall-Ħsara b'Konnessjoni mat-Trasportazzjoni bil-Baħar ta' Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara fir-rigward tal-aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili
[14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
63*voteL-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-qasam tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika tal-Kroazja
Rapport:  Nuno Melo (A8-0073/2017)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-qasam tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika tal-Kroazja
[COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
58Skadenza***IIvoteApparati mediċi
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari:  Glenis Willmott (A8-0068/2017)
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari
dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-apparati mediċi, li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 u r-Regolament (KE) Nru 1223/2009 u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 90/385/KEE u 93/428/KEE

[10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
57Skadenza***IIvoteApparat mediku dijanjostiku in vitro
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari:  Peter Liese (A8-0069/2017)
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari dwar l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar apparat mediku dijanjostiku in vitro u li jħassar id-Direttiva 98/79/KE u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/227/EU
[10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
44Skadenza***IvoteFondi tas-suq monetarju
Rapport:  Neena Gill (A8-0041/2015)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi tas-Suq Monetarju

[COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
12Skadenza***IvoteIl-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ
Rapport:  Petr Ježek (A8-0238/2016)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ
[COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
65***voteQafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020
Rakkomandazzjoni:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1311/2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020
[14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)]
Kumitat għall-Baġits
89Skadenza voteQafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (Riżoluzzjoni)
Rapport:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)
Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1311/2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020
[2017/2051(INI)]
Kumitat għall-Baġits
64Skadenza voteMobilizzazzjoni tal-Marġni ta’ Kontinġenza
Rapport:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/435 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza
[COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
69Skadenza voteL-estimi tad-dħul u tal-infiq għas-sena finanzjarja 2018 - Taqsima I - Il-Parlament Ewropew
Rapport:  Richard Ashworth (A8-0156/2017)
Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2018
[2017/2022(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
46 voteAbbozz ta' baġit emendatorju Nru 1 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdi assistenza lir-Renju Unit, Ċipru u l-Portugall
Rapport:  Jens Geier (A8-0155/2017)
Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 1/2017 għall-Baġit Ġenerali tal-2017 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdi assistenza lir-Renju Unit, Ċipru u l-Portugal
[07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
74Skadenza voteMobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/000 TA 2017 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni
Rapport:  Victor Negrescu (A8-0157/2017)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (EGF/2017/000 TA 2017 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni)
[COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
45 voteIl-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex jipprovdi assistenza lir-Renju Unit, lil Ċipru u lill-Portugall
Rapport:  José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdi assistenza lir-Renju Unit, lil Ċipru u lill-Portugall
[COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
36Skadenza*voteL-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Latvja
Rapport:  Claude Moraes (A8-0089/2017)
Rapport dwar l-abbożż ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar l-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Latvja, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni 2014/911/EU
[13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
37Skadenza*voteL-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA fis-Slovakkja, il-Portugall, il-Latvja, il-Litwanja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, Ċipru, il-Polonja, l-Iżvezja, Malta u l-Belġju
Rapport:  Judith Sargentini (A8-0091/2017)
Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar l-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA fis-Slovakkja, il-Portugall, il-Latvja, il-Litwanja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, Ċipru, il-Polonja, l-Iżvezja, Malta u l-Belġju u li tissostitwixxi d-Deċiżjonijiet 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE u 2014/410
[13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
38Skadenza*voteL-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fis-Slovakkja, il-Bulgarija, Franza, ir-Repubblika Ċeka, il-Litwanja, in-Netherlands, l-Ungerija, Ċipru, l-Estonja, Malta, ir-Rumanija u l-Finlandja
Rapport:  Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)
Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar l-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fis-Slovakkja, il-Bulgarija, Franza, ir-Repubblika Ċeka, il-Litwanja, in-Netherlands, l-Ungerija, Ċipru, l-Estonja, Malta, ir-Rumanija u l-Finlandja u li tissostitwixxi d-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE u 2013/792/UE
[13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
39Skadenza*voteL-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward tar-reġistrazzjoni tal-vetturi fil-Finlandja, is-Slovenja, ir-Rumanija, il-Polonja, l-Iżvezja, il-Litwanja, il-Bulgarija, is-Slovakkja u l-Ungerija
Rapport:  Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)
Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar l-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward tar-reġistrazzjoni tal-vetturi fil-Finlandja, is-Slovenja, ir-Rumanija, il-Polonja, l-Iżvezja, il-Litwanja, il-Bulgarija, is-Slovakkja u l-Ungerija u li tissostitwixxi d-Deċiżjonijiet 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE u 2014/264/UE
[13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
40Skadenza*voteL-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data tar-reġistrazzjoni tal-vetturi f'Malta, Ċipru u l-Estonja
Rapport:  Maria Grapini (A8-0090/2017)
Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar l-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data tar-reġistrazzjoni tal-vetturi f'Malta, Ċipru u l-Estonja, u li tissostitwixxi d-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2014/731/UE, 2014/743/UE u 2014/744/UE
[13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
76Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Awtorizzazzjoni tal-qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
[2017/2624(RSP)]
B8-0236/2017
54Skadenza voteL-indirizzar tal-movimenti tar-rifuġjati u tal-migranti: ir-rwol tal-Azzjoni Esterna tal-UE
Rapport:  Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)
Rapport dwar l-indirizzar tal-movimenti tar-rifuġjati u tal-migranti: ir-rwol tal-Azzjoni Esterna tal-UE
[2015/2342(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Kumitat għall-Iżvilupp
15:00 - 23:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
85 pointDiskors ta' mibegħda, populiżmu u aħbarijiet foloz fil-midja soċjali - lejn reazzjoni tal-UE
Dibattitu topiku
[2017/2644(RSP)]
33***IpointIs-swieq tar-roaming bl-ingrossa
Rapport:  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 531/2012 fir-rigward tar-regoli għas-swieq tar-roaming bl-ingrossa
[COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
47***IpointPajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom huma soġġetti għal rekwiżit ta' viża jew huma eżentati minnu: l-Ukrajna
Rapport:  Mariya Gabriel (A8-0274/2016)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsilll (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (l-Ukrajna)
[COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
93Skadenza pointIs-sitwazzjoni fil-Venezwela
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2017/2651(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir f'April II
75Skadenza pointL-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-US
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2016/3018(RSP)]
59Skadenza pointRapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
Rapport:  Ivo Vajgl (A8-0055/2017)
Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
[2016/2310(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Il-votazzjoni se ssir f'Mejju I
90 pointRakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-Kummissjoni dwar l-Istatus tan-Nisa (CSW)
Mistoqsija orali - [2017/2544(RSP)]
     
Vilija Blinkevičiūtė (O-000027/2017 - B8-0214/2017)
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Kunsill
Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-Kummissjoni dwar l-Istatus tan-Nisa (CSW)
09:00 - 11:50   DIBATTITU TA' PRIJORITÀ     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Membri105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
15:00 - 23:00   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)15'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)45'
Rapporteurs   (3x6') 18'
Rapporteurs għal opinjoni   (2x1') 2'
Awtur (kumitat)5'
Kelliem tad-dibattitu topiku4'
Membri240'
PPE66'S&D58'ECR24'ALDE22'GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD14'30ENF14'NI7'30
"Catch the eye"   (6x5') 30'
55item on the agendapointNegozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIl-Ġimgħa, 31 ta' Marzu 2017, 12:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 4 ta' April 2017, 12:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 4 ta' April 2017, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 4 ta' April 2017, 17:00
58item on the agendapointApparati mediċi
Glenis Willmott (A8-0068/2017
  -Emendi; ċaħdaL-Erbgħa, 29 ta' Marzu 2017, 13:00
57item on the agendapointApparat mediku dijanjostiku in vitro
Peter Liese (A8-0069/2017
  -Emendi; ċaħdaL-Erbgħa, 29 ta' Marzu 2017, 13:00
44item on the agendapointFondi tas-suq monetarju
Neena Gill (A8-0041/2015
  -Emendi; ċaħdaL-Erbgħa, 29 ta' Marzu 2017, 13:00
12item on the agendapointIl-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ
Petr Ježek (A8-0238/2016
  -Emendi; ċaħdaL-Erbgħa, 29 ta' Marzu 2017, 13:00
89item on the agendapointQafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (Riżoluzzjoni)
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017
  -EmendiIl-Ġimgħa, 31 ta' Marzu 2017, 12:00
64item on the agendapointMobilizzazzjoni tal-Marġni ta’ Kontinġenza
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017
  -EmendiIl-Ġimgħa, 31 ta' Marzu 2017, 12:00
69item on the agendapointL-estimi tad-dħul u tal-infiq għas-sena finanzjarja 2018 - Taqsima I - Il-Parlament Ewropew
Richard Ashworth (A8-0156/2017
  -EmendiIt-Tlieta, 4 ta' April 2017, 12:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 4 ta' April 2017, 19:00
74item on the agendapointMobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/000 TA 2017 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni
Victor Negrescu (A8-0157/2017
  -EmendiIt-Tlieta, 4 ta' April 2017, 12:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 4 ta' April 2017, 19:00
36item on the agendapointL-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Latvja
Claude Moraes (A8-0089/2017
  -EmendiL-Erbgħa, 29 ta' Marzu 2017, 13:00
37item on the agendapointL-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA fis-Slovakkja, il-Portugall, il-Latvja, il-Litwanja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, Ċipru, il-Polonja, l-Iżvezja, Malta u l-Belġju
Judith Sargentini (A8-0091/2017
  -EmendiL-Erbgħa, 29 ta' Marzu 2017, 13:00
38item on the agendapointL-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fis-Slovakkja, il-Bulgarija, Franza, ir-Repubblika Ċeka, il-Litwanja, in-Netherlands, l-Ungerija, Ċipru, l-Estonja, Malta, ir-Rumanija u l-Finlandja
Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017
  -EmendiL-Erbgħa, 29 ta' Marzu 2017, 13:00
39item on the agendapointL-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward tar-reġistrazzjoni tal-vetturi fil-Finlandja, is-Slovenja, ir-Rumanija, il-Polonja, l-Iżvezja, il-Litwanja, il-Bulgarija, is-Slovakkja u l-Ungerija
Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017
  -EmendiL-Erbgħa, 29 ta' Marzu 2017, 13:00
40item on the agendapointL-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data tar-reġistrazzjoni tal-vetturi f'Malta, Ċipru u l-Estonja
Maria Grapini (A8-0090/2017
  -EmendiL-Erbgħa, 29 ta' Marzu 2017, 13:00
76item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Awtorizzazzjoni tal-qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
  -EmendiIt-Tnejn, 3 ta' April 2017, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 4 ta' April 2017, 16:00
54item on the agendapointL-indirizzar tal-movimenti tar-rifuġjati u tal-migranti: ir-rwol tal-Azzjoni Esterna tal-UE
Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017
  -Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet alternattivi għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 29 ta' Marzu 2017, 13:00
93item on the agendapointIs-sitwazzjoni fil-Venezwela
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 24 ta' April 2017, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 25 ta' April 2017, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 25 ta' April 2017, 14:00
75item on the agendapointL-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-US
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 3 ta' April 2017, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 4 ta' April 2017, 18:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 4 ta' April 2017, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 5 ta' April 2017, 16:00
59item on the agendapointRapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
Ivo Vajgl (A8-0055/2017
  -EmendiL-Erbgħa, 10 ta' Mejju 2017, 13:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 31 ta' Marzu 2017, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 3 ta' April 2017, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 4 ta' April 2017, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 5 ta' April 2017, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 5 t'April 2017Avviż legali